91279. Basker, tubhalsduk och axelvärmare

Artnr
91279

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Jette Magnussen
Översättare: Let`s Knit design/Anne Jonsson
Foto: Janne Carlsson

GARNKVALITÉ Smilla (33% Mohair, 32% Premium Akryl, 23% Polyester, 12% Polyamid. Nystan ca 50 g = 80 m)

BASKER:

STORLEK Huvudomkrets ca 56-60 cm.
GARNÅTGÅNG
Fg.1 Ca 100 g (fg 17003)
RUNDSTICKA Nr 4.5 och 5.5 (60 cm)
STRUMPSTICKOR Nr 5.5

TUBHALSDUK:

STORLEK Höjd: Ca 45 cm. Omkrets: Ca 70 cm. Plaggets mått
GARNÅTGÅNG
Fg.1 Ca 150 g (fg 17003)
RUNDSTICKA Nr 7.5 (60 cm)
VIRKNÅL Nr. 7

AXELVÄRMARE:

STORLEKAR Axelvidd: Ca 120(131) cm (inkl. arm). Plaggets mått
Längd: Ca 30(35) cm. Plaggets mått
GARNÅTGÅNG
Fg.1 Ca 100(125) g (fg 17003)
Fg.2 Ca 50(75) g (fg 17002)
RUNDSTICKA Nr 7.5 (60 och 80 cm), samt 1 flätsticka
VIRKNÅL Nr 7

MASKTÄTHET - BASKER
Ca 14 m x 20 v slätst med avigs utåt på st nr 5.5 = 10 x 10 cm.
MASKTÄTHET - TUBHALSDUK
OCH AXELVÄRMARE Ca 12 m x 16 v slätst med avigs utåt på st nr 7.5 = 10 x 10 cm. Eller anpassa till den grovlek du bör ha för att hålla masktätheten.

FÖRKLARINGAR 
1 ökn: tag upp tråden mellan två m, sätt den på vänster sticka och sticka den rät eller avigt så den passar på arb.
1 int: 2 m tills rätt.
1 ödht: Lyft 1 m som om den skulle stickats rät, sticka 1 rm, drag den lyfta m över den stickade.
Slätst med räts utåt: Rät på räts, avigt på avigs.
Slätst med avigs utåt: Avigt på räts, rät på avigs.

VIRKFÖRKLARINGAR
Luftmaska (lm): Gör en ögla = 1:a lm, stick ner nålen i öglan *1 omslag om nålen, drag omslaget genom öglan på nålen*, upprepa från *-* till önskat antal lm.
Smygm (sm): Stick ned nålen i en m från föregående v, 1 omslag om nålen, drag upp 1 ögla och drag denna genom öglan på nålen.
Fast maska (fm): Stick ned nålen i en m från föregående v, 1 omslag om nålen, drag upp 1 ögla, 1 omslag om nålen, drag igenom de 2 öglorna på nålen.
Kräftmaska: (kräftm): virka fm från vänster till höger.

MÖNSTER A
Flätmönster: stickas från slätstickningens avigs.
V. 1: *10 rm, 4 am (= fläta)*, upprepa *-*.
V. 2: *10 rm, 4 am*, upprepa *-*.
V. 3: *10 rm, fläta: sätt 2 am på en fläts framför arb, sticka 2 am och därefter 2 am från flätst*, upprepa *-*.
V. 4: *10 rm, 4 am*, upprepa *-*.

Musch: Virka i samma m från räts enl. följande: 1 fm, 2 lm, *1 ofärdig dbst: 2 omslag om nålen, sätt ner nålen i m, 1 omslag om nålen, drag upp 1 m genom m, 1 omslag om nålen och drag igenom de 2 första m på nålen, 1 omslag om nålen och drag igenom de 2 nästa m på nålen*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 7 m på nålen, 1 omslag och drag igenom alla m på nålen, 2 lm, 1 fm i m.

