91334. RAGGSOCKAR MED BUMERANGHÄL

Artnr
91334

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ingela Pettersson
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ (A,D) Raggi (70% ull ”superwash”, 30% polyamid. Nystan ca 100 g ca = 150 m)
GARNKVALITÉ (B,E) Mellanraggi (75% ren ny ull ”superwash”, 25% polyamid. Nystan ca 100 g = 260 m)
MASKTÄTHET (A) Ca 19 m och 26 v slätstickning på st nr 4 = 10 cm
MASKTÄTHET (B,E) Ca 25 m och 31 v slätstickning på st nr 3 = 10 cm
MASKTÄTHET (D) Ca 23 m och 26 v flätstickning på st nr 4 = 10 cm Mellanraggi: Ca 32 m = 10 cm, 
GARNALTERNATIV (A,D) Gästrike 4 tr,
GARNALTERNATIV (B,E) Fuga, Lady, Gästrike 3 tr, Big Verona
GARNALTERNATIV (C) Gästrike 1 tr
STORLEKAR 19-21(22-24)25-27(28-30)31-33(34-36)37-39(40-42)43-45
FOTLÄNGD Ca 12(14)16(18)20(22)24(26)28 cm (kroppens mått)
GARNÅTGÅNG (A) Ca 100(100)100(100)100(100)150(150)150 g (fg 1549)
GARNÅTGÅNG (B) Ca 50(50)50(50)50(100)100(100)100 g (fg 28208)
GARNÅTGÅNG (C) Ca 50(50)50(50)50(50)100(100)100 g (fg 68201)
GARNÅTGÅNG (D) Ca 100(100)100(150)150(150)150(150)150 g (fg 1500)
GARNÅTGÅNG (E) Ca 50(50)50(50)50(50)100(100(100) g (fg 28212)
STICKOR (A,D) Nr 4
STICKOR (B,E) Nr 3
STICKOR (C) Nr 2.5

FÖRKLARINGAR
Bumeranghäl: Häl med förkortade varv och dubbelmaskor.
1 öhpt: Lyft 1m ostickad, sticka 1rm och dra den lyfta m över den stickade.
Dubbelmaska: Lägg garnet framför arbetet, lyft första maskan = för in stickan från höger in i 1:a maskan och lyft m och garnet samtidigt, dra till garnet sträckt bakåt så maskan dras runt, den ser nu ut som två maskor. Dra till ordentligt så inte några hål uppstår.
Flätstickning (D): Se diagram. Vill du sticka flätstickning måste det läggas upp fler maskor minst efter en storlek större än den du annars hade valt efter skostorlek och delbart med 7. Justera sedan maskantalet på de 2 v innan hälen börjar. Vill du att flätorna fortsätter på ovansidan, fortsätt bara flätstickningen på vristmaskorna.
Ankelsockor (E): Sticka resåren fastare ev med 0.5 nr tunnare stickor, (foten stickas i rekommenderad storlek) Sticka 5 cm resår. Barnstorlekarna lite kortare. Sedan som vanligt.

SOCKA
Sockorna stickas efter tabell. Se i tabellen för den garnkvalité och storlek som du valt.

Lägg upp antal maskor enligt tabellen [UPPLÄGGNM]. Fördela maskorna, lika många på varje av de fyra stickorna.
Vill du lägga upp i resår se bildförklaring senare i beskrivningen.
Sticka 1 rät 1 avig m till resåren mäter enligt tabellen [SKAFT].
Sticka 2 varv räta.
Hälen stickas fram och tillbaka i slätstickning på 1:a och 4:e stickan.
Här delas dessa maskorna upp på tre stickor enligt tabellen [M/STICKA], detta för att lättare förstå vilka maskor som avses. (Det går även att fortsätta sticka på två stickor.) Det maskantal som står i mitten kommer det inte att stickas dubbelmaskor på. På hälens första halva stickas de dubbla m från hälens yttre kanter inåt mot mittdelen tills endast mittdelens m återstår. Andra halvan stickas med dubbelmaskor inifrån och ut mot de yttre kanterna.

1:a halvan av hälen:
Varv 1 (rätsidan):
Sticka alla hälmaskor enligt tabell [HÄLMASKOR] (fram till vristmaskorna) rätt, vänd.
Varv 2 (avigsidan): Sticka 1 dubbelmaska, sticka alla maskor avigt på alla tre stickorna (även den sista), vänd.
Varv 3: Sticka 1 dubbelmaska, sticka rätt fram till den dubbla maskan i slutet av v (som lämnas ostickad), vänd.
Varv 4: Sticka 1 dubbelmaska, sticka avigt fram till den dubbla maskan, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 till endast mittdelens maskor återstår.

Nu stickas 2 varv räta runt på alla sockans maskor, (även vristmaskorna). För rymligare häl sticka 4 varv. Båda bågarna i dubbelmaskorna stickas ihop och stickas som 1 m. Det är samma antal maskor som från början lades upp.

2:a halvan av hälen:
Varv 1 (rätsidan): Sticka rät t.o.m. maskan efter mittdelen, vänd.
Varv 2 (avigsidan): Sticka 1 dubbelmaska, sticka mittdelens maskor och följande maska avigt, vänd.
Varv 3:
Sticka 1 dubbelmaska. Sticka rätt fram till den dubbla maskan som stickas rät ihop som 1 m, sticka 1 rät maska, vänd.
Varv 4: sticka 1 dubbelmaska. Sticka avigt fram till den dubbla maskan som stickas avigt ihop till 1 m, sticka 1 avig maska, vänd. Upprepa varv 3 och 4 till även de yttersta maskorna i vardera sida har stickats som dubbelmaskor.

Nu är hälen klar, fortsätt sticka runt på alla maskor. Fördela maskorna så som de var från början. Sticka nu enligt tabellen [FOTL NÄR INT BÖRJAR] det antal cm som ska vara innan intagningarna för tån börjar.

Bandhoptagning för tån: Stickas i slutet av 1:a och 3:e stickan, 2 rm ihop, 1 rm och i början på 2:a och 4:e stickan 1 rm, 1 öhpt. Upprepa hoptagningarna med angivna mellanvarv enligt tabellen [Intagningar efter första hoptagningsvarvet]. Ta ihop till det återstår 8 m. Vräng sockan genom att trä upp 4 och 4 maskor på varsin säkerhetsnål, peta ner dem i hålet och vräng. Sy ihop med maskstygn, eller trä garnet dubbelt genom maskorna och fäst.
Sy ihop vid uppläggningen och fäst tråden. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91334. RAGGSOCKAR MED BUMERANGHÄL
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!