91198. Raglankofta med mönsterbård

Artnr
91198

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ingalill Johansson
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Fuga (50% Ull, 50% Akryl. Nystan ca 50 g = 121 m)
STORLEKAR XS(S)M(L)XL(2XL)
ÖVERVIDD Ca 85(93)101(109)121(131) cm. Plaggets mått.
HEL LÄNGD Ca 52(54)56(58)60(62) cm. Plaggets mått.
GARNÅTGÅNG Ca 300(300)350(400)400(450) g (fg 1: fg 60157)
Ca 50(50)50(50)50(50) g (fg 2: fg 60156)
Ca 50(50)50(50)50(50) g (fg 3: fg 60112)
STICKOR Nr 3.5 och 4
RUNDSTICKA Nr 3.5/80 cm
MASKTÄTHET Ca 20 m och 26 v slätstickning med st nr 4 = 10 x 10 cm – eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer.

FÖRKLARINGAR
Kantm: Den yttersta m i var sida stickas rät alla v.

BAKSTYCKE
Lägg med stickor nr 3.5 och fg 1 upp 76(84)92(100)112(124) m. Sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm (1:a v = avigsidan) i 10 cm. Byt till stickor nr 4 och slätst. Minska på första v 1 m. På andra v från rätsidan görs 1 ökn i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 2 cm:s mellanrum ytterligare 5(5)5(5)5(4) ggr. Det finns nu 87(95)103(111)123(133) m på stickan.
När arb mäter 20(21)22(23)24(25) cm avm 6(6)7(7)8(8) m i var sida för ärmhålet. OBS! Samtidigt med avmaskningen för ärmhålet stickas mönster enligt diagram. Sticka 2(2)2(2)2(0) v. På nästa v påbörjas int för raglan. Gör 1 int i var sida innanför kantm. Int = i början av v: 2 m tillsammans rätt, i slutet av v: 2 m tillsammans rätt i bakre maskbåge. Upprepa intv med 3 v:s mellanrum ytterligare 9(7)7(5)2(0) ggr och med 1 v:s mellanrum 15(20)22(27)34(40) ggr. OBS! Efter mönsterstickningen görs int innanför de 3 yttersta m i var sida (2 m slätst + kantm). Sticka 1 v efter sista intv och sticka de 2 sista och de 2 första m tillsammans. Sätt rest 23(25)27(29)31(33) m på en tråd. 

VÄNSTER FRAMSTYCKE
OBS! Läs igenom texten innan du börjar. Förklaringen till intagningarna i sidan kommer först och därefter förklaringen till intagningarna för v-ringningen men de görs samtidigt. Lägg med stickor nr 3.5 och fg 1 upp 32(36)40(44)52(56)m. Sticka resår 2 am, 2 rm innanför kantm (1:a v = avigsidan) i 10 cm. Byt till stickor nr 4 och slätst. Minska på första v 1(1)1(1)3(1) m. På andra v från rätsidan görs 1 ökn i sidan innanför kantm. Upprepa ökn med 2 cm:s mellanrum ytterligare 5(5)5(5)5(4) ggr. Det finns nu 37(41)45(49)55(60) m på stickan.
När arb mäter 20(21)22(23)24(25) cm avm 6(6)7(7)8(8) m i sidan för ärmhålet. OBS! Samtidigt med avmaskningen för ärmhålet stickas mönster enligt diagram, börja mönstret i sidan som för bakstycket. Sticka 2(2)2(2)2(0) v. På nästa v påbörjas int för raglan. Gör 1 int i sidan innanför kantm. Int = se bakst. Upprepa intv med 3 v:s mellanrum ytterligare 9(7)7(5)2(0) ggr och med 1 v:s mellanrum 11(16)18(23)30(36) ggr. OBS! Efter mönsterstickningen görs int innanför de 3 yttersta m i sidan (2 m slätst + kantm). OBS! Samtidigt med första int för raglan görs 1 int innanför kantm i framkantn för v-ringningen. Upprepa intv med 3 v:s mellanrum ytterligare 2(4)4(6)6(8) ggr och med 7 v:s mellanrum 5(4)5(4)5(4)ggr. När alla int är klara återstår 2 m som avmaskas. Framst är 8 v kortare än bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika vänster men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM
Lägg med stickor nr 3.5 och fg 1 upp 96(100)104(108)112(116) m. Sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm (1:a v = avigsidan) i 3 v. Byt till stickor nr 4 och slätst. Minska på första v 3 m jämnt fördelade. När arb mäter 5(5)5(6)6(6) cm avm 6(6)7(7)8(8) m i var sida för ärmhålet. OBS! Samtidigt med avmaskningen för ärmhålet stickas mönster enligt diagram. Sticka 2 v. På nästa v påbörjas int för raglan. Gör 1 int i var sida innanför kantm. Int = se bakst. Upprepa intv med 3 v:s mellanrum ytterligare 8(7)9(8)9(8) ggr och med 1 v:s mellanrum 13(16)14(17)16(19) ggr. OBS! Efter mönsterstickningen görs int innanför de 3 yttersta m i var sida (2 m slätst + kantm). Det finns nu 37(37)39(39)41(41) m på stickan. Sticka 1 v. På nästa v från rätsidan sneddas för halsen.
Varv 1: Maska av 7(7)7(7)8(8) m i början av v och gör 1 int i slutet av v innanför de 3 yttersta m.
Varv 2: Utan avm och int.
Varv 3: Maska av 6(6)6(6)7(7) m i början av v och gör 1 int i slutet av v innanför de 3 yttersta m.
Varv 4: Som varv 2.
Varv 5: Maska av 6(6)7(7)7(7) m i början av v och gör 1 int i slutet av v innanför de 3 yttersta m.
Varv 6: Som varv 2.
Varv 7: Maska av 6(6)7(7)7(7) m i början av v och gör 1 int i slutet av v innanför de 3 yttersta m.
Varv 8: Som varv 2. Maska av de återstående 8 m.

VÄNSTER ÄRM
Sticka lika höger men åt motsatt håll. Avm för halsen görs således från avigsidan.

SKÄRP
Lägg med stickor nr 3.5 och fg 1 upp 7 m. Sticka resår 1 rm, 1 am innanför kantm. När arb mäter 120(120)130(130)140(150) cm avmaskas alla m i resår.

MONTERING
Spänn ut delarna efter de i beskrivningen angivna måtten. Fukta dem och låt dem torka. Sy ihop alla raglansömmarna. Använd kantm till sömsmån.
Halskanten: Börja längst ner på höger framstycke. Plocka från rätsidan med rundsticka nr 3.5 och fg 1 upp 1 m i varje v hoppa över ca vart 5:e v utmed höger framstycke, 1 m i varje m längs höger ärm (plocka upp 1 extra m vid avmaskningsövergångarna), nackmaskorna på tråden, lika många m längs vänster ärm som för höger och lika många m längs vänster framkant som för höger. OBS! Totala maskantalet ska vara delbart med 4. Sticka resår 2 am, 2 rm innanför kantm. När resåren mäter ca 8 cm, sista v från avigsidan, avmaskas alla m elastiskt i resår. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Gör 2 st hällor och fäst dem i var sida. Trä skärpet igenom.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91198. Raglankofta med mönsterbård
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!