91594. BASPLAGG MED RAGLAN FÖR DAM

Artnr
91594

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Jette Magnussen
Översättare: Katarina Karlsson
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Ronja (65% akryl, 35% ull. Nystan ca 100 g = 150 m)
MASKTÄTHET Ca 13 m och 16 v slätst på st nr 7 = 10 x 10 cm
STORLEKAR–DAM XS(S)M(L)XL(2XL)
ÖVERVIDD Ca 85(91)100(109)116(128) cm
HEL LÄNGD Ca 56(58)60(62)64(66) cm
GARNÅTGÅNG (A) Ca 400(450)500(550)600(650) g
GARNÅTGÅNG (B) Ca 400(450)500(550)600(650) g (fg 18204)
GARNÅTGÅNG (C) Ca 400(450)500(550)600(650) g
GARNÅTGÅNG (D) Ca 400(450)500(550)600(650) g
GARNÅTGÅNG (E) Ca 300(350)400(450)500(550) g
GARNÅTGÅNG (F) Ca 300(350)400(450)500(550) g
GARNÅTGÅNG (G) Ca 300(350)400(450)500(550) g
GARNÅTGÅNG (H) Ca 300(350)400(450)500(550) g
GARNÅTGÅNG (J) Ca 450(500)550(600)650(700) g
STICKOR Nr 6 och 7
RUNDSTICKA Plagg C,D,G,H: Nr 6, 80 cm Plagg A,B,E,F,J: Nr 6, 40 cm
TILLBEHÖR Plagg C,G: 6(6)7(7)7(7) knappar Plagg D,H: 5(5)5(5)5(5) knappar

FÖRKLARINGAR
Kantm: Första och sista m stickas rät alla varv.
1 ödhpt: Lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade.
Int från rätsidan: I början av v: Kantm, 1 rm, 2 rm tills. I slutet av v: 1 ödhpt, 1 rm, 1 kantm.
Int från avigsidan: I början av v: Kantm, 1 am, 2 vr am tills. I slutet av v: 2 am tills, 1 am, kantm.
Ökn: Tag upp tråden mellan maskorna och vrid den, sticka den rät eller avig som det passar i mönstret.
2 vridna am tills: Byt plats på 1:a och 2:a m på st och sticka dem avigt tills.

Resår 1:
Varv 1: *1 rm 1 am*, upprepa *-* v ut.
Varv 2 och alla följande varv: Rm på rm, am på am.

Alternativ, Resår 2:
Varv 1: *2 rm, 2 am*, upprepa *-* v ut.
Varv 2 och alla följande varv: Rm på rm, am på am.

BAKSTYCKE (A-H,J)
Lägg på st nr 6 upp 57(61)67(73)77(85) m. Sticka resår i 6(6)7(7)8(8) cm: Kantm, *1 rm, 1 am, * upprepa *-* sluta med 1 rm, kantm (1:a v = avigsidan). Byt till st nr 7 och slätst. Sticka till arb mäter 39(40)41(42)43(44) cm, sista v från avigs.
Ärmhål: Maska av 3(4)4(5)5(6) m i början av de 2 följande v för ärmhål. Sticka raglanint enl förklaring i var sida på varje v, totalt 3(3)4(4)4(5) ggr. Sticka raglanint på vart 3:e v (1:a int från räts) 6(5)5(5)4(0) ggr, sedan på vartannat v 8(10)11(12)15(21) ggr = 17(17)19(21)21(21) m till nacken, sista v från avigsidan. Sätt de återstående m på en tråd att vila. Arb mäter nu ca 60(62)64(66)69(71) cm.
J: Fortsätt raglanint på vartannat v ytterligare 1(1)1(2)2(2) ggr = 15(15)17(17)17(17) m till nacken, sista v från avigsidan. Sätt de återstående m på en tråd att vila. Arb mäter ca 61(63)65(67)70(72) cm. 

