91632. ”MARTINE” TORGVANTAR

Artnr
91632

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 3
Designer: Lynn Salomonsen
Översättare: Karen Marie Vinje
Foto: Fairmount Fibers Ltd.

GARNKVALITÉ Manos del Uruguay Fino (70% Extrafin Merinoull, 30% Silke. Härva ca 50 g = 450 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång och form kan variera vid byte av garn)
MASKTÄTHET Ca 6 m mönster på st nr 4.5 = 2.5 cm.
STORLEK Dam/M
MÅTT Längd: Ca 19 cm. Omkrets: Ca 16 cm.
GARNÅTGÅNG Ca 50 g (fg 14503)
STRUMPSTICKOR Nr 3.5 och 4.5
TILLBEHÖR 2 ringmarkörer och maskhållare eller en trådstump

FÖRKLARINGAR
Båda vantarna stickas lika, så ingen höger resp. vänster vante.
Flätvridning: Lyft 1 m som om du skulle sticka den rät (med garnet bakom arb), sticka 2 rm, drag den lyfta m över båda de stickade m.
Öka 1 m vriden åt höger (ö1h): Ta upp tråden mellan 2 m framifrån med vänster st, sticka 1 rm i framre mb i den upplockade m.
Öka 1 m vriden åt vänster (ö1v): Ta upp tråden mellan 2 m bakifrån med vänster st, sticka 1 rm i bakre mb i den upplockade m.
Flytta markör: Flytta markören från vänster sticka till höger.

MÖNSTER
Johannesörtmönster (delbart med 5 m):
Varv 1 och 2: *1 am, 3 rm, 1 am*, upprepa *-* v runt.
Varv 3: *1 am, 1 flätvridning (se FÖRKLARINGAR), 1 am*, upprepa *-* v runt.
Varv 4: *1 am, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 am*, upprepa *-* v runt.
Upprepa dessa 4 varv (v 1-4 = 1 rapport).

TORGVANTE
Lägg upp 44 m på strumpst nr 3.5, fördela m på 4 st och sätt en markör i början på v. Se till att m inte vrider sig när du börjar. Sticka resår, 1 rm, 1 am, runt i 7 v. Byt till st nr 4.5.
Nästa v: *1 am, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 am*, upprepa *-* v runt = 55 m.
Sticka 20 v (= 5 rapporter) med johannesörtmönster och sluta med v 1-3 i mönstret.
Nu stickas tumkilen enl följ:
Varv 1: 1 am, sätt markör, ö1h, 2 rm, ö1v, sätt markör, 1 am. Sticka vidare med johannesörtmönstrets 4:e v = 57 m.
Varv 2: 1 am, flytta markör, sticka rm till nästa markör och flytta den, 1 am, sticka johannesörtmönster v runt.
Varv 3: 1 am, flytta markör, ö1h, sticka rm till nästa markör, ö1v, flytta markör, 1 am, sticka johannesörtmönster v runt = 59 m. Upprepa varv 2 och 3 till det finns 22 m mellan varje markör, sista v är då 3:e v i mönstret.
Nästa v: 1 am, ta bort markören, 1 rm, sätt de nästa 20 m på en maskhållare eller tråd, 1 omsl, 1 rm, ta bort markören, 1 am, sticka mönster v runt = 55 m.
Sticka ytterl 8 v med mönster, sluta med v 4.
Byt till st nr 3.5 och sticka resår, 1 rm, 1 am, till 2 m återstår på v, sticka 2 am tills = 54 m.
Sticka resår, 1 rm, 1 am, i ytterl 2 v.
Avm i resår.
Tag av garnet och fäst alla lösa trådar.

Tumme: Flytta över m från maskhållaren till strumpst nr 3.5, fördela över 3 st.
Anslut nytt garn och sticka upp 2 rm från vantens sida, sticka rm v runt = 22 m.
Sticka resår, 1 rm, 1 am, i 5 v.
Avm i resår.
Tag av garnet och fäst alla lösa trådar.

Sticka en till likadan vante.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91632. ”MARTINE” TORGVANTAR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!