91265. RUND PONCHO MED FLÄTOR

Artnr
91265

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Jette Magnussen
Översättare: Katarina Dock
Foto: Janne Carlsson

GARNKVALITÉ Hippie (100% Akryl. Nystan ca 100 g = 170 m)
STORLEKAR – DAM XS-S-M(L-XL-2XL)
GARNÅTGÅNG Ca 1000(1050) g (fg 87002)
BRÖSTVIDD Ca 130(150) cm. Plaggets mått över byst, rygg och ärmvidd.
HEL LÄNGD  Fram/Bak: Ca 49/75(52/78) cm (exl. 12 cm krage). Plaggets mått.
ÄRMLÄNGD Ca 70(72) cm (inkl. 8 cm resår) Längd från hals, över axlar till handled. Plaggets mått.
RUNDSTICKOR Nr 5, 60 cm (till krage) samt nr 5.5, 60 och 80 cm
STRUMPSTICKOR Nr 5 (till ärmresåren)
VIRKNÅL Nr 5 (till hankar och nederkant)
TILLBEHÖR 1 flätsticka, ca 60 cm satinband, bredd 1 cm, 4 knappar ca 20 mm i
diameter + 1 platt knapp ca 20 mm till insidan.
MASKTÄTHET Ca 15 m x 22 v slätst på st nr 5.5 = 10x10 cm. Eller anpassa till den grovlek du bör ha för att hålla masktätheten

FÖRKLARINGAR
Kantm: Sticka första och sista m rät alla v.
1 ökn: Tag upp tråden mellan två m, sätt den på vänster sticka och sticka den rät eller avigt bakifrån.
1 int: Sticka 2 m rät tillsammans i främre maskbågarna. 1 vriden int: Lyft 1 m som om den skulle stickats rät över till höger st, sätt m tillbaka på vänster st (är nu vriden), sticka den vridna m och nästa m tillsammans rät bakifrån.
1 db-int: Sticka 3 rm tillsammans i de främre maskbågarna. 1 vriden db-int: Lyft 1 m som om den skulle stickas rät över till höger st, sätt tillbaka m på vänster st (är nu vriden), sticka den vridna m och de 2 följ m tillsammans rät bakifrån.
Slätst med räts utåt: Rät på räts, avigt på avigs.
Mosstickning:  V. 1: 1 rm, 1 am. V. 2: rm över am och am över rm. Upprepa V. 2 hela tiden.
Resår: Kantm, *1 rm, 1 am*, upprepa *-*, kantm. Sticka därefter rm över rm och am över am.

VIRKFÖRKLARINGAR
1 fm: Stick ner nålen i en m, omslag om nålen, drag igenom 1 m (2 m på nålen), omslag om nålen och drag igenom 1 m på de 2 m på nålen. 1 kräftm: Virka fm från vänster till höger.