FRAMSTYCKE (A,E,J)
Sticka lika som bakstycket upp till ärmhålet, men börja resåren med: kantm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* och sluta med 1 am, kantm (1:a v = avigsidan).
Ärmhål: Maska av 3(4)4(5)5(6) m i början av de nästa 2 v, till ärmhål. Fortsätt sticka raglanint i var sida på varje v, totalt 3(3)4(4)4(5) ggr. Sticka raglanint på vart 3:e v (1:a int från räts) totalt 6(5)5(5)4(0) ggr, sedan på vartannat v från räts totalt 6(8)9(10)13(19) ggr. När det är stickat totalt 11(12)14(15)17(20) int = 29(29)31(33)33(33) m sätts de mittersta 11(11)13(15)15(15) m på en tråd att vila för halsen, sticka var sida färdig för sig. Samtidig som raglanint fortsätter, stickas ytterligare 5 int mot halsen på varje v enl följande: Avigsidan: Sticka till 4 m återstår, 2 am tills, 1 am, kantm. Rätsidan: Kantm, 1 rm, 2 rm tills, sticka v ut till raglanint.
J: När det är stickat totalt 12(13)15(16)18(21) raglanint = 27(27)29(31)31(31) m sätts de mittersta 11(11)13(15)15(15) m till hals på en tråd i vila. Sticka var sida för sig. Samtidigt som raglanint fortsätter, stickas ytterligare int mot halsen på varje v 4(4)4(3)3(3) ggr enl följande: Höger sida: Avigsidan: Sticka till 4 m återstår, 2 am tills, 1 am, kantm. Rätsidan: Kantm, 1 rm, 2 rm tills, sticka v ut till raglanint. Fortsätt raglanint på vartannat v ytterligare 1(1)1(2)2(2) ggr. Sticka andra sidan lika, men spegelvänt.

FRAMSTYCKE (B,F)
Sticka som bakstycket upp till ärmhålet, men börja resåren med: kantm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* och sluta med 1 am, kantm (1:a v = avigsidan).
Ämhål: Maska av 3(4)4(5)5(6) m i början av de 2 nästa v, till ärmhål. Fortsätt sticka raglanint i var sida på varje v totalt 3(3)4(5)5(6) ggr. Sticka 2 v. Sticka raglanint, på vart 3.e v (första v från räts) totalt 6(5)5(5)4(0) ggr och sedan från räts på vartannat v, totalt 4(6)7(8)11(17) ggr. *Samtidigt, när raglan int är stickade 4(4)6(7)7(8) ggr = 43(45)47(49)53(57) m återstår, sätts den mittersta m att vila till V-hals. Sticka var sida för sig. Sticka int till V-hals på vartannat v på str XS-L på XL-2XL på vart 3:e v totalt 12(12)13(13)13(13) ggr, samtidigt med att raglanint fortsätter.
OBS! På storleken där hals- och raglanint möts stickas raglanint enl följande: 3 rm tills eller 1 db ödhpt = lyft 1 m, 2 rm tills, drag den lyfta m över den stickade.
Alternativ med 4 cm djupare V-hals än på foto: Samtidigt, när det maskas av till ärmhål sätts den mittersta maskan i vila till V-hals. Sticka var sida för sig. Sticka int till V-hals på str XS-L på vartannat v och på str XL-2XL på vart 3:e v, totalt 12(12)12(13)13(13) ggr. Sticka upp till halsen samtidigt som raglanint fortsätter.

