91377. SJAL MED ROMBER I MOSSTICKNING OCH VIRKAD KANT

Artnr
91377

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 3
Designer: Heidi Hug Bergsten
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Tropik (50% Bambu, 25% Bomull, 25% Akryl. Nystan ca 50 g = 123 m)
MASKTÄTHET 20–23 m, 30 v = 10x10 cm
MÅTT Längd: Ca 138 cm (från spets till spets)
Höjd: Ca 73 cm
GARNÅTGÅNG Ca 200 g (fg 55006)
STICKOR/RUNDSTICKA Nr 4
VIRKNÅL Nr 4

FÖRKLARINGAR
Sjalen stickas i rätstickning, mosstickning och hålvarv enl. diagram. Kanten virkas i lmbågar och fm.
Mosstickning: 1 rm, 1 am varvet ut. På nästa v sticka 1 am, 1 rm.
Ökningar: Sticka 1 kantm. Lyft upp tråden innan nästa m (mellan m), vrid den och sticka den rät.
Kantmaskor: Lyft sista m på varvet med garnet framför m (som om du skulle sticka m avig). Börja varje v genom att sticka 1 rm i bakre mb.

SJAL
V 1: Lägg upp 5 m och sticka dem räta OBS! sista m stickas som kantm. (1:a v= avigsidan).
V 2: Sticka första kantm på nästa enligt beskrivningen för kantm ovan, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1rm, 1 kantm.
V 3: kantm, 1 rm, 3 am, 1 rm, 1 kantm.
V 4: kantm, 1 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 rm, kantm.
V 5: kantm, 1 rm, 5 am, 1 rm, 1 kantm.
V 6: kantm, 1 rm, 1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 1 rm, kantm
V 7: kantm, 1 rm, 7 am, 1 rm, 1 kantm. Upprepa varv 6 och 7. Antalet m ökar med 2 varje varv. Sticka tills det är 33 m på stickan. På nästa v (rätsidan) sticka 1 kantm, 1 rm, 1 omsl, 12 rm, sticka diagr. 5 m, 12 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 kantm. Fortsätt att sticka enligt diagr i mitten och med omsl ökningar från rätsidan tills diagr har stickats 5 ggr på höjden.
Fortsätt att sticka slätstickning över alla maskor utom kantmaskorna i 14 v. Sticka sedan 3 v mosstockning. Maska av löst på sista varvet.

VIRKAD KANT
Virkas runt kanten i maskorna som bildats vid kanten. Börja från sjalens vänstra snibb med att göra en löpögla och virka en fast maska i första kantmaskan. Virka 6 lm, hoppa över 2 m, virka 1 fm i nästa kantm, *6 lm, hoppa över 2 kantm, 1 fm i nästa kantm* fortsätt runt hela sjalen. OBS! Kontrollera att det blir en lm båge runt nedre spetsen av sjalen, annars kan det behöva korrigeras så att det stämmer genom att hoppa över fler eller färre maskor där.

SNODDAR FÖR KNYTNING
Virka snoddar av 23 lm vid udden på höger sida, avluta genom att dra garnet genom öglan och klipp av garnet. knyt en liten knut längst ut. Virka 2 snoddar till med 10 cm mellanrum längs överkanten av sjalen. Gör likadant på andra sidan (= tre snoddar på varje sida).

MONTERING
Fäst alla trådar. Fukta sjalen och spänn ut den med knappnålar på ett mjukt underlag enligt sjalens mått. Spänn ut lmb runt kanten med knappnålar. Låt sjalen torka innan du tar loss den.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91377. SJAL MED ROMBER I MOSSTICKNING OCH VIRKAD KANT
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!