91645. GLITTRIG PONCHO/AXELVÄRMARE

Artnr
91645

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Stella (80 % Akryl, 10 % Mohair, 10 % Ull. Nystan ca 100 g = 550 m)
MASKTÄTHET Ca 12-13 m x 17 v mosst på st nr 7 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 1 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
MÅTT Ca 80 cm (plaggets längd från nacken, mitt fram)
LÄNGD/BREDD Ca 80 x 160 cm (omonterad)
GARNÅTGÅNG Ca 200 g (fg 45019)
STICKOR Nr 7

FÖRKLARINGAR
Mosstickning (mosst): Rm på am, am på rm (varje v blir lika för udda antal m): *1 rm, 1 am*, upprepa *-* till 1 m återstår på varvet, 1 rm. Upprepa detta varje varv.

PONCHO
Lägg på st nr 7 upp 113 m. Sticka 5 v mosst.
Varv 1 (hålvarv): Sticka 5 m mosst, *1 omsl, 2 rm tills, 4 rm*, upprepa *-* till det återstår 6 m, 1 omsl, 2 rm tills, 4 m mosst.
Varv 2-7: Sticka 5 m mosst, sedan slätst till 5 m återstår, 5 m mosst.
Varv 8: Sticka 5 m mosst, 1 omsl, 2 rm tills, slätst till 7 m återstår, 2 rm tills, 1 omsl, 5 m mosst. Upprepa v 2-8, 30 ggr, arb mäter då ca 153 cm.
Sticka v 2-7, 1 gång, sedan v 1 och därefter 5 v mosst över alla m.
Maska av.

MONTERING
Spänn upp arb efter angivna mått mellan fuktiga handdukar och låt torka.
Vik arb på mitten (se skiss). Mät från nederkanten ca 44 cm och sy hop delarna i den yttersta m. Lämna resten öppet upp mot vikningen till halshål.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91645. GLITTRIG PONCHO/AXELVÄRMARE
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!