91242. TUNIKA MED FLÄTOR

Artnr
91242

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Elin Nissen
Översättare: Karen Marie Vinje
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ TROPIK (50 % bambus, 25 % bomull, 25 % akryl, nystan á 50 g=123m)
STORLEKAR (XS)S(M)L(XL)2XL(3XL)
ÖVERVIDD Ca. (80)86(94)102(114)125(133) cm
HEL LÄNGD Ca. (59)63(67)71(75)79(83) cm
GARNÅTGÅNG (450)450(500)500(500)550(600) g (fg 55012)
STICKA Nr 4 och en hjälpsticka
VIRKNÅL Nr 3,5
MASKTÄTHET Ca. 23 m x 30 v slätst på st nr 4 = 10 x 10 cm – eller anpassa till
det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 23 m och 30 v.

FÖRKLARINGAR MOSSTICKNING
1 am, 1 rm. På nästa v stickas rm över am och am över rm.

FLÄTA
över 6 m (sätt 3 m på en hjälpst, framför eller bakom arb, se texten i beskrivningen), sticka de följ 3 m, sticka därefter de 3 m på hjälpst. Upprepa vart 8:e v. (på räts). På avigs stickas am över de 6 flätm.
Kantmaska (kantm): Lyft 1:a m och sticka den sista m am på alla v.

BAKSTYCKET
Lägg på st 4 upp (187)195 (203)211(219)227(235) m och sticka (7)7(7)7(7)7(7) m mosstickning, 1 am, 1 rm (sluta med 1 am), 6 rm (= 1:a flätan), (23)25(27)29(31)33(35) m mosstickning, 1 am, 1 rm (sluta med 1 am), 6 rm (= 2:a flätan), (11)11(11)11(11)11(11) m mosstickning, 1 am, 1 rm (sluta med 1 am), 6 rm (= 3:e flätan), (23)25(27)29(31)33(35) m mosstickning, 1 am, 1 rm (sluta med 1 am), 6 rm (= 4:e flätan), (11)11(11)11 (11) 11 (11) m mosstickning, 1 am, 1 rm (sluta med 1 am), 6 rm (= 5:e flätan), (23)25(27)29(31)33(35) m mosstickning, 1 am, 1 rm (sluta med 1 am), 6 rm (= 6:e flätan), (11)11(11)11(11)11(11) m mosstickning, 1 am, 1 rm (sluta med 1 am), 6 rm (= 7:e flätan), (23)25(27)29(31)33(35) m mosstickning, 1 am, 1 rm (sluta med 1 am), 6 rm (= 8:e flätan), (7)7(7)7(7)7(7) m mosstickning, 1 am, 1 rm (sluta med 1 am).
Varv 2 (avigs): sticka mosstickning mellan flätorna, alla flätm stickas avig.
Varv 3 (räts): mosstickning. Nu stickas flätor enl följ: vid 1:a och 2:a flätan sätts de 3 m framför arb, vid 3:e och 4:e flätan sätts de 3 m bakom arb, vid 5:e och 6:e flätan sätts de 3 m framför arb, vid 7:e och 8:e flätan sätts m bakom arb. Sticka på detta sätt hela vägen uppåt. Samtidigt med den (2:a)2:a(2:a)3:e(3:e)4:e(4:e) flätan minskas enl följ: Sticka 2 m tills på båda sidorna om varje fläta. Dessa minskningar upprepas vid den (4:e-6:e-8:e)4:e-6:e-8:e(4:e-6:e-8:e) 5:e-7:e-9:e (5:e-7:e-9:e) 6:e-8:e-10:e(6:e-8:e-10:e) flätan. Vid den (10:e)10:e(10:e)11:e(11:e)12:e(12:e) flätan möts de första flätorna (fläta 2 och 3, 4 och 5, 6 och 7) och i sidorna återstår 2 m.
OBS! De 3 m som återstår, stickas enl följ: Lyft 1 m, sticka 2 rm tills, drag den lyfta m över de sammanstickade. Därefter stickas denna m i mosstickning. Nu stickas rakt upp utan minskningar till den (13:e)14:e(14:e)15:e(15:e)16:e(16:e) vridningen. Här börjar ökn: Öka 1 m vart 4:e v, före 1:a flätan och efter 4:e flätan, före 5:e och efter 8:e flätan (totalt 13 ggr). Nu stickas rakt upp i partierna med ökningar och med ytterl 1 vridning. I mitten stickas vidare rakt upp tills de sista flätorna möts. Samtidigt minskas vid flätorna (nu vid varje fläta = vart 8:e v) efter 1:a flätan, före 2:a, efter 3:e, före 4:e, efter 5:e, före 6:e, efter 7:e och före 8:e flätan. Vid den (20:e)21:e(21:e)22:e(22:e)23:e(24:e) flätan avm i var sida för ärmhål 13 m (alla str). När de sista flätorna möts vid den (21:e)22:e(22:e)23:e(23:e)24:e(24:e) vridningen avm mittm och var del stickas vidare för sig. Avm ytterl 1 m mot halsen, sticka 1 kantm, 2 rm tills, forts i mosstickning fram till flätan. Detta upprepas tills 2 m återstår före flätan. Forts med axelbanden (flätorna) tills det finns (30)31(31)32(32)33(33) vridningar, eller så långt att ärmhålet blir lagom stort. Axelbanden avslutas mitt mellan 2 flätor. Låt arb vila utan att avm. Sticka den andra sidan lika, men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKET
Stickas likasom bakstycket.

MONTERING
Fäst alla lösa trådar. Lägg fram- och bakstycket tills, räts mot räts. Sticka axlarna tills enl följ: Sätt m från ett axelband på fram- och bakstycket på var sin st. Lägg st intill varandra och * sticka 1:a m från varje st rm tills (= 1 m på höger st). Upprepa från * (= 2 m på höger st). Drag den första m över den sista. Forts att sticka m tills från de 2 st och drag den 1:a m på höger st över den sista m tills alla m är avm. Sticka den andra axeln tills på samma sätt. Ånga arb försiktigt och sy sidsömmen. Till sist virkas 1 v fm runt hals- oc ärmkanter.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91242. TUNIKA MED FLÄTOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!