91181 COOL TRÖJA & MÖSSA I JUNIOR RAGGI

Artnr
91181

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Junior Raggi (75% Ren Ny Ull ”Superwash”, 25% Polyamid. Nystan ca 100 g = 420 m)
GARNALTERNATIV Gästrike 1 tr
STORLEKAR 56-62(62-68)68-74(74-80)80-86(92-98) cl
ÖVERVIDD Ca 50(53)55(57)60(61) cm Plaggets mått
LÄNGD Ca 21(23)25(28)32(36) cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG TRÖJA
FG.1 Ca 75(100)100(100)125(150) g
FG.2 (a 25(25)25(25)25(25) g
GARNÅTGÅNG MÖSSA
FG.1 Ca 25(25)25(25)25(25) g
FG.2 Ca 25(25)25(25)25(25) g
STRUMPSTICKOR Nr 3
STICKOR Nr 2 och 3
RUNDSTICKA Nr 3 (40 cm)
MASKTÄTHET Ca 27 m slätstickning på stickor nr 3 = 10 cm. Ca 30 m mönsterstickning på st nr 3 = 10 cm.
Kontrollera masktätheten noga - eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer.

FÖRKLARINGAR
Kantm: Första och sista m stickas alltid rät.

BAKSTYCKE
Lägg med fg.2 och stickor nr 3 upp 78(82)84(88)90(94) m och sticka rätstickning i 5 varv. Övergå till fg.1 och sticka mönster enl. följande: 1 kantm. 5(3)2(5)6(3) rm * 1 am, 4 rm * Upprepa *-* och sluta varvet med 1 am, 5(3)2(5)6(3) rm, 1 kantm. När arbetet mäter 15(17)19(20)24(26) cm, stickas enl. följande * 2 varv slätstickning med fg.1, 2 varv rätstickning med fg.2 *. Upprepa *-*. När arbetet mäter 21(23)25(28)32(36) cm sätts de mittersta 24(26)26(28)28(30) m på en tråd för halsringningen. Avm ytterligare 2m 2 ggr för halsringningen. När arb. mäter 23(25)27(30)34(38) cm avm resterande m för axeln.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arbetet mäter 14(16)18(21)24(27) cm. Nu avmaskas de 2 mittersta m = sprund och var sida stickas för sig. OBS! Glöm inte att övergå till randningen. Vid 19(21)23(26)30(33) cm sätts de yttersta 9(10)10(11)11(12) m på en tråd för halsringningen och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 2,2,1,1 m för halsringningen. När arbetet mäter 23(25)27(30)34(38) cm avm resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg med fg.2 och stickor 3 upp 42(44)46(48)52(54) m och sticka rätstickning i 5 varv. Övergå till fg.1 och att sticka mönster enl. följande: 1 kantm. 2(3)4(5)0(2) rm, * 1 am, 4 rm * . Upprepa *-* och sluta varvet med 1 am, 2(3)4(5)0(2) rm, 1 kantm. När arbetet mäter 3 cm ökas 1 m i var sida vart 4:e varv 12(13)13(13)13(14) ggr = 66(70)72(74)78(82) m. (de ökade maskorna stickas efterhand i mönstret). Lägg ökningarna tätare mot slutet om så behövs. När arbetet mäter 9(11)12(14)16(19) cm övergå till att sticka enligt följande: * 2 varv slätstickning med fg.1, 2 varv rätstickning med fg.2 *. Upprepa *-*. Vid ca 14(16)18(20)22(25) cm avsluta med en hel rand av fg.1 Avm alla m, ej för hårt.

MÖSSA
Lägg med rundsticka 3 och fg.2 upp 109(109)119(119)119(119) m och sticka slätstickning i 6(6)7(7)7(7) cm. Övergå till att sticka randningen, enligt följande: * 4 varv slätstickning med fg.1, 1 varv rät med fg.2, 1 varv avigt med fg.2*. Upprepa *-*. När arb. mäter 12(13)13(14)14(15) cm minskas 9 m jämnt fördelat på varvet. Vid 13(14)14(15)15(16) cm byts till bara fg.1 och stickas ett hoptagningsvarv enligt följande: * 8 r, 2 tills rät *. Upprepa *-* varvet ut. Sticka 2 varv. Sticka nu hoptagningsvarvet med 1 varvs mellanrum tills 0 m återstår mellan hoptagningarna. Det blir 1 m mindre mellan hoptagningarna för varje gång (byt till strumpstickor när maskantalet blir för litet för rundstickan). Minska till 8 m och sticka 8 v över dessa 8 m. Tag av garnet och träd tråden genom maskorna, fäst väl.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar. Låt torka. Sy tröjans axelsömmar. Halskant: Plocka med fg.1 och stickor 2 upp ca 86(88)90(92)96(98) m runt halsringningen och sticka rätstickning i 7 varv. Maska av, ej för fast. Hals sprund: Plocka med fg.1 och stickor 2 upp ca 18(18)20(20)20(22) m längs vänster sprund och halskant och sticka rätstickning i 7 varv. Höger sida stickas lika, men på 3:e varvet görs 3 knapphål. Det översta mitt i halskanten, de övriga med jämna mellanrum. Knapphålen görs medan man maskar av 2 m som åter läggs upp på nästa varv. Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmarna samtidigt. Tills sist sy i 3 knap

Skriv din egen recension
Du recenserar:91181 COOL TRÖJA & MÖSSA I JUNIOR RAGGI
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!