91658. BARNTRÖJA MED STJÄRNA

Artnr
91658

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Luva (70 % akryl, 30 % ull. Nystan ca 50 g = 55 m)
MASKTÄTHET Ca 13 m och 18 v slätst på st nr 6 = 10 x 10 cm
STORLEKAR–CL 98-104(110-116)122-128(134-140)146-152(158-164) cl
STORLEKAR–ÅLDER 2-4(4-6)6-8(8-10)10-12(12-14) år
ÖVERVIDD Ca 70(72)78(84)89(95) cm
HEL LÄNGD Ca 39(44)47(50)54(56) cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 300(350)400(400)450(500) g (fg 33117)
Fg 2: Ca 50(50)50(50)50(50) g (fg 33114)
STICKOR Nr 5 och 6
RUNDSTICKA Nr 5, 60 cm

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Mönster: Enl diagram.
Enkelintagning(enkelint): I början av v: Sticka ihop 2 m avigt i de bakre maskbågarna. I slutet av v: Sticka ihop 2 m avigt.
Dubbelintagning(dubbelint): I början av v: Sticka ihop 3 m avigt i de bakre maskbågarna. I slutet av v: Sticka ihop 3 m avigt.
Avigvänd slätstickning (avigv slätst): Am från räts och rm från avigs.
För att undvika att färgbytena syns: Från räts: Sticka enl teckenförklaring. Från avigs: Sticka motsatt, dvs om det enl diagrammet ska stickas am, sticka rm och tvärtom.

BAKSTYCKE
Lägg på st nr 5 upp med fg 1: 47(49)53(57)59(63) m och sticka resår 1 m 1 am innanför kantm i var sida i ca 4(4)4(5)5(5) cm. Första och sista v = avigs. Byt till st nr 6 och sticka avigvänd slätst innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 24(28)30(32)35(36) cm maska av för ärmhål i var sida 2 m (samma för alla storlekar). På nästa v från räts börja snedda för raglan. Gör en enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum ytterl 7(8)9(9)11(11) ggr. Gör därefter en dubbelint vartannat v 4(4)4(5)4(5) ggr. Det återstår nu 11(11)13(13)15(15) m vilka avm.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakst, men uteslut de översta 2 raglanint.
OBS! När arb mäter ca 12(14)15(18)10(11) cm stickas en stjärna enl diagram 2(2)2(2)1(1) över de mittersta 19(19)19 (19)35(35) m med fg 2. Stjärnan stickas i slätst och övriga maskor stickas som tidigare. Efter avslutat diagram stickas avigv slätst som tidigare. Samtidigt med den 8(9)10(10)11(12):e raglanint avm för halsen de mittersta 9(9)11(9)11(11) m och sticka klart var sida för sig.
Höger sida: Avm ytterl vartannat v 3-2(3-2)3-2(3-2-1)3-2-1(3-2-1) m för halsringn. När alla int och avm är gjorda för raglan och hals återstår 0 m. Maska av.
Vänster sida: Stickas lika höger men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM
Lägg på st nr 6 upp med fg 1 24(24)24(26)28(28) m och sticka 1 rätt v från avigs. På nästa v från räts ökas till 29(29)29 (31)34(34) m. Samtidigt på det här varvet stickas mönster enl följ: kantm, 5(5)5(6)0(0) m avigv slätst , *1 m rättvänd slätst, 3 m avigv slätst*, upprepa *-* över 17(17)17(17)32(32) m, 5(5)5(6)0(0) m avigv slätst + kantm. De räta maskorna ska bilda ”stolpar” på den avigvända slätst och de ska ha olika längd. *Första räta ”stolpen” stickas tills den är ca 6 cm, andra räta ”stolpen” tills den mäter ca 9 cm, tredje räta” stolpen” tills den mäter ca 12 cm*, upprepa *-*. När stolparna nått sin längd stickas avigvänd slätst på den maskan också. När arb mäter ca 3(3)3(3)3(4) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 5(4)4(4)6(5) cm:s mellanrum ytterl 3(5)6(6)5(6) ggr = 37(41)43(45)46(48) m på stickan. De utökade m stickas i avigvänd slätst. När arb mäter ca 22(27)31(35)38(41) cm avm för ärmhål i var sida lika bakst.
På nästa v från räts börjar man snedda för raglan. Gör en enkelint i var sida innanför 2 m (= kantm + 1 m som ska stickas rät från räts och lyftas avigt från avigsidan, så att det bildar en rät rand utmed raglansömmen.) Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum ytterl 6(7)8(9)11(13) ggr. Därefter görs en dubbelint i var sida med 1 v:s mellanrum 3(3)3(3)2(1) ggr. Nu återstår 7(9)9(9)10(12) m till sneddningen för halsen. Sticka 1 v.
Snedda enl följ:
Varv 1: Maska av 3(4)4(4)4(5) m i början av v och gör en enkelint i slutet.
Varv 2 och alla jämna v: Stickas utan avm och int.
Varv 3: = Maska av 2(3)3(3)4(5) m i början av v och gör en enkelint i slutet. Nu återstår 0 m.

VÄNSTER ÄRM
Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Sneddningen för halsen börjar 1 v tidigare från avigs.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop alla raglansömmar. Använd kantm till sömsmån.
Halskant: Plocka från räts med rundst 5 upp ca 48(48)54(54)60(60) m runt halsringn och sticka rullkant i rundvarv = 3 v slätst (= 3 räta v). Maska av rätt.
Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91658. BARNTRÖJA MED STJÄRNA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!