91602. UPP OCH NER TRÖJA MED FLÄTOR

Artnr
91602

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Heidi Hug Bergsten
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ  Mira (100 % Extra fin Merinoull. Nystan ca 50 g = ca 125 m)
MASKTÄTHET   Ca 22 m x 30 v slätstickning på stickor 4 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV  Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR–CL  62-68 (74-80) 86-92 (98-104) 110-116 cl
STORLEKAR–ÅLDER  2-6 mån (6-12 mån) 1-2 år (2-4 år) 4-6 år
ÖVERVIDD  Ca 54 (58) 62 (65) 69 cm
LÄNGD BAK  Ca 27 (29) 31 (34) 37 cm
GARNÅTGÅNG  Ca 150 (200) 250 (350) 450 g (fg 46104)
RUNDSTICKA  3,5 och 4 mm, 80 cm
STRUMPSTICKOR Ev 3.5 mm, 4 mm (om du inte vill sticka magic loop med rundsticka)
ÖVRIGT Flätsticka

FÖRKLARINGAR
Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Tröjan stickas uppifrån och ner och delas upp för ärmar och fram/bakstycke vid ärmhålet. Fram och bakstycket samt ärmar stickas på rundsticka efter delningen med magic loop (se gärna på Järbo. se), alt med en kortare rundsticka för fram och bakstycket samt strumpstickor för ärmarna. Raglanökningarna sker genom omslag på varje sida om flätmönstret. Placera gärna en markör på varje sida av raglanökningens diagram. Använd gärna en avvikande färg på den sista markeringen för att visa när ett nytt varv ska börja.

TRÖJA
Lägg upp 76 (82) 88 (96) 100 m på rundsticka eller strumpstickor 3,5 mm och sticka resår 2 rm, 2 am i 6 v. Byt till st 4 mm, övergå till slätstickning och öka 6 (4) 6 (4) 6 m jämt fördelat på första varvet. På nästa v påbörja uppdelningen av fram och bakstycke samt ärmar genom att sticka 18 (20) 22 (24) 26 rm, 1 omsl, 7 m diagram 1, 1 omsl, 9 (10) 11 (12) 13 m, 1 omsl, 7 m diagram 2, 1 omsl, 18 (20) 22 (24) 26 m, 1 omsl, 7 m diagram 1, 1 omsl, 9 (10) 11 (12) 13 m, 1 omsl, 7 m diagram 2, 1 omsl. På nästa v fortsätt att sticka runt med rm på omsl och flätor enligt diagrammet. Öka med omslag på vart annat v totalt 18 (19) 20 (21) 22 ggr och avsluta med ett v utan omslag. Dela nu upp tröjans m genom att placera 4 m från diagr vid varje ärm samt ärmarnas 45 (48) 51 (54) 57 m på en tråd eller maskhållare = 53 (56) 59 (62) 65 m på vardera ärm.

FRAM- & BAKSTYCKE
Sticka runt med de återstående 3 m från varje diagr vid varje fram och bakstycke, framstyckets 54 (58) 62 (66) 70 m och bakstyckets 54 (58) 62 (66) 70 m = 120 (128) 136 (144) 152 m. Fortsätt att sticka till arbetet från halsen mäter 27 (29) 31 (34) 37 cm. Byt till st 3,5 och resårstickning 2 rm, 2 am i 6 v. Maska av på nästa v.

ÄRMAR
Plocka upp ärmens 53 (56) 59 (62) 65 m på rundsticka eller strumpstickor, sätt en markering i början och minska 1 (0) 1 (0) 1 m på första v. Sticka ytterligare 3 v och börja sedan minska genom att sticka 1 rm, 2 m tills i bakre mb, sticka till det är 3 m kvar till markeringen, 2 m tills, 1 rm. Fortsätt att minska på samma sätt vart 4:e (4:e) 5:e (5:e) 6:e v ytterligare 8 (9) 6 (9) 3 ggr och sedan vart 3:e (3:e) 4:e (4:e) 5:e v 1 (1) 4 (2) 8 ggr till det är 32 (34) 36 (38) 40 m kvar. Fortsätt att sticka till ärmen från armhålet mäter 15 (17) 19 (22) 25 cm. Byt till stickor 3,5 och sticka resår 2 rm, 2 am i 6 v. OBS! minska på första v 0 (2) 0 (2) 0 m genom att sticka 2 m tills. Maska av.
Gör på samma sätt med andra ärmen.

MONTERING
Fäst alla trådar på tröjan. Sy igen det lilla hålet som bildats vid ärmhålen. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91602. UPP OCH NER TRÖJA MED FLÄTOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!