91432. KOFTA MED STRUKTUR

Artnr
91432

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Jette Magnussen
Översättare: Katarina Dock
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET Fuga (50 % Ull Superwash, 50 % Akryl, ca. 50 g = 121 m)
MASKTÄTHET Mönster 1+3: 21 m och 32 v, 2: 22 m x 32 v på st 5 = 10 x 10 cm.
STORLEKAR–DAM XS(S)M(L)XL(2XL)
STORLEKAR–EUR 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
ÖVERVIDD Ca 78(86)94(105)114(126) cm
HEL LÄNGD Ca 54(54,5)55(55,5)56,5(57) cm
ÄRMLÄNGD Ca 42(43)43(44)44(45) cm (ärmlängd under ärm)
GARNÅTGÅNG
Fg 1 Ca 175(200)200(250)250(275) g (fg 60170)
Fg 2 Ca 125(150)150(200)200(225) g (fg 60103)
Fg 3 Ca 75(75)100(100)100(150) g (fg 60168)
Fg 4 Ca 20(30)30(30)50(50) g (fg 60102)
Fg 5 Ca 20(30)30(30)50(50) g (fg 60101)
STICKOR Nr 4 och 5
RUNDSTICKOR Nr 5, 80 cm
Nr 4, 40 cm (till halskant)
VIRKNÅL Nr 4,5 (till hals- och framkanter)
TILLLBEHÖR 6(6)6(6)6(6) knappar, ca 20 mm i diameter (varav 1 knapp ev. är avvikande)

FÖRKLARINGAR
Kantm: Sticka första och sista m rät på alla v.
1 ökn: Stick vänster st bakifrån in i länken mellan två m, sticka rm i främre maskbågen.
1 int: 2 rm tillsammans.
1 vriden int: Lyft 1 rm till höger sticka, sätt m tillbaka på vänster st (m är nu vriden), sticka den vridna m och nästa m vridet rätt tillsammans (= rm i de bakre maskbågarna).
1 dbint: 3 rm tillsammans.
1 vriden dbint: Lyft 1 rm över till höger st, sätt tillbaka m på vänster st (m är nu vriden), sticka den vridna m och de följ 2 m vridet rätt tillsammans (= rm i de bakre maskbågarna).
1 vriden rm: Sticka rm i bakre maskbågen.
1-2 lyftm: Lyft 1-2 m (ostickade) med garnet bakom eller framför arb.
Slätst: Rm på rätsidan och am på avigsidan.
Rätst: Sticka rm på alla v.

Mönster 1:
Rutor: Rapport = 8 m, men delbart med 4 m + 2 kantm.
Varv 1: *4 rm, 4 am*, upprepa *-*.
Varv 2: Rm över rm och am över am.
Varv 3: *4 am, 4 rm*, upprepa *-*.
Varv 4: Am över am och rm över rm.
Upprepa v 1-4. 

Mönster 2:
Med lyfta maskor: Rapport = 4 m + 2 kantm.
Varv 1, rätsidan: *1 lyftm = lyft 1 m med garnet bakom arb, 3 rm*, upprepa *-*, avsluta med 1 lyftm med garnet bakom arb.
Varv 2: *1 lyftm med garnet framför arb, 3 am*, upprepa *-*, avsluta med 1 lyftm med garnet framför arb.
Varv 3: Som v 1.
Varv 4, avigsidan: Sticka alla m avigt.
Varv 5: *2 rm, 1 lyftm med garnet bakom arb, 1 rm*, upprepa *-* ,avsluta med 1 rm.
Varv 6: 1 am, *1 am, 1 lyftm med garnet framför arb, 2 am*, upprepa *-*.
Varv 7: Som v 5.
Varv 8, avigsidan: Sticka alla m avigt.
Upprepa v 1-8 = rapport. Men rapporten kan också avslutas efter v 1-4.
Där det vid intagningar inte är plats för ngn lyftm stickas det rm på rätsidan och am på avigsidan.

