91589. BASPLAGG MED RAGLAN TILL BABY

Artnr
91589

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Mira (100 % Extra fin Merinoull Superwash. Härva ca 50 g = 125 m)
MASKTÄTHET Ca 21 m x 28 v slätst på st nr 4 = 10 x 10 cm
STORLEKAR–CL 50(56)62(68)74(80)86(92) cl
STORLEKAR–ÅLDER 0-1(1-2)2-4(4-6)6-9(9-12)12-18(18-24) mån
ÖVERVIDD (A-H,J) Ca 48(50)54(57)59(61)63(68) cm
HEL LÄNGD (A-H,J) Ca 23(25)27(30)32(33)34(38) cm
GARNÅTGÅNG (A) Ca 100(100)100(150)150(150)200(200) g
GARNÅTGÅNG (B) Ca 100(100)100(150)150(150)200(200) g (fg 23101, 46108)
GARNÅTGÅNG (C) Ca 100(100)100(150)150(150)200(200) g
GARNÅTGÅNG (D) Ca 100(100)100(150)150(150)200(200) g (fg 23102)
GARNÅTGÅNG (E) Ca 50(50)100(100)100(100)150(150) g
GARNÅTGÅNG (F) Ca 50(50)100(100)100(100)150(150) g
GARNÅTGÅNG (G) Ca 50(50)100(100)100(100)150(150) g
GARNÅTGÅNG (H) Ca 50(50)100(100)100(100)150(150) g
GARNÅTGÅNG (J) Ca 100(100)150(150)200(200)200(250) g
STICKOR Nr 3.5 och nr 4
RUNDSTICKOR Nr 3.5, 40 och 60 cm
VIRKNÅL Nr 3.5
TILLBEHÖR Plagg A,E: 2 st knappar Plagg C,G: 5(5)5(5)5(6)6(6) st knappar Plagg D,H: 4(4)4(4)4(5)5(5) st knappar
Plagg J: Ev. 5-6 st knappar till minsta storlekarna

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Enkelintagning: I början av v:
2 m tills rätt i de bakre maskbågarna. I slutet av v: 2 m tills rätt i de främre maskbågarna.
Dubbelintagning: I början av v: 3 m tills rätt i de bakre maskbågarna. I slutet av v: 3 m tills rätt i de främre maskbågarna.
Knapphål: Avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.
Knapphålsögla: Fäst med 1 sm, virka 5 lm, fäst med 1 sm.
Luftmaska (lm): Gör en löpögla, *omslag om nålen, drag garnet genom öglan*. Upprepa *-* till önskat antal lm.
Fast maska (fm): Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på nålen.
Smygmaska (sm): Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.

BAKSTYCKE (A-H,J)
Lägg på st nr 3.5 upp 50(50)54(58)58(62)66(70) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 3(3)3(3)4(4)4(4) cm, sista v från avigs. Öka på sista v 0(2)2(0)2(2)0(0) m jämnt fördelat = 50(52)56(58)60(64)66(70) m. Byt till st nr 4 och sticka slätst innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 12(13)15(17)19(19)19(21) cm avm för ärmhål 2(2)2(2)3(3)3(3) m i var sida. På nästa v från räts börjar man snedda för raglan. Gör en enkelint innanför kantm + 1 slätstickad m i var sida. Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum ytterl 11(14)13(14)15(17)18(22) ggr. Därefter görs en dubbelint med 1 v:s mellanrum 2(1)2(2)1(1)1(0) ggr. Sticka 1 v. Maska av de återstående 14(14)16(16)18(18)18(18) m. Ej för hårt.

