91630. ”HASBROUCKS” TORGVANTAR MED VACKERT FLÄTMÖNSTER

Artnr
91630

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Elizabeth Nields
Översättare: Karen Marie Vinje
Foto: Fairmount Fibers Ltd.

GARNKVALITÉ Manos del Uruguay Silk Blend (70% Extrafin merinoull, 30% Silke. Härva ca 50 g = 135 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång och form kan variera vid garnbyte)
MASKTÄTHET Ca 32 m x 32 v flätmönster på st nr 3.5 = 10 x 10 cm.
STORLEK En storlek: Dam/M
MÅTT Omkrets: Ca 18 cm (ej sträckt)
GARNÅTGÅNG 50 g (fg 14654)
STRUMPSTICKOR Nr 3 och 3.5
TILLBEHÖR Markör, flätsticka, maskhållare

FÖRKLARINGAR
1 vriden rät maska (1 vr rm): Sticka 1 rm i bakre maskbågen.
1 vriden avig maska (1 vr am): Sticka 1 am i bakre maskbågen.
Fläta 2 m åt vänster (F2V): Sätt 1 m på flätst framför arb, sticka 1 am, sticka 1 vr rm från flätst.
Fläta 2 m åt höger (F2H): Sätt 1 m på flätst bakom arb, sticka 1 vr rm, sticka 1 am från flätst.
Öka 1 rm: Sticka 2 rm i 1 m (1 i främre och 1 i bakre mb).
Öka 1 am: Sticka 2 am i 1 m (1 i främre och 1 i bakre mb).
Öka 1 am vriden mot vänster (Ö1aV): Stick vänster st under tråden mellan m, framifrån och bak, och sticka 1 vr am.
Öka 1 am vriden mot höger (Ö1aH): Stick vänster st under tråden mellan m, bakifrån och fram, och sticka 1 am. 2 rm vridna åt höger (2VH): Sticka 2 rm tills, men låt m sitta kvar på vänster st, sticka 1 vr rm i den 1:a m och släpp sedan de båda m från vänster st.
2 rm vridna åt vänster (2VV): Sticka 1 rm i bakre mb i 2:a m på vänster st och låt m sitta kvar på st, sticka 1 rm i bakre mb i 1:a m och släpp sedan de båda m från vänster st.

MÖNSTER
Resårmönster:
*1 vr rm, 1 am*, upprepa *-*.

Gallerfläta (över 12 m):
Varv 1: 1 vr rm, 1 am, 1 vr rm, 2 am, 2VH, 2 am, 1 vr rm, 1 am, 1 vr rm.
Varv 2: 1 vr rm, 1 am, 1 vr rm, 2 am, 2 vr rm, 2 am, 1 vr rm, 1 am, 1 vr rm.
Varv 3: 1 vr rm, 1 am, (F2V, F2H) 2 ggr, 1 am, 1 vr rm.
Varv 4: 1 vr rm, (2 am, 2 vr rm) 2 ggr, 2 am, 1 vr rm.
Varv 5: 1 vr rm, (2 am, 2VV) 2 ggr, 2 am, 1 vr rm.
Varv 6: 1 vr rm, (2 am, 2 vr rm) 2 ggr, 2 am, 1 vr rm.
Varv 7: (F2V, F2H) 3 ggr.
Varv 8: 1 am, (2 vr rm, 2 am) 2 ggr, 2 vr rm, 1 am.
Varv 9: 1 am, (2VH, 2 am) 2 ggr, 2VH, 1 am.
Varv 10: 1 am, (2 vr rm, 2 am) 2 ggr, 2 vr rm, 1 am.
Varv 11: (F2H, F2V) 3 ggr.
Varv 12: 1 vr rm, (2 am, 2 vr rm) 2 ggr, 2 am, 1 vr rm.
Upprepa varv 5-12.

Liten fläta (över 8 m):
Varv 1: 1 vr rm, 1 am, F2V, F2H, 1 am, 1 vr rm.
Varv 2: 1 vr rm, 2 am, 2 vr rm, 2 am, 1 vr rm.
Varv 3: 1 vr rm, 2 am, 2VH, 2 am, 1 vr rm.
Varv 4: 1 vr rm, 2 am, 2 vr rm, 2 am, 1 vr rm.
Varv 5: 1 vr rm, 1 am, F2H, F2V, 1 am, 1 vr rm.
Varv 6–8: 1 vr rm, 1 am, 1 vr rm, 2 am, 1 vr rm, 1 am, 1 vr rm.
Upprepa varv 1–8.