Mönster 3:
Fantasimönster: Rapport 8 m, delbart med 4 m + 2 kantm.
Bak- och framstycke: Sticka med den fg som står angiven före parentesen, se foto.
Ärmar: Sticka med den fg som står angiven inom parentesen.
Varv 1, rätsidan: Basfg 1(2), rm.
Varv 2: Basfg 1(2), rm.
Varv 3: Fg 4(5), *3 rm, 2 lyftm med garnet bakom arb, 3 rm*, upprepa *-* v ut.
Varv 4: Fg 4(5), *3 am, 2 lyftm med garnet framför arb, 3 am*, upprepa *-* v ut.
Varv 5: Basfg 1(2), *3 rm, korsa 1:a m framför 2:a m och sticka bägge m räta, 3 rm*, upprepa *-* v ut.
Varv 6: Basfg 1(2), rm.
Varv 7: Fg 5(3), 1 lyftm med garnet bakom arb, *6 rm, 2 lyftm med garnet bakom arb *, upprepa *-* v ut.
Avsluta med 6 rm, 1 lyftm med garnet bakom arb.
Varv 8: Fg 5(3), 1 lyftm med garnet framför arb, *6 am, 2 lyftm med garnet framför arb*, upprepa *-* v ut.
Avsluta med 6 am, 1 lyftm med garnet framför arb.
Varv 9: Basfg 1(2), 1 rm, *6 rm, korsa 1:a m framför 2:a m och sticka bägge m rätt*, upprepa *-* v ut. Avsluta med 6 m, 1 rm.
Varv 10: Basfg 1(2), rm.
Upprepa v 3-10.

KOFTA BAK- & FRAMSTYCKEN
Det stickas fram och tillbaka upp till ärmhålen, där det står angivet ett tal som gäller för alla stl.
Lägg upp 166(182)198(214)238(266) m med fg 1 på rundst 4 mm, sticka 1 v rm = avigsidan, sticka 3 v rätst. Byt till rundst nr 5 och fortsätt i mönster 1, innanför kantm i var sida. Gör indelningar till bak- och framstycken, sätt en markering i var sida mellan m så här: Höger framstycke 43(47)51(55)61(69) m, sätt en markering, bakstycke 80(88)96(104)116(128) m, sätt en markering, sätt ytterligare markeringer vid bakstyckets mittersta 20 m, de resterande 43(47)51(55)61(69) m till höger framstycke. När arb mäter ca 6 cm, görs indelning till ficka på varje framstycke och det stickas fickpåsar och görs indelning till färgbyte så här:

Fickpåse: Lägg upp 22 m på st nr 5 med fg 1, sticka 5 cm slätst, på sista v från avigsidan stickas de 2 första och 2 sista m tillsammans = 20 m, låt m vila. Sticka ytterl en fickpåse på samma sätt.

Indelning till färgbyte och ficka: Byt till fg 2 , 1 kantm, 12(16)16(16)16(16) m mönster 1, sätt de följ 20 m på en tråd till fickkant. Korsa garnet på avigsidan vid varje färgbyte. Fortsätt med fg 2 och byt till mönster 2, lägg till fickpåsens 20 m, fortsätt med mönster 2 fram till bakstyckets 20 mittersta m. Byt till fg 3 och mönster 1, sticka de mittersta 20 m. Byt på nytt till fg 2 och mönster 2, sticka till 33(37)37(37)37(37) m återstår, sätt de följ 20 m på en tråd till fickkant, lägg till fickpåsens 20 m och sticka till 13(17)17(17)17(17) m återstår. Fortsätt med fg 2 och byt till mönster 1, sticka v ut, 1 kantm. När arb mäter 27(27)28(28)29(29) cm byts till fg 1 över alla m.