FRAMSTYCKE (A,B,E,F,J)
Lägg upp och sticka lika bakst men uteslut de översta 2(3)3(3)3(3)3(3) raglanint.
A,E,J: Samtidigt med den 10(11)11(12)12(14)15(17):e raglanint avm för halsen de mittersta 10(10)12(12)12(12)12(10) m och sticka var sida för sig. Avm vid halsen vartannat v ytterl 2-1-1(2-1-1)2-2-1(2-2-1)2-2-1(2-2-1)2-2-1(2-1-1-1) m. Efter avslutade int och avm återstår det 2 m, vilka avm.
B,F: Samtidigt med den första raglanint delas arb på mitten för V-ringn och var sida stickas klart för sig.
Vänster sida: Gör 1 enkelint innanför 2 m = kantm + 1 m slätst. Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum ytterl 5(4)8(7)7(5)5(0) ggr och därefter med 3 v:s mellanrum 3(4)2(3)3(5)6(8) ggr. OBS! På storlek 92 cl görs ytterl en enkelint med 5 v:s mellanrum 1 gång. Efter avslutade int för V-ring och raglan återstår 2 m, vilka avm.
Höger sida: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

VÄNSTER FRAMSTYCKE (C,D,G,H)
Lägg på st nr 3.5 upp 24(24)24(28)28(28)32(32) m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 3(3)3(3)3(4)4(4) cm, sista v från avigs. Öka på sista v 0(1)1(0)1(3)0(2) m jämnt fördelat = 24(25)27(28)29(31)32(34) m. Byt till st nr 4 och sticka slätst innanför kantm i var sida. Avm för ärmhål och gör raglanint i sidan lika bakst, men uteslut de översta 2(3)3(3)3(3)3(3) raglanint.
C,G: Samtidigt med den 10(11)11(12)12(14)15(17):e raglanint avm för halsen. Avm för halsen vid framkanten vartannat v 4-2-1-1(4-2-1-1)5-2-2-1(5-2-2-1)5-2-2-1(5-2-2-1)5-2-2-1(5-2-1-1) m. Efter avslutade int och avm återstår det 2 m, vilka avm.
D,H: Samtidigt med den första raglanint börjar man snedda för V-ringn vid framkanten. Gör en enkelint innanför 2 m = kantm + 1 m slätst. Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum ytterl 3(2)6(5)5(5)2(0) ggr och därefter med 3 v:s mellanrum 4(5)3(4)4(6)7(5) ggr. OBS! På storlek 92 cl görs ytterl 3 enkelint med 5 v:s mellanrum. Efter avslutade raglanint och avm för V-ringn återstår 2 m, vilka avm.

HÖGER FRAMSTYCKE (C,D,G,H)
Stickas lika vänster framst, men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM (A-H,J)
A-D,J: Lägg på st nr 3.5 upp 30(30)30(30)30(34)34(34) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 3(3)3(3)4(4)4(4) cm, sista v från avigs. Öka på sista v 0(0)0(2)2(0)0(2) m jämnt fördelat = 30(30)30(32)32(34)34(36) m. Byt till st nr 4 och sticka slätst. När arb mäter ca 4(4)4(4)5(5)5(5) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 2(1½)1½(2)1½(1½)1½(1½) cm:s mellanrum tills det finns 40(44)44(46)48(50)54(60) m på stickan. Vid ca 14(17)17(18)18(19)20(23) cm avm för ärmhål 2(2)2(2)3(3)3(3) m i var sida. På nästa v från räts börjar man snedda för raglan. Gör 1 enkelint i var sida innanför kantm + 1 slätstickad m. Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum ytterl 10(11)12(13)11(11)14(15) ggr och därefter med 3 v:s mellanrum 0(0)0(0)1(2)1(2) ggr. Gör därefter en dubbelint med 1 v:s mellanrum 1(1)0(0)0(0)0(0) ggr. Det återstår nu 10(12)14(14)16(16)16(18) m. Sticka 1 v.
Nu sneddas för halsen:
Varv 1 (räts): Maska av 3(3)3(3)3(3)3(4) m i början av v och gör en enkelint i slutet.
Varv 2 och alla jämna v: Stickas avigt utan avm och int.
Varv 3: Maska av 3(2)3(3)4(4)4(4) m i början av v och gör en enkelint i slutet.
Varv 5 (ej strl 50 cl): Maska av 0(2)3(3)4(4)4(5) m i början av v och gör en enkelint i slutet.
Det återstår nu 2 m vilka avm.
E-H: Lägg på st nr 3.5 upp 38(42)42(46)50(54)58(62) m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 1 cm, sista v från avigs. Justera på sista v maskantalet till = 40(44)44(46)48(50)54(60) m. Byt till st nr 4 och sticka slätst innanför kantm i var sida. På nästa v från räts avm för ärmhål i var sida 2(2)2(2)3(3)3(3) m. Härifrån stickas rest av ärmen lika ärm A-D,J.