VÄNSTER VANTE
Lägg upp 48 m på st nr 3.5 och fördela m på 4 strumpst. Sätt en markör i början av v och sticka runt, men se till att du inte vrider arb.
Varv 1-6: Sticka Resårmönster v runt.
Ökningsvarv: 1 vr rm, 1 am, 1 vr rm, öka 1 am, (1 vr rm, 1 am) 4 ggr, 1 vr rm, 2 am, öka 1 rm, 2 am, (1 vr rm, 1 am) 4 ggr, 1 vr rm, öka 1 am, (1 vr rm, 1 am) 10 ggr = 51 m.
OBS! När du börjar sticka mönstret, kan det vara en god hjälp att sätta markörer i var sida av m i flätmönstret.
Mönster: Sticka varv 1 på Liten fläta (över 8 m), 1 am, 1 vr rm, 1 am, sticka varv 1 på Gallerfläta (över 12 m), 1 am, 1 vr rm, 1 am, sticka Liten fläta (över 8 m), (1 am, 1 vr rm) v ut, sluta med 1 am.
Fortsätt att sticka flätmönster (Gallerfläta v 5-12 och Liten fläta v 1-8) på vantens ovansida och Resårmönster på vantens insida. Alla ökade m stickas aviga. Önskas vantarna lite stramare över handleden, byter du till tunnare st när arb mäter ca 8 cm.
När arb mäter 10-11 cm, byter du igen till grövre st och fortsätter med tumkilen.

Tumkil: Alla ökade m stickas aviga. På Liten fläta ökas i början på v enl följ: 1 vr rm, Ö1aH, sticka mönster över de följande 6 m, Ö1aV, 1 vr rm, sticka mönster v ut. Fortsätt med mönster och öka med 3 v mellanrum ytterligare 3 ggr, därefter vartannat v 4 ggr = 63 m.
Sticka 4 v utan ökn.
Nästa v: Sticka 20 m för tummen, sätt dem sedan på en maskhållare eller tråd, sticka mönster v ut.
Nästa v: Lägg upp 3 nya m mot tummen, på nästa v stickas dessa m i ribbmönstret.
Sticka ytterl 4 v, eller till önskad längd.
Byt till st nr 3 och sticka Resårmönster över 3 v.
Maska av i resårmönster. Ta av garnet och fäst lösa trådar.

Tumme: Lägg upp 3 nya m på en st och flytta över m från maskhållaren till stickor. Fördela de 23 m över 3 st.
Sticka mönster - de 3 upplagda m stickas am - i 6 v, eller önskad längd.
På sista v, minska 3 m jämnt fördelat genom att sticka 2 rm tills = 20 m.
Byt till st nr 3 och sticka resårmönster i 3 v.
Maska av i resårmönster. Ta av garnet och fäst lösa trådar.

HÖGER VANTE
Varv 1-6: Stickas som vänster vante.
Ökningsvarv: (1 vr rm, 1 am) 9 ggr, 1 vr rm, öka 1 am, (1 vr rm, 1 am) 4 ggr, 1 vr rm, 2 am, öka 1 rm, 2 am, (1 vr rm, 1 am) 4 ggr, 1 vr rm, öka 1 am, (1 vr rm, 1 am) 2 ggr = 51 m.
Mönster: (1 vr rm, 1 am) 8 ggr, sticka varv 1 på Liten fläta (över 8 m), 1 am, 1 vr rm, 1 am, sticka varv 1 på Gallerfläta (över 12 m), 1 am, 1 vr rm, 1 am, sticka Liten fläta (över 8 m), 1 am.
Öka för tummen som på vänster vante men på motsatt sida: Sticka mönster till det återstår 9 m på v, sticka 1 vr rm, Ö1aH, mönster över 6 m, Ö1aV, 1 vr rm, 1 am.
Fortsätt med mönster till vanten är lika lång som vänster vante.
Maska av i resårmönster. Ta av garnet och fäst lösa trådar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91630. ”HASBROUCKS” TORGVANTAR MED VACKERT FLÄTMÖNSTER
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!