PONCHO
BAK- OCH FRAMSTYCKE 
Stickas fram och tillbaka i ett stycke. Börja med bakstycket mitt bak, som bildar en båge med mycket vidd och som därför stickas längre än framstycket.
Bakstycke båge: Lägg upp 29(37) m på st nr 5.5 och sticka 1 avigt v = avigs. Sätt en markering på den mittersta m = mitt bak m (mbm) som stickas rät alla v = 18 m för höger resp. vänster sida på ponchon. Indela m enl. följande: 6(10) m mosstickn, 8 m enl. diagram A, mbm, 8 m enl. diagram A, 6(10) m mosstickn. Lägg därefter upp 5 m i slutet av varje v i var sida totalt 18(18) ggr. Samtidigt görs int mitt bak från räts vart 6:e v, före och efter vridning (flätan) totalt 6 ggr enl följande: sticka fram till 2 m innan diagram A, 1 int, 8 m enl. diagram A, 1 rm (= mbm), 8 m enl. diagram A, 1 vriden int. De yttersta nya m i var sida stickas i mosstickn. OBS! När det finns 115(119) m på st, stickas de följande 12 m enl. diagram B i var sida och de följande yttersta nya m i var sida stickas därefter i slätst med räts utåt, se foto. Avsluta med 1 v från avigs, nu är 37(37) v stickade = 197(205) m, (fördelat enl. följande: 32(34) m slätst med räts utåt, 12 m enl. diagram B, 46(48) m mosstickn, 8 m enl. diagram A, 1 mbm, 8 m enl. diagram A, 46(48) m mosstickn, 12 m enl. diagram B, 32(34) m slätst med räts utåt). Låt arb vila.
Höger framstycke, båge: Lägg upp 19(21) m på st nr 5.5 och sticka 1 avigt v = avigs. Framkant: Sticka framkanten enl. följande: 1 kantm, 8 m enl. diagram A och de resterande m i mosstickn. Lägg upp 6 m från räts i slutet på v vartannat v, totalt 12(12) ggr, de nya m stickas i mosstickn. Samtidigt görs int från räts i framkanten vart 12:e v totalt 2 ggr enl. följande: 1 kantm, 8 m enl. diagram A, 1 vriden int. OBS! När det är 53(55) m st, stickas 12 m enl. diagram B och de nya m stickas därefter i slätst med räts utåt. Avsluta med 1 v från avigs, nu är 25 v stickade = 89(91) m, (fördelat enl. följande: 1 kantm, 8 m enl. diagram A, 43(45) m mosstickn, 12 m enl. diagram B, 25(25) m slätst med räts utåt). Låt arb vila. 
Vänster framstycke, båge: Lägg upp och sticka lika som höger framstycke, men åt motsatt håll. Börja från räts enl. följande: sticka mosstickn tills det återstår 9 m, 8 m enl. diagram A, 1 kantm. Lägg upp de 6 m från avigs i slutet av v. Int görs från räts i framkanten enl. följande: sticka fram till 2 m innan diagram B, 1 int, 1 kantm. Låt arb vila.
Alla delar: Sticka de 89(91) m från höger framstycke lika som förut, lägg upp 69(77) nya m, sticka bakstyckets 197(205) m lika som förut, lägg upp 69(77) nya m, sticka de 89(91) m från vänster framstycke lika som förut = 513(541) m. Härifrån räknas m, int och alla måttagningar görs härifrån. Sticka 1 v från avigs, sticka mönster lika som förut och am över de nya m. På nästa v från räts indelas m enl. följande:
Ponchons högra sida: 1 kantm, 8 m enl. diagram A, 43(45) m mosstickn, 12 m enl. diagram B, 40(44) m slätst med räts utåt (8 m enl. diagram C, 15(16) m mosstickn, sätt en markering mellan m, 15(16) m mosstickn, 8 m enl. diagram C, flytta markeringen med uppåt, blir senare mitt på axlar = från mitt diagram C till mitt diagram C i parantesen = totalt 38(40) m till ärmar), därefter 40(44) m slätst med räts utåt, 12 m enl. diagram B, 46(48) m mosstickn, 8 m enl. diagram A, 1 rm (mbm).
Ponchons vänstra sida: Indela som på höger sida, men indela och sticka i motsatt ordningsföljd, börja med 8 m enl. diagram A.
Intagningar: Läs igenom detta stycke innan int påbörjas. Anpassa alla int med bakstyckets v och gör därefter int från räts vart 6:e v (18 int vart 6:e v + int i framkanter vart 12:e v, se nedan) enl. följande: 1 kantm, 8 m enl. diagram A, * sticka mosstickn fram till 2 m innan diagram B, 1 int, 12 m enl. diagram B, 1 vriden int, slätst med rätsidan utåt fram till 2 m innan diagram C, 1 int, 8 m enl diagram C, 1 vriden int, mosst fram till 2 m innan diagram C, 1 int, 8 m enl. diagram C, 1 vriden int, slätst med rätsidan utåt fram till 2 m innan diagram B, 1 int, 12 m enl. diagram B, 1 vriden int*, mosst fram till 2 m innan diagram A, 1 int, 8 m enl. diagram A, 1 rm (mbm), 8 m enl diagram A, 1 vriden int, upprepa *-* i omvänd ordning, 8 m enl diagram A, 1 kantm. Gör därefter int från räts vart 6:e v, förutom där flätorna möts på ärmen och där så är möjligt, totalt 5(5) ggr enl. följande: 1 kantm = sticka int på v enl. följande: på bakstycket: 4 int 22(23) ggr, på var sida av fläta B på framstycket och i slätst med rätsidan utåt: 10 int 20(21) ggr samt mitt på ärmar: 4 int 18(19) ggr + 2 int i framkanterna, se nedan).
Framkanter: Samtidigt med int vart 6:e v stickas ytterligare 1 int vart 12:e v i var framkant totalt 5(6) ggr enl. följande: 1 kantm, 8 m enl diagram A, 1 vriden int. Samt ytterligare 1(0) int vart 6:e v. Alla andra int stickas som tidigare, fram till 2 m innan diagram A i andra framkanten: 1 int, 8 m enl. diagram A, 1 kantm. När det är stickat 66(72) v, stickas ytterligare 1 int vartannat v i varje framkant för sneddning (=20 int på v) sammanlagt 13(13) ggr. Arbetet mäter ca 42(44,5) cm från där alla mått mäts.
Hals: Avm för halsringning i var framkant vartannat v: 5,3,3,2,1,1,1,4(5,3,3,2,1,1,1,5) m. Axlar: När det är stickat int 20(21) ggr vart 6:e v (=120(126) v) från uppläggningskanten på ärmen (från där alla mått mäts), stickas db-int på var sida om axelmarkeringen vartannat v totalt 5(6) ggr enl. följande: *sticka fram till 5 m innan markering, 1 db-int, 1 rm, markering, 1 rm, 1 vriden db-int*, upprepa *-* på den andra axeln = 132(138) v och ca 60(63) cm från uppläggningskanten på ärmen (från där alla mått mäts). Fortsätt int vid flätorna ytterligare 2 ggr (= int totalt 22(23) ggr på bakstycket = 35(35)m. Sticka 2 v i mönster och maska av de resterande m.