VÄNSTER FRAMSTYCKE (C,G)
Lägg på st nr 6 upp 27(29)33(35)37(41) m. Sticka 6(6)7(7)8(8) cm resår: Kantm *1 am, 1 rm*, upprepa *-* och sluta med 1 am, kantm (1:a v = avigs). Byt till st nr 7 och slätst, till arb mäter 39(40)41(42)43(44) cm, sista v från avigs.
Ärmhål: Maska av 3(4)5(5)5(6) m till ärmhål. Sticka raglanint enl förklaring på varje v totalt 3(4)4(5)5(6) ggr, på vart 3:e v (1:a v räts) totalt 6(5)5(5)4(0) ggr, och sedan rätsidan på vartannat v totalt 6(8)9(9)12(18) ggr. När det är stickat raglanint totalt 11(12)14(15)17(20) ggr = 13(13)14(15)15(15) m återstår, sätts de 4(4)5(6)6(6) m på en tråd till halsringningen, samtidigt, som raglanint fortsätter, stickas ytterligare 5 int mot halsen på varje v enl följande: Rätsidan: Sticka till 4 m återstår, 2 rm tills, 1 rm, kantm. Avigsidan: Kantm, 1 am, 2 am tills, sticka v ut till raglanint.

HÖGER FRAMSTYCKE (C,G)
Stickas som vänster framstycke, men spegelvänt.

VÄNSTER FRAMSTYCKE (D,H)
Lägg på st nr 6 upp 27(29)33(35)37(41) m. Sticka resår i 6(6)7(7)8(8) cm, kantm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* och sluta med 1 am. Byt till st nr 7 och slätst. Sticka till arb mäter 39(40)41(42)43(44) cm, sista v från avigsidan.
Ärmhål: Maska av för ärmhål 3(4)4(5)5(6) m. Sticka raglanint som till kofta med rund hals. Samtidigt börjar int till V-Hals: Sticka int på vart 4:e v totalt 0(0)0(0)0(5) ggr, på vart 3:e v 9(9)11(11)11(6) ggr. Fortsätt sticka raglanint i var sida på varje v totalt 3(3)4(4)4(5) ggr, sticka sedan raglanint på vart 3:e v totalt (1:av från räts) totalt 6(5)5(5)4(0) ggr, sedan från rätsidan på vartannat v totalt 6(8)9(10)13(19) ggr.
OBS! På str där hals- och raglanint sammanfaller, stickas int enl följande: 3 rm tills eller 1 db-ödhpt = lyft 1 m, 2 rm tills, drag den lyfta m över de sammanstickade.

HÖGER FRAMSTYCKE (D,H)
Stickas som vänster framstycke, men spegelvänt.

HÖGER ÄRM (A-D,J)
Lägg upp 28(28)30(30)32(32) m på st nr 6. Sticka 6(6)7(7)8(8) cm resår: Kantm, *1 am, 1 rm* upprepa *-*, kantm (1:a v = avigsidan). Byt till st nr 7 och slätst och öka 2(4)4(6)6(8) m på första v = 30(32)34(36)38(40) m. Öka 1 m i sidan på vart 6:e(6:e)4:e(4:e)6:e(6:e) v enl följande: Kantm, 1 rm, 1 ökn, sticka till 2 m återstår , 1 ökn, 1 rm, kantm. Totalt 8(9)10(10)10(10) ggr = 46(50)54(56)58(60) m. Sticka till arb mäter 42(43)43(44)44(45) cm.
Raglan: Maska av 3(4)4(5)5(6) m i början av de 2 nästa v till ärmhål. Sticka raglanint enl förklaring i var sida på varje v totalt 3(3)4(4)4(5) ggr. Sticka 2 v. Sticka int på vart 3:e v (1:a v = rätsidan) totalt 6(6)7(7)9(11) ggr, sedan på vartannat v totalt 6(7)6(7)5(2) ggr = 10(10)12(10)12(12) m återstår. Maska av från rätsidan på vartannat v 3,3(3,3)4,4(3,3)4,4(4,4) m, fortsätt raglanint i vänster sida av ärmen mot bakstycket på vartannat v ytterligare 2 ggr.
J: Sticka 2 v. Sticka int på vart 3:e v (1:a v = rätsidan) totalt 6(6)7(7)9(11) ggr och sedan på vartannat v totalt 8(9)8(9)7(4)ggr. Sätt m att vila på vartannat v med 3,2(3,2)3,2(3,2)3,3(3,3) m, fortsätt med int, i vänster sida mot bakstycket på vartannat v ytterligare 1(1)1(1)2(2) ggr.

