91411. HJÄRTERUM

Artnr
91411

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Maja Karlsson
Foto: Maja Karlsson

GARNKVALITÉ Alegria Grande, Manos del Uruguay / Garngrupp 5
MASKTÄTHET Ca 18 m × 28 v i slätst på st 4 mm = 10 × 10 cm
STORLEK Dam
VANTENS HÖJD Ca 25 cm
VANTENS BREDD Ca 9 cm
GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg 14223, magenta)
STRUMPSTICKOR 3,5 och 4 mm

FÖRKLARING
Ö1mu: Stick in höger st i maskbågen under följande m på vänster st. Plocka upp maskan och sätt den på vänster st. Sticka 1 m genom den nya maskans främre maskbåge. Sticka 1 m i den ursprungliga m.

SPETSMÖNSTER
Varv 1: *6 rm, 1 omsl, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta maskan över den stickade* upprepa från *-* 1 ggn, 4 rm.
Varv 2 och samtliga jämna varv till varv 16: Räta maskor varvet runt.
Varv 3: 4 rm, *2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta maskan över den stickade, 3 rm* upprepa från *-* 1 ggn.
Varv 5: 3 rm, *2 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta maskan över den stickade, 1 rm* upprepa från *-* 1 ggn, 1 rm.
Varv 7: 4 rm, *1 omsl, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta maskan över den stickade, 1 omsl, 3 rm tills, 1 omsl, 3 rm* upprepa från *-* 1 ggn.
Varv 9: 2 rm, *1 omsl, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta maskan över den stickade, 6 rm* upprepa från *-* 1 ggn, 1 omsl, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta maskan över den stickade.
Varv 11: 3 rm, *1 omsl, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta maskan över den stickade, 3 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm* upprepa från *-* 1 ggn, 1 rm.
Varv 13: 4 rm, *1 omsl, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta maskan över den stickade, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm* upprepa från *-* 1 ggn.
Varv 15: 2 rm, *1 omsl, 3 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta maskan över den stickade* upprepa från *-* 1 ggn, 1 omsl, 2 rm tills.

HÖGER VANTE
Med strumpstickor 3,5 mm: Lägg upp 40 m och fördela dem jämnt över 4 stickor (10 m på varje sticka). Sticka runt i resår (1 rm, 1 am) i 6 cm. Byt till strumpstickor 4 mm.
Sticka 1 rätt varv.
Varv 1-8: Sticka spetsmönster enligt beskrivning ovan, på vantens ovansida (maska 1-20) och slätstickning på vantens undersida
(maska 21-40).

TUMKIL
Varv 9: Sticka spetsmönster enligt beskrivning ovan, på vantens ovansida, öka för tumkil på vantens undersida så här: ö1mu i den 2:a och 4:e maskan på sticka 3.
Varv 10: Räta maskor.
Varv 11: Sticka spetsmönster enligt beskrivning ovan, på vantens ovansida, öka för tumkil på vantens undersida så här: ö1mu i den 2:a och 6:e maskan på sticka 3.
Varv 12: Räta maskor.
Varv 13: Sticka spetsmönster enligt beskrivning ovan, på vantens ovansida, öka för tumkil på vantens undersida så här: ö1mu i den 2:a och 8:e maskan på sticka 3.
Varv 14: Räta maskor.
Varv 15: Sticka spetsmönster enligt beskrivning ovan, på vantens ovansida, öka för tumkil på vantens undersida så här: ö1mu i den 2:a och 10:e maskan på sticka 3.
Varv 16: Räta maskor.

HAND
Fortsätt att repetera spetsmönstret på ovansidan av vanten enligt beskrivning i början av mönstret (först varv 1-16 ytterligare 2 ggr, därefter varv 1-8 1 ggn), medan slätstickning stickas på vantens undersida. OBS! På varv 1 överförs tumkilens 11 maskor till en lös garnände, därefter läggs tre nya maskor upp bakom tummen = 40 m.
Sticka 1 rätt varv.
Minskningsvarv för vantens överdel: 1 rm, lyft 1 m, 1 rm och dra den lyfta maskan äver den stickade. Sticka till dess att 3 m återstår på sticka 2: 2 rm tills, 1 rm. Sticka 3: 1rm, lyft 1 m, 1 rm och dra den lyfta maskan över den stickade. Sticka till dess att 3 m återstår på sticka 4: 2 rm tills, 1 rm = 4 m har minskats.
Upprepa minskningsvarvet till dess att 8 m återstår. Ta av garnet och dra tråden igenom resterande maskor. Dra åt och fäst tråden.

TUMME
Placera de 11 tummaskorna på 3 strumpstickor 4 mm. Sticka slätstickning och plocka upp 3 nya maskor på baksidan, i de tre maskor som tidigare lades upp = 14 m. Fortsätt att sticka runt i slätstickning till dess att tummen mäter 5 cm. Sticka 2 rm tills varvet ut = 7 m.
Ta av garnet och trä tråden igenom resterande maskor. Dra åt och fäst tråden. Fäst lösa trådar.

VÄNSTER VANTE
Sticka enligt beskrivning för höger vante, men påbörja tumkilen i den 2:a och 4:e maskan från slutet räknat av sticka 4. Öka sedan enligt samma princip som på höger vante men räkna från slutet av sticka 4 istället för från början av sticka 3.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91411. HJÄRTERUM
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!