VÄNSTER ÄRM (A-H,J)
Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Sneddningen för halsen börjar 1 v tidigare från avigs.

MONTERING (A-H,J)
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop raglansömmarna, utom vänster bakre på modell A och E. Använd kantm till sömsmån.

HALSKANT (A,E)
Plocka med st nr 3.5 från räts runt halsringningen upp ca 54(58)62(62)66(66)66(70) m och sticka 2 räta v. Sticka därefter resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida, i ca 1½-2 cm. Sista v från avigs. Maska av i resår. Sy ihop raglansöm + halskant. Skulle halsringningen kännas trång-lämna halskanten + ca 3 cm på raglansömmen öppen. Virka 1 v fm runt öppningen. Gör 2 st knapphålsöglor på vänster sida och sy i knappar på den högra.

HALSKANT (B,F)
Plocka med rundst nr 3.5 och från räts innanför kantm, utmed vänster ärm upp ca 8(8)9(9)10(10)10(12) m, utmed vänster sida av V-ringn 1 m i varje v, hoppa över ca vart 4:e v (kanten ska inte strama), 1 m mitt i V:et, lika många m utmed höger sida som för vänster, lika många m utmed höger ärm som för vänster och ca 12(12)14(14)16(16)16(16) m utmed nacken. Sticka 1 v aviga, 1 v räta och därefter resår 2 rm, 2 am i ca 1½-2 cm. Se till att det blir 3 rm (från räts) mitt fram i V:et. Gör 1 int på var sida om den mittersta rm mitt i V:et varje v, även på avmaskningsv. Maska av i resår.

HALSKANT (C,G)
Plocka med st nr 3.5 från räts runt halsringn upp ca 48(52)56(56)60(60)64(68) m och sticka 2 räta v. Sticka därefter resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida, i ca 1½-2 cm, sista v från avigs. Maska av i resår.
Vänster framkant: Plocka med st nr 3.5 från räts utmed halskanten och framkanten upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 4:e v (kanten ska inte strama). Sticka 2 räta v och därefter resår 2 rm, 2 am i ca 1½-2 cm, sista v från avigs. Maska av i resår.
Höger framkant: Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Gör dessutom 5(5)5(5)5(6)6(6) st knapphål mitt på kanten. Det översta mitt för halskanten, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum.

HALS- OCH FRAMKANTER (D,H)
Vänster sida: Använd rund st nr 3.5. Börja mitt bak. Lägg upp 1 m = kantm och plocka från räts utmed halva nacken upp ca 6(6)7(7)8(8)8(8) m, plocka innanför kantm upp 1 m i varje v utmed sneddningen för V-hals och framkant. Hoppa över ca vart 4:e v (kanten ska inte strama). Sticka 2 räta v och därefter resår 2 rm, 2 am i ca 1½-2 cm, sista v från avigs.
Maska av i resår.
Höger sida: Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Gör dessutom 4(4)4(4)4(5)5(5) st knapphål mitt på kanten. Det översta ca 1 cm nedanför 1:a int för V-hals, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy ihop kanterna bak.

POLOKRAGE (J)
Plocka med st 3.5 från räts runt halsringningen upp ca 54(58)62(62)66(66)66(70) m och sticka 2 räta v. Sticka därefter resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida, i ca 7(7)8(9)10(10)11(12) cm. Sista v från avigs. Maska av i resår. Sy ihop raglansöm + polokrage. Skulle polokragen kännas trång kan man byta till st 4 efter halva resåren.
På de minsta storlekarna: Om polokragen skulle kännas trång, lämna polokragen + ca 3 cm på raglansömmen öppen. Virka 1 v fm runt öppningen. Gör 4-5 st knapphålsöglor på vänster sida och sy i knappar på den högra.

SÖMMAR (A-H,J)
Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar på resp plagg.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91589. BASPLAGG MED RAGLAN TILL BABY
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!