91222. KLÄNNING & SJAL MED FLÄTOR

Artnr
91222

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Elin Nissen
Översättare: Karen Marie Vinje
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Nova (100% Bomull. Nystan 50 g = 170 m)
GARNALTERNATIV Järbo 8/4, Gästrike 2 tr, Mini Bomull, 
STORLEKAR. - KLÄNNING (XS)S(M)L(XL)2XL(3XL)
ÖVERVIDD - KLÄNNING Ca. (78)84(90)98(106)114(122)cm.
HEL LÄNGD - KLÄNNING Ca. (85)90(90)95(95) 100(100) cm.
GARNÅTGÅNG - KLÄNNING (500)550(550)600(600)650(650) g. (fg 48001)
SJAL – STORLEK En storlek
GARNÅTGÅNG – SJAL Ca. 350 g (fg 48001)
STICKOR Nr 3, 3,5 till sjal och 1 flätsticka.
VIRKNÅL Nr 2,5.
MASKTÄTHET – KLÄNNING Ca. 26 m x 36 v slätst på st nr 3 = 10 x 10 cm – eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer.
MASKTÄTHET – SJAL Ca. 24 m x 36 v slätst på st nr 3 = 10 x 10 cm – eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer.

FÖRKLARINGAR
Mosstickning: 1 am, 1 rm växelvis. På nästa v stickas rm över am och am över rm.
Fläta: Stickas över 6 m (sätt 3 m på en flätst, framför eller bakom arb, se texten i beskrivningen) sticka de 3 nästa m på st, därefter de 3 m på flätst. Upprepa vart 8:e v (på räts). På avigs stickas am över de 6 flätm.
Kantm: Lyft den 1:a m på st, sticka den sista m avigt på alla v.

KLÄNNING 
BAKSTYCKET

Lägg upp (195)203(211)219(227)235(243) m på st nr 3 och sticka 1 kantm, (6)6(6)6(6)6(6) m mosstickning enl FÖRKLARINGAR, 6 rm, (= 1:a fläta), (25)27(29)31(33)35(37) m mosstickning, 6 rm (= 2:a fläta), (11)11(11)11(11)11(11) m mosstickning, 6 rm, (= 3:e fläta), (25)27(29)31(33)35(37) m mosstickning, 6 rm (= 4:e fläta), (11)11(11)11(11)11(11) m mosstickning, 6 rm (= 5:e fläta), (25)27(29)31(33)35(37) m mosstickning, 6 rm (= 6:e fläta), (11)11(11)11(11)11(11) m mosstickning, 6 rm, (= 7:e fläta), (25)27(29)31(33)35(37) m mosstickning, 6 rm (= 8:e fläta) (6)6(6)6(6)6(6) m mosstickning, 1 kantm.
Varv 2: Sticka mosstickning mellan flätorna, alla flätm stickas avig på avigs.
Varv 3: Fortsätt med mosstickning. Nu stickas flätorna enl följ: vid 1:a och 2:a fläta sätts de 3 m framför arb, vid 3:e och 4:e fläta sätts de bakom arb, vid 5:e och 6:e fläta sätts de 3 m framför arb, vid 7:e och 8:e fläta sätts de bakom arb, sticka vidare med denna indelningen. Samtidigt med den (17:e)18:e(18:e)19:e(19:e)20:e(20:e) flätan stickas 2 rm tills före och efter en fläta i alla partier. Upprepa minskningarna vid den (19:e-21:e-23:e) 20:e-22:a-24:e(20:e-22:a-24:e)21:a- 23:e-25:e(21:a-23:e-25:e)22:a-24:e-26:e(22:a-24:e-26:e) flätan. Vid den (25:e)26:e (26:e)27:e(27:e)28:e(28:e) flätan möts de första flätorna (fläta 2 och 3, 4 och 5, 6 och 7) medan det i sidorna återstår 2 m.
OBS! När flätorna möts (3 m återstår) stickas enl följ: lyft 1 m, sticka 2 rm tills, drag den lösa m över m som blev stickad tills. Denna m stickas i mosstickning. Fortsätt att minska i de andra partierna vid varannan fläta. Inte före 1:a och efter 8:e fläta. Här stickas rakt upp. Vid den (27:e)28:e(28:e)29:e(29:e)30:e(30:e) flätan ökas 1m vart 4:e v totalt 13 ggr (före 1:a fläta och efter 4:e fläta, före 5:e och efter 8:e fläta.) Nu ökas inte mer här, också i mitten stickas rakt upp till (35:e)36:e(36:e)37:e(3 7:e)38:e(38:e) fläta. Därefter minskas vid flätorna (nu vid varje fläta = vart 8:e v) efter 1:a fläta, före 2:a, efter 3:e, före 4:e, efter 5:e, före 6:e, efter 7:e och före 8:e fläta. Samtidigt med den (35:e)36:e(36:e)37:e(37:e)38:e(38:e) flätan, avm för ärmhål i var sida 13 m (alla str). När de sista flätorna möts, avm den mittersta m (mitt bak/fram). Dela arb och sticka var sida för sig. Från halssidan (vartannat v) minska nu enl följ: sticka 1 kantm, 2 rm tills, fortsätt i mosstickning fram till flätan. Upprepa tills 2 m före flätan. Fortsät med axelband (flätor) tills den (47:e)48:e(48:e)49:e(49:e)50:e(50:e) flätan. Axelbandet slutar mitt emellan 2 flätor, låt arb vila.

FRAMSTYCKET
Stickas som bakst.