Bröstfickor på framstyckena: Sticka 1 kantm och 12(16)16(16)16(16) m mönster 1, sätt de följ18 m på en tråd till bröstficka, lägg samtidigt upp 18 nya m, sticka mönster 2, sticka bakstyckets 20 mittersta m i mönster 1, sticka mönster 2 till 31(35)35(35)35(35) m återstår, sätt de följ 18 m på en tråd till bröstficka, lägg upp 18 nya m, sticka mönster 1 v ut, 1 kantm. Sticka ca 7,5 cm med samma mönsterindelning, men med fg 1 över alla m, sluta med ett 4:e v i mönster. Samtidigt, när arb mäter 33(33)33(33)33,5(34) cm, avm till ärmhål och var del stickas för sig.

Höger framstycke: Avm till ärmhål från sidmarkeringen på vartannat v så här:
4,2,2,1(4,2,2,1,1)5,2,2,1,1(6,2,2,1,1)7,3,2,2,1,1(8,3,2,2,2,1,1) m = 34(37)40(43)46(50) m.
De resterande m på bakstycket och vänster framstycke vilar.
När arb mäter ca 34,5(34,5)35,5(35,5)36,5(36,5) cm, byts till mönster 3 på resten av arb med basfg 1 + fg 4 och 5, indela till mönster från framkanten, se förklaring. När arb mäter 44(44)45(45)46(46) cm, avm till halsringning från framkanten på vartannat v så här: 8,2,2,2,1,1(9,2,2,2,1,1,1)10,2,2,2,1,1,1,1(11,2,2,2,1,1,1,1)12,2,2,2,1,1,1(12,3,2,2,1,1,1,1) m =18(19)20(22)24(24) m. Fortsätt sticka till ärmhålet mäter 21(21,5)22(22,5)23(23) cm från första avm till ärmhål. Avm till axel från ärmsidan: 6,6,6(7,6,6)7,7,6(8,7,7)8,8,8(9,9,9) m.

Vänster framstycke: Stickas som höger framstycke, fast spegelvänt.

Bakstycke: Fortsätt med bakstyckets vilande 80(88)96(104)116(132) m och fg 1 över alla m i mönster som tidigare. Avm till ärmhål i var sida på vartannat v: 4,2,2,1(4,2,2,1,1)5,2,2,1,1(6,2,2,1,1)7,3,2,2,1,1(8,3,2,2,2,1,1) m = 62(68)74(80)86(90) m. När arb mäter ca 34,5(34,5)35,5(35,5)36,5(36,5) cm, byts till mönster 3 på resten av arb med basfg 1+fg 4 och 5, som på framstyckena. När arb mäter 51(51,5)52(52,5)53,5(54) cm, avm de mittersta 20(22)26(28)28(28) m och var sida stickas för sig. Avm ytterligare mot halsen på vartannat v: 2,1(2,1,1)2,1,1(2,1,1)2,1,1(2,1,1) m. Samtidigt, avm: 6,6,6 (7,6,6)7,7,6(8,7,7)8,8,8(9,9,9) m till axel på vartannat v från sidan.