MONTERING
Lägg delarna mellan våta dukar och låt dem torka. Krage: Plocka med rundst nr 5 upp 99(101) m utmed halskanten, sticka 1 rät v från avigs och därefter 11(12) cm resår, 1 rm, 1 am. Maska av i resår. Resår på ärmarna: Plocka med st nr 5 upp 42(44) m från räts utmed ärmkanten. Plocka upp 20 m på var sida om markeringen = från mitten på diagram C till mitten på diagram C. Sticka 1 rät v från avigs och sticka samtidigt 4(4) int jämnt fördelat = 38(40) m. Därefter stickas 8 cm resår, eller reglera till önskad ärmlängd: 1 rm, 1 am. Maska av i resår. Sticka resår på den andra ärmen lika. Ärmar: Lägg ponchon räts mot räts och sy ihop ärmresåren. Sy ihop ca 30 cm, från ärmen utmed kanten nertill. Hankar till knäppning: Virka 5 hankar av lm jämnt fördelade utmed höger framstyckes kant: 1:a hanken ca 2 cm från kragens övre kant, 2:a hanken i halskanten vid kragen, 3:e hanken mitt på den sneddade kanten och 4:e hanken i hörnet. Virka även en hank i hörnet på vänster framstycke för knapp på insidan. Virkad kant nertill: Virka 1 v fm och 1 v kräftm utmed nederkanten. Band insidan kragen: Sy fast satinbandet på insidan, där kragens m är upplockade utmed ponchons kant. Detta ger kragen stadga. Sy i knappar motsvarande hankarna, och 1 knapp på insidan.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91265. RUND PONCHO MED FLÄTOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!