MONTERING
Fäst alla lösa trådar. Ånga arb försiktigt. Lägg fram- och bakst tills, räts mot räts. Sticka tills på axeln vid att sticka 1 m från varje av de 2 st rm tills samtidig som det avm. Sy sidsömmen med kantm till sömsmån. Avsluta med att virka 1 v fm runt halsen och ärmkanterna.

FÖRKLARING
Sjalens uppläggningskant = nederkanten. Senare i arb avm för axeln, därefter stickas fram och tillbaka över kantflätan då det ligger en fläta hela vägen runt om nacken.

SJAL
Lägg upp 457 m på st nr 3.5. På 1:a v stickas enl följ: 1 kantm,1 am, 6 rm, 11 m mosstickning enl FÖRKLARINGAR, 6 rm, 33 m mosstickning, 6 rm, 11 m mosstickning, 6 rm, 33 m mosstickning, 6 rm, 11 m mosstickning, 6 rm, 33 m mosstickning, 6 rm, 11 m mosstickning, 6 rm, 71 m mosstickning, 6 rm, 11 m mosstickning, 6 rm, 33 m mosstickning, 6 rm, 11 m mosstickning, 6 rm, 33 m mosstickning, 6 rm, 11 m mosstickning, 6 rm, 33 m mosstickning, 6 rm, 11 m mosstickning, 6 rm, 1 am, 1 kantm.
På 2:a v: Sticka mosstickning mellan flätorna, alla flätm stickas am på avigs.
På 3:e v: Sticka vidare med mosstickning, och flätorna enl följ: I höger sida sätts de 3 m på flätst framför arb. På vänster sida sätts m bakom arb, denna indelningen fortsätter hela arb. 3:e gången det stickas flätning stickas 2 rm tills före och efter varje fläta. Upprepa minskningarna vid 6:e, 9:e och 12:e fläta.
Vid den 15:e vridningen möts de första flätorna och de 3 m stickas enl följ: lyft 1 m, 2 rm tills, dra den lyfta m över m du stickat tills. Nu stickas vidare 1 am mellan de 2 flätorna.
Vid den 18:e vridningen stickas 1 kantm, 1 am, *1 fläta, 1 am, 1 fläta, 2 rm tills, 8 m mosstickning, 3 rm tills, 8 m mosstickning, 2 rm tills,* upprepa 3 ggr på var sida av mittpartiet. Därefter minska på mitten vid varje vridning = (fläta 18, 19, och 20).
Vid den 21:a vridningen stickas enl följ: 1 kantm, 1 am, *1 fläta, 2 rm tills, 3 m mosstickning, 3 rm tills, 3 m mosstickning, 3 rm tills, 3 m mosstickning, 2 rm tills*, upprepa *-* 3 ggr på var sida av mitten. Efter ytterl 8 v (22:e fläta) stickas enbart den första flätan (längs kanten), de 2 flätorna mot mitten och den sista längs kanten (totalt 4 flätor) enl följ: 1 kantm, 1 am,1 fläta, 1 am, 2 rm tills, 2 rm tills, *3 m mosstickning, 3 rm tills*, upprepa *-* och sluta med 3 m mosstickning, 2 rm tills, 2 rm tills, 1 am, 1 fläta, mot mitten. Mosstickning över mittpartiet. Sticka den andra sidan lika den första. På nästa v från räts stickas 2 rm tills efter 1:a fläta, före 2:a fläta, efter 3:e fläta och före 4:e fläta.
Vid den 23:e vridningen stickas 1 kantm, 1 am, 1 fläta, 2 rm tills, 2 rm tills,*1 rm, 1 am, 1 rm, 3 rm tills*, upprepa *-* och sluta med 1 rm, 1 am, 1 rm, 2 rm tills, 1 rm, 1 fläta, mosstickning över mitten. Sticka den andra sidan lika.
Vid den 24:e vridningen stickas 1 kantm, 1 am, 1 fläta, *3 rm tills, 1 rm, 1 am, 1 rm *, upprepa *-* och sluta med 3 rm tills, 1 r, 1 fläta och mosstickning på mitten. Sticka den andra sidan lika.
Vid den 25:e vridningen stickas 1 kantm, 1 am, 1 fläta, 2 rm tills, 3 rm tills,*1 rm, 1 am, 1 rm, 3 rm tills *, upprepa *-* och sluta med 1 rm, 1 am, 1 rm, 2 rm tills, 1 rm, 1 fläta, mosstickning över mitten. Sticka den andra sidan lika.
Vid den 26:e vridningen stickas 1 kantm, 1 am, 1 fläta, *1 rm, 3 rm tills, 3 rm tills, 3 rm tills, 1 rm*, upprepa *-* och sluta med 1 fläta och med mosstickning över mitten. Sticka den andra sidan lika.
Nu stickas vidare fram och tillbaka över kantflätan enl följ: *1 kantm, 1 am, 1 fläta, 1 rm, 2 rm tills, lyft 1 m, vänd, 2 rm tills, 1 rm, 8 am, vänd*, upprepa *-* (kom i håg att sticka vridningen vart 8:e v) tills du har stickat till mitten, nu stickas den andra sidan enl följ: *1 kantm, 7 am, 2 rm tills, lyft 1 m, vänd, 1 rm, 1 fläta, 1 am, 1 kantm*, upprepa *-* (kom i håg att sticka vridning vart 8:e v). Sticka på samma sätt tills de 2 flätorna möts på mitten. När de 2 stycken möts, lägger du stickorna tills med arb räts mot räts, därefter stickas 1 m från varje st tills samtidigt som du avm alla m. Fäst alla lösa trådar och ånga arb försiktigt.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91222. KLÄNNING & SJAL MED FLÄTOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!