91245. SOCKA MED LÅNGT SKAFT

Artnr
91245

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 3
Designer: Järbo Garn
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Mellanraggi (75% Ull ”Superwash”, 25% Polyamid. Nystan ca 100 g = 260 m)
GARNALTERNATIV Fuga, Gästrike 3 tr, Lady
STORLEKAR 22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-38)38-39(40-41)42-43(44-45)
GARNÅTGÅNG Ca 50(65)75(85)95(105)115(125)135(145) g
STRUMPSTICKOR Nr 2.5 och 3
MASKTÄTHET Ca 25 m och 33 v slätst med stickor nr 3 = 10 x 10 cm – eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer.

SOCKOR
Lägg med dubbla strumpst nr 2.5 upp 40(46)50(54)58(64)64(70)72(76) m, fördela maskorna på 4 strumpst och sticka resår 1 rm, 1 am i ca 4(6)6(7)8(10)10(10)10(10) cm. Byt till strumpst nr 3 och sticka slätst rest av arb = alla v räta. Utse mitt bak och markera de 2 mittersta m.
När arb mäter ca 6(7)7(9)10(11)12(11)12(12) cm minskas 1 m på var sida om de markerade m. Upprepa denna minskning ytterligare 2(4)4(5)5(5)5(6)6(6) ggr med 5(3)3(2½)2½(2½)2½(2½)2½(2½) cm mellanrum.
När arb mäter ca 18(20)21(22)24(26)26(27)28(28) cm minskas ytterligare -(-)-(-)-(2)2(2)2(2) m = 34(36)40(42)46(50)50(54)56(60) m. Fördela dem med 9(9)10(11)12(13)13(14)14(15) m på 1:a och 4:e stickan och med 8(9)10(10)11(12)12(13)14(15) m på 2:a och 3:e stickan.

Häl: På nästa v stickas för hälen fram och tillbaka över 1:a och 4:e stickan. Sticka 14(14)18(18)20(20)22(22)24(24) v. På nästa v = rätsidan stickas 11(11)12(13)14(15)15(16)16(17) m, 2 m tills rätt i bakre maskb, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd, lyft 1 m, 6 rm, 2 m tills rätt i bakre maskb, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 7 am, 2 am tills, 1 am, vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidmaskorna tar slut. Plocka på nästa v upp 8(10)11(11)13(13)14(14)15(15) m på höger sida om hälen samt sticka hälften av de återstående m på hälen = 4:e st, sticka rest m från hälen samt plocka upp 8(10)11(11)13(13)14(14)15(15) m på vänster sida om hälen = 1:a st. Sticka runt och i slätst. Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 4:e stickan enl följande: (det är de upplockade m som minskas) sticka de 2 sista m tills rätt på 1:a stickan och de 2 första m tills rätt i bakre mb på den 4:e stickan. Detta upprepas vartannat v tills 32(36)40(40)44(48)48(52)56(60) m återstår. Fördela de resterande m på 4 st. Sticka rakt tills hela foten mäter 10(12)14(16)18(20)20(21)22(23) cm.

Nu stickas för tån: På den 1:a och 3:e stickan stickar man tills 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre mb, 1 rm. På den 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 m tills rätt, sticka resterande m på stickan. Upprepa detta minskningv vartannat v tills det återstår 16(16)16(16)16(16)20(20)20(20) m på stickorna.
Tag av garnet och för över maskorna på 2 st, vänd arb med avigsidan utåt. Maska av genom att ta en m från vardera st, sticka 2 m och drag den första m över fortsätt v ut. Fäst garnet.
Brodera blommor enligt omslagets bild. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91245. SOCKA MED LÅNGT SKAFT
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!