VÄNSTER ÄRM (A-D,J)
Sticka som höger ärm, men spegelvänt.

HÖGER ÄRM (E-H)
Lägg upp 38(40)42(44)44(46) m på st nr 6. Sticka 4(4)5(5)6(6) cm resår: Kantm, 1 am, 1 rm, sluta med kantm (1:a v = avigsidan). Byt till st nr 7 och slätst, öka på första v jämnt fördelat 4(6)8(8)10(10) m = 42(46)50(52)54(56) m. Öka 1 m i var sida på vart 6:e v totalt 2 ggr = 46(50)54(56)58(60) m. Sticka slätst i 4(4)6(6)8(8) v. Maska av 3(4)4(5)5(6) m i början av de 2 nästa v till ärmhål.
Raglan: Sticka int som HÖGER ÄRM (A–D,J).

VÄNSTER ÄRM (E-H)
Sticka som höger ärm, men spegelvänt.

MONTERING (A-H,J)
Fäst alla trådar. Använd kantm till sömsmån, sy ihop raglansömmarna, ärmarnas långa int-sida mot bakstycket, den korta mot sidan på framstycket. Sy ihop sid och ärmsömmarna.

HALSKANT (A,E)
Använd rundst nr 6, 40 cm och börja vid bakstyckets högra raglansöm. Sticka bakstyckets vilande 15(15)17(17)17(17) m, sticka upp 20(22)22(23)23(24) m utmed ärm och halskant, sticka halsens 11(11)13(15)15(15) vilande m, sticka upp 20(22)22(23)23(24) m utmed den andra sidan av hals och ärmkant = 66(70)74(78)78(80) m. Sticka runt i resår: 1 rm, 1 am i 4 cm eller till önskad bredd. Maska av i resår.

HALSKANT (B,F)
Använd rundst nr 6, 40 cm och börja vid bakstyckets högra raglansöm. Sticka bakstyckets 17(17)19(21)21(21) vilande m, sticka upp 5(5)5(5)7(7) utmed ärmen, och ca 18(20)20(20)21(21) utmed V-et = (minus alla kantm) sticka den vilande m i V-et rät, ca 18(20)20(20)21(21) utmed V-et och 5(5)5(5)7(7) utmed ärmen = ca 64(68)70(72)78(78). Sticka 1 v resår, 1 rm, 1 am. V-maskan stickas alltid rät. Int i V-et: Sticka resår till 2 m före V-et, 1 ödhpt (lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade) 1 rm (= V-m ) 2 rm tills. Sticka int i V-et på vartannat v till resåren mäter 4 cm eller till önskad bredd. Maska av i resår.
Alternativ med 4 cm djupare V-hals än på fotot: Sticka ryggens 17(17)19(21)21(21) vilande m, sticka upp 5(5)5(5)7(7) utmed ärmen, ca 28(30)30(30)31(31) m utmed V-et sticka den vilande m i V-et rät, ca 28(30)30(30)31(31) m utmed andra sidan på V-et, och 5(5)5(5)7(7) utmed ärmen = 84(88)90(92)98(98) m. Sticka 1 v resår, 1 rm, 1 am. V-m stickas alltid rät. Int i V-et: Sticka resår till 2 m före V-et, 1 ödhpt (lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade) 1 rm (=V-m) 2 rm tills. Sticka int i V-et på vartannat v till resåren mäter 4 cm eller önskad bredd. Maska av i resår.