BASKER
Lägg upp 6 m med fg. 1 på strumpst nr 5.5 och sticka runt i v från avigs. 1:a v = avigs.
V. 1: *1 rm, 1 ökn*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 12 m.
V. 2: *2 rm, 1 ökn*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 18 m.
V. 3: *3 rm, 1 ökn*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 24 m.
V. 4: *4 rm, 1 ökn*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 30 m.
V. 5: *3 rm, 2 am (börja flätan), 1 ökn *, upprepa *-* totalt 6 ggr = 36 m.
V. 6: *3 rm, (fläta 4 m: 1 ökn, 1 am, 1 ökn, 1 am), 1 rm*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 48 m.
V. 7: *4 rm, 4 am (= fläta), 1 ökn *, upprepa *-* totalt 6 ggr = 54 m.
V. 8: *5 rm, fläta: sätt 2 am på flätst framför arb, 2 am, sticka därefter 2 am från flätst, 1 ökn*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 60 m.
V. 9: *6 rm, 4 am (fläta), 1 ökn*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 66 m.
V. 10: *8 rm, 4 am, 1 ökn *, upprepa *-* totalt 6 ggr = 72 m.
V. 11: *9 rm, fläta som på 8:e v, 1 ökn*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 78 m.
V. 12: Fortsätt öka på varje v, genom att öka maskantalet mellan varje ökn och tills det är 26 rm mellan 2 flätor = 30 m upprepas 6 ggr = totalt 180 m på v. Sticka därefter rakt upp. När baskern mäter 20 cm från mitten och ut/radie görs int varje v enl. följande:
1:a int: **(2 rm, 2 m tills rät), upprepa (-) 6 ggr, 2 rm, fläta: 4 m**, upprepa **-** totalt 6 ggr = 144 m.
2:a int: **1 rm, (2 rm, 2 m tills rät), upprepa (-) 4 ggr, 3 rm, fläta: 4 m**, upprepa **-** totalt 6 ggr = 120 m.
3:e int: **1 rm, 2 m tills rät, (2 rm, 2 m tills rät), upprepa (-) 3 ggr, 1 rm, fläta: 4 m**, upprepa **-** totalt 6 ggr = 96 m.
OBS! Vänd baskern så att slätstickningens avigs blir räts.
Byt till rundst nr 4.5 och sticka runt i slätst med räts utåt. Baskerns nederkant viks dubbelt inåt, fortsätt med flätor som tidigare, men sticka slätst med räts utåt istället.
4:e int: **1 rm, 2 m tills rät, (2 rm, 2 m tills rät), upprepa (-) 2 ggr, 1 rm, fläta i slätst: 4 m**, upprepa **-** totalt 6 ggr = 78 m. Sticka till kanten mäter ca 12 cm. OBS! Se till att garnet räcker till en stickad snodd för baskerns topp.
Maska av rät ej för fast.
Stickad snodd: Lägg upp 4 m på strumpst nr 4.5 och sticka en snodd enl. följande: *Sticka 4 rm, skjut m tillbaka till stickans början utan att vända, lägg garnet bakom arb och drag åt *, upprepa *-* tills snodden mäter ca 15 cm. Knyt en lös knut på snodden och sy fast den i baskerns topp. Sy fast nederkanten utmed baskerns avigs, = dubbel kant.

TUBHALSDUK
Lägg upp 84 m med fg. 1 på rundst nr 7.5, ej för fast, och sticka runt i v från avigs. 1:a v = avigs. Strik flätmönster enl. mönster A, upprepa **-** totalt 6 ggr på v. Sätt en markering där v börjar. Sticka till arb mäter 45 cm, sluta med 4:e v på mönstret, klipp ej av garnet. OBS! Det skall vara ca 22 g kvar av nystanet för virkning av kanten.
OBS! Vänd tuben så slätstickningens avigs blir räts.
Kanter med muscher: Virka med virknål nr 7 från räts 1 v fm med muscher, utanför varje fläta: *virka 1 fm mellan flätans 1:a och 2:a m, virka därefter en musch i samma m mitt i flätan, se förklaring, 1 fm mellan flätans 3:e och 4:e m, 10 fm utmed kanten på slätstickningens avigs*, upprepa **-** totalt 6 ggr. Tag av garnet och fäst. Virka en likadan kant utmed tubens andra sida.

AXELVÄRMARE
Lägg upp 132(152) m med fg. 2 på rundst nr 7.5, ej för fast, och sticka runt i v från avigs. 1:a v = avigs. Sticka flätmönster enl. mönster A. Sätt en markering där varvet börjar. Dela in m enl. följande: *(upprepa flätmönstret enl. mönster A *-* 3 ggr, 10 rm, sticka därefter flätor vid armen: **4 am = fläta, 1 rm**, upprepa **-** totalt 2(4) ggr, 4 am = fläta,)*. Upprepa indelningen *(---)* en gång till på v. Byt till fg. 1, när arb mäter ca 7(8) cm, (obs, det skall vara ca 15(22) gram kvar av nystanet till virkad nederkant), och sticka till arb mäter 12(14) cm. Därefter görs int i var sida för axlar enl. följande: *1 int, sticka fram till 2 m innan de 3(5) flätorna vid armen, 1 ödht, sticka de 3(5) flätorna vid armen, som är genomgående och stickas över axlarna*, upprepa int *-* en gång till = 4 int på v. Upprepa därefter int vartannat v tills det är 20(12) m kvar mellan de 3(5) flätorna i var sida vid armar och axlar = totalt 68(72) m. Sluta med mönstrets 4:e v. Maska av ej för fast.
Kant upptill: Virka med virknål nr 7 och fg. 1, från räts 1 v fm utmed kanten upptill, sluta med 1 sm. Virka därefter 1 v kräftm, sluta med 1 sm i 1:a m. Se till att kanten inte drar eller yvar sig. OBS! Vänd arb så att slätstickningens avigs blir räts.
Kant med muscher nertill: Virka med virknål nr 7 och fg. 2, från räts 1 v fm med muscher enl. följande: *(börja vid de 3(5) flätorna vid armen, **virka 1 fm mellan flätans 1:a och 2:a m, virka därefter 1 musch i samma m mitt i flätan, se förklaring, 1 fm mellan flätans 3:e och 4:e m, 1 fm mellan flätorna*, upprepa *-* totalt 2(4) ggr, 1 fm mellan flätans 1:a och 2:a m, 1 musch mitt i flätan, 1 fm mellan flätans 3:e och 4:e m **, virka därefter utmed kanten på slätstickningens avigs: *10 fm, 1 fm mellan flätans 1:a och 2:a m, 1 musch mitt i flätan, 1 fm mellan flätans 3:e och 4:e m*, upprepa *-* ytterligare 2 ggr, 10 fm)*. Upprepa *(---)* en gång till på v, avsluta med 1 sm. Tag av garnet.

MONTERING
Lägg plaggen mellan våta dukar och låt dem torka. www.j

Skriv din egen recension
Du recenserar:91279. Basker, tubhalsduk och axelvärmare
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!