HÖGER ÄRM
Lägg upp 38(40)42(44)46(50) m på st nr 4 med fg 1 och sticka 3 v rätst, 1:a v = avigsidan. Byt till st nr 5 och sticka mönster 1, räkna mönstret ut från mitten av ärmen, innanför kantm i var sida. På 9:e mönsterv från räts stickas 1 ökn i var sida innanför kantm. Upprepa ökn i var sida på vart 8:e v sammanlagt 7(8)8(9)9(10) ggr och på vart 6:e v sammanlagt 7(7)8(8)9(9) ggr= 66(70)74(78)82(88) m. Samtidigt, när arb mäter ca 15 cm, avslutas med 2:a eller 4:e v i mönster från avigsidan.
Sticka 32 v i mönster 3, med basfg 2 + fg 5 och 3, se förklaring och foto. Byt till fg 1 och fg 3, sticka mönster 1 över alla m, indela m så den ena halvdelen stickas med fg 1 och den andra med fg 3. När arb mäter ca 41(41)42(42)43(44) cm, avslutas med 4:e eller 8:e v i mönster. Byt till fg 2 över alla m och fortsätt med mönster 2 på resten av ärmen.
När ärmen mäter ca 42(42)43(43)44(45) cm eller önskad längd, avm 4,2,1(5,2,1)5,2,2(6,2,1)6,2,1(7,2,2) m i var sida till ärmhål. Där det inte är plats till 1 lyftm vid int, stickas det rm på rätsidan och am på avigsidan. Sticka därefter int till ärmkulle från rätsidan så här: *1 kantm, 1 m, 1 int, sticka mönster till 4 m återstår, 1 vriden int, 1 rm, 1 kantm*. Upprepa int *-* på vartannat v 2(2)2(2)3(3) ggr, därefter på vart 4:e v 5(5)5(5)5(5) ggr, på vartannat v 7(7)8(10)11(12) ggr. Sticka ytterligare med dbint och vriden dbint i var sida på vartannat v 3(3)3(3)3(3) ggr = 12(14)14(14)14(14) m.
Avm de resterande m.

VÄNSTER ÄRM
Sticka som höger ärm, fast spegelvänt, där ärmen delas i fg 1 och fg 3. OBS, fg 3 ska vända mot bakstycket på bägge ärmarna.

MONTERING
Spänn upp arb till färdigt mått mellan fuktiga dukar och låt torka.

Fickkanter: Sätt de 20 vilande m på st nr 4 och sticka 9 v rätst med fg 4, på 1:a v görs 4 ökn jämnt fördelat = 24 m. Avm i rm från avigsidan.

Bröstfickor: Sätt de 16 vilande m på st nr 4 och sticka 7 v rätst med fg 4, på 1:a v stickas 3 ökn jämnt fördelat = 21 m. Avm i rm från avigsidan.
Sy axelsömmarna. Sy fast fickpåsens 3 sidor på varje framstycke med ”osynliga stygn” och sy fickkantens kortsidor. Sy på samma sätt fast bröstfickans botten och kortsidor på framstycket. Sy ärmsömmar och sy i ärmarna. OBS! Tänk på när du syr i ärmarna, att ärmens halva i fg 3 vänds bakåt, se foto. Håll ev in ärmkullen något vid axeln.

Halskant: Med rundst nr 4 och fg 3, plockas 100(104)108(116)116(124) m upp från rätsidan längs halskanten. Sticka 1 v rm från avigsidan och därefter 8 v mönster 1. Avm i am från rätsidan.

Virkad halskant och framkanter: Med virknål nr 4,5 och fg 3, virkas så här:
Börja nedtill på höger framkant, virka 1 fm i yttersta första m, *stick in nålen i stickningen, ca 2 cm in från kanten (= 5 m in, i bytet mellan rm och am), virka 1 lång fm som stramas åt en aning, virka 4 lm, virka ytterl 1 fm i samma m som 1:a fm, hoppa över ca 2 cm*, upprepa *-* längs höger framkant.
I hörnet vid halsen virkas 3 fm i samma m, med 4 lm emellan. Fortsätt att virka längs halskanten på samma sätt, upprepa *-* men stick istället ned nålen 2 v ner från kanten, se foto. Virka 3 fm i samma m i hörnet vid halsen och upprepa *-* längs vänster framkant, avsluta med 1 fm i yttersta sista m. Vänd.
Längs framkanter och i hörn virkas 5 fm om varje lmb och 4 fm om var och en av halskantens lmb.
Tag av garnet och fäst. Sy i knapparna i vänster sida jämnt fördelat mitt emot de virkade bågarna, använd bågarna i höger kant till knäppning

Skriv din egen recension
Du recenserar:91432. KOFTA MED STRUKTUR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!