FRAM- & HALSKANTER (C,G)
Använd rundst nr 6, 80 cm och sticka upp från rätsidan utmed höger framkant ca 62(66)68(70)74(76) m till hörnet, sticka upp 1 hörnm, markera den, m stickas rät på alla v. Sticka halsens vilande 4(4)5(6)6(6) m, sedan 20(22)22(23)23(24) m utmed halskant och ärm, sticka bakstyckets vilande 15(15)17(17)17(17) m, sedan 20(22)22(23)23(24) m utmed halskant och ärm, sticka halsens vilande 4(4)5(6)6(6), sticka 1 hörnm, markera den, sticka upp 62(66)68(70)74(76) m utmed vänster framkant = 185(201)209(217)225(231) m.
Sticka resår:
V 1 (avigs): 1 am, 1 rm, sluta med 1 am.
V 2 (räts): 1 rm, 1 am, öka 1 m efter hörnm, sticka resår till den andra hörnmaskan, 1 ökn före hörnm, fortsätt med resårstickning och sluta med 1 rm.
V 3: som V 1.
V 4: Sticka knapphål 5(4)6(8)6(8) m från kanten *maska av 2 m (= knapphål) 9(10)8(8)9(9) m resår*, upprepa *-* totalt 5(5)6(6)6(6) ggr, maska av 2 m, totalt 6(6)7(7)7(7) knapphål, sticka till hörnmaskan, öka 1 m före och efter hörnm, sticka resår till det andra hörnet, öka 1 m före och efter hörnm, resår v ut.
V 5: Sticka resår, rm över rm, am över am, lägg upp 2 nya m över de avmaskade.
V 6: Sticka ytterligare 1 ökn före och efter hörnmaskorna.
Fortsätt i resår till kanten mäter 4 cm. Maska av i resår. Sy i knapparna.

FRAM- & HALSKANTER (D,H)
Använd rundsticka nr 6, 80 cm och sticka upp från rätsidan 40(42)44(44)46(48) m utmed höger framkant till V-et, markera nästa m, som är hörnmaska och stickas rät alla v. Utmed V-et, till raglan, stickas upp ca 21(23)25(27)27(28) m (minus alla kantm), 8 m utmed ärmen, bakstyckets vilande 15(15)17(19)19(19) m, 8 m utmed ärmen, ca 21(23)25(27)27(28) m till hörnet, markera sista m (=hörnmaskan, som stickas rät alla v) sticka upp 40(42)44(44)46(48) m utmed framkanten = ca 153(161)171(177)181(187) m.
Sticka resår: V 1 (avigs): 1 am, 1 rm, sluta med 1 am.
V 2 (räts): 1 rm, 1 am, 1 ökn efter hörnmaskan, sticka resår till den andra hörnmaskan, 1 ökn före hörnmaskan, sticka resår och sluta med 1 rm.
V 3: Som V 1.
V 4:
Sticka knapphål 3(5)3(3)5(3) m från kanten, *maska av 2 m (= knapphål), 7(7)8(8)8(9) m i resår*, upprepa *-* totalt 4 ggr, maska av 2 m (totalt 5 knapphål), sticka m till hörnm, öka 1 m efter hörnmaskan, sticka resår till nästa hörnm, 1 ökn före hörnm, sticka resår v ut.
V 5: Sticka rm över rm, am, över am. Lägg upp 2 nya m över de avmaskade för knapphål.
V 6: Sticka ytterligare 1 ökn vid hörnmaskorna i V-et.
Fortsätt i resår till kanten mäter 4 cm. Maska av i resår. Sy i knapparna.

POLOKRAGE (J)
Använd rundst nr 6, 40 cm, börja vid bakstyckets raglansöm. Sticka bakstyckets vilande 15(15)17(17)17(17) m, sedan 18(20)20(21)21(22) m utmed ärm och halskant, sticka halsens vilande 11(11)13(15)15(15) m, sticka upp 18(20)20(21)21(22) m utmed hals och ärmkant = 62(66)70(74)74(76) m. Sticka runt i resår: 1 rm, 1 am i 17(18)18(18)19(19) cm. Maska av i resår. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91594. BASPLAGG MED RAGLAN FÖR DAM
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!