91614. MÖSSA & FUSKOLLE TILL BARN

Artnr
91614

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ (A,B) Molly (100% Akryl, Nystan ca 100 g = 100 m)
GARNKVALITÉ (C) Luva (70% Akryl, 30% Ull. Nystan ca 50 g = 55 m)
MASKTÄTHET (A,B) Ca 14 m och 20 v slätst på st nr 5.5-6 = 10 x 10 cm
MASKTÄTHET (C) Ca 14-15 m och 19-20 v slätst på st nr 5.5-6 = 10 x 10 cm
STORLEK (A) En storlek (barn 140 cl – dam)
STORLEKAR (B,C) 1-4(5-8)10 år – dam
MÅTT (A) Längd: Ca 20 cm Omkrets: Ca 46 cm
GARNÅTGÅNG (A) Ca 75 g (fg 35034)
GARNÅTGÅNG (B) Ca 100(150)200 g (fg 35036)
GARNÅTGÅNG (C) Ca 100(150)150 g (fg 33119)
STICKOR (A) Nr 6
STICKOR (B,C) Nr 4.5 och 5.5

FÖRKLARINGAR
Kantm: Första och sista m stickas rät varje v.

MÖSSA (A)
Lägg upp 68 m på st nr 6 och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm. När resåren mäter ca 6 cm stickas slätst resten av arb. När arb mäter ca 17 cm minskas för kullen. *Minska 10 m jämt fördelat över v, sticka 1 v am*, upprepa *-* ytterligare 2 ggr. Klipp av tråden och dra tråden genom de återstående m. Fäst tråden och sy ihop mössan, använd kantm som sömsmån.

FUSKOLLE (B,C) BAKSTYCKE
Lägg med st 5.5 upp 41(49)55 m och sticka resår 1 am, 1 rm innanför kantm i 5 v (1:a v = avigsidan).
Sticka slätst utom på de 5 yttersta m i var sida som stickas i resår. Minska på första v 3(3)5 m jämnt fördelade över slätstm. När arb mäter 11(12)13 cm sätts de mittersta 16(18)20 m på en tråd för nacken och var sida stickas för sig.
Avm ytterligare 1 m 2 ggr för nacken. Sätt rest m på en tråd för axeln.

FRAMSTYCKE
Lägg med st 5.5 upp 41(49)55 m och sticka resår 1 am, 1 rm innanför kantm i 5 v (1:a v = avigsidan).
Sticka slätst utom på de 5 yttersta m i var sida som stickas i resår. Minska på första v 3 (3) 5 m jämnt fördelade över slätstm. När arb mäter 14(15)16 cm sätts de mittersta 10(10)12 m på en tråd för halsen och var sida stickas för sig. Avm ytterligare vartannat v 2,2,1(2,2,1,1)2,2,1,1 m för halsen. När arb mäter 20(22)24 cm sätts rest m på en tråd för axeln.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt dem torka.
Höger axel: Sätt bakstyckets m på en sticka och framstyckets m på en annan sticka och sticka från avigsidan ihop 1 m från bakstycket med 1 m från framstycket. Maska samtidigt av maskorna.
Polokragen: Plocka från rätsidan med st 4.5 upp ca 66(74)86 m runt halsen och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm. Byt till st 5.5 när arb mäter 5(6)7 cm. När polon mäter 12(14)16 cm, sista v från avigsidan avmaskas alla m elastiskt i resår. Sticka ihop vänster axel lika som för höger och sy ihop polon. Tänk på att polon ska vikas dubbel utåt. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91614. MÖSSA & FUSKOLLE TILL BARN
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!