91674. JACKA & RESÅRSTICKADE LEGGINGS TILL BABY

Artnr
91674

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Serena (60 % Baby alpacka, 40 % pimabomull. Nystan ca 50 g = 155 m).
MASKTÄTHET Ca 22 m och 38 v slätst på st nr 4 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

JACKA:
STORLEKAR-CL 38(44)50-56(62-68)74-80(86-92) cl
ÖVERVIDD Ca 41(43)48(54)59(63) cm
HEL LÄNGD Ca 16(20)23(27)31(34) cm
GARNÅTGÅNG Ca 50(50)100(100)125(150) g (fg 14617)
STICKOR Nr 4
RUNDSTICKA Nr 4, 60 cm
VIRKNÅL Nr 3
TILLBEHÖR 4(4)5(5)5(5) knappar

LEGGINGS:
STORLEKAR-CL 38-44(50-56)62-68(74-92) cl
GARNÅTGÅNG Ca 50(100)100(125) g (fg 14617)
RUNDSTICKA Nr 4, 60 cm
STRUMPSTICKOR Nr 4
TILLBEHÖR Resårband (till linningen)

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät eller avig, det som passar bäst vid tillfället.
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Enkelintagning (enkelint): I början av v: 2 m tills rätt . I slutet av v: Lyft 1m, sticka 1 m, drag den lyfta m över.
Fast maska (fm): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet genom m.
Luftmaska (lm): Gör en ögla *stick ner nålen i öglan och drag igenom garnet. Upprepa från * till önskat antal m har erhållits.
Smygmaska (sm): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag denna m igenom m på nålen.

JACKA BAKSTYCKE
Lägg på st nr 4 upp 47(49)55(61)67(71) m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida i 1 v ( = avigs). På nästa v från räts stickas enl följ: kantm, 2(3)2(1)2(4) am, * 1 rm, 7(7)7(7)9(9) am *, upprepa *-* ytterl 4(4)5(6)5(5)ggr, sluta med 1 rm, 2(3)2(1)2(4) am + kantm. Från avigsidan stickas rm på rm och am på am.
När arb mäter ca 11(12)12(15)19(21) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 1-1(1-1) 2-1(2-1)2-1-1(2-1-1) m. När arb mäter ca 14½(18½)21½(25½)29½(32½) cm maska av de mittersta 15(17)17(19)21(21) m för nacken och sticka klart var sida för sig.
Vänster sida: Maska av ytterl 1(1)2(2)2(2) m för nacken. OBS! Samtidigt med den första avm för nacken avm axelns m vartannat v 7-6(7-6)7-7(8-8)9-8(10-9) m.
Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg på st nr 4 upp 30(31)37(38)45(45) m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida i 1 v (= avigs). På nästa v från räts stickas enl följ: kantm, 2(3)2(1)2(4) am, upprepa *-* ( se bakst) över 16(16)19(21)23(21) m, 10(10)15(15)19(19) m resår (= 2 rm 2 am) + kantm.
OBS! Kantm vid framkanten stickas enl följ: I början av v sticka m rät i den bakre maskbågen. I slutet av v lyft m med tråden framför arb. Maska av i sidan för ärmhål lika bakst.
När arb mäter ca 13(17)19(23)26(29) cm maska av i framkanten för halsringn vartannat v 7-3-2-2-1(8-3-2-2-1)10-3-2-2-2-1 (10-3-2-2-2-1)12-3-2-2-2-1-1-1(12-3-2-2-1-1-1) m. Maska av axelns m vartannat v vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE
Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg på st nr 4 upp 24(28)32(36)38(40) m och sticka resår 1 rm 1 am i 2 v (1:a v = räts). Justera på sista v maskantalet till 25(29)33(35)37(39) m. Sticka enl följ: kantm, 3(1)3(0)2(3) am, *-* lika bakst över 17(25)25(33)31(31) m, 3(1)3(0)2(3) am + kantm. Från avigs stickas rm på rm och am på am.
När arb mäter ca 4(4)2(3)4(2) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med ca 5(5)1½(1½)1½(2) cm:s mellanrum tills det finns 29(33)47(51)55(59) m på stickan. Utöka mönstret *-* allteftersom maskantalet ökar. Innan m kan ingå i mönstret stickas am.
När arb mäter ca 11(12)13(15)18(22) cm maska av i var sida för ärmhål vartannat v lika bakst. På nästa v från räts maska av rest m rakt.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter angivna mått och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.
Luvan: Plocka från räts med rundst nr 4 upp 72(76)80(84)88(88) m runt halsringn. Sticka 1 v rätst tillbaka från avigs. Sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida.
OBS! Börja och sluta med 2 rm, innanför kantm. Kantm stickas enl följ: I början av v sticka m rät i den bakre maskbågen. I slutet av v lyft m med tråden framför arb.
OBS! Eftersom första varvet blir från avigsidan, börja med 2 am 2 rm osv.
OBS! Öka på första v från räts 4 m jämnt fördelat. Markera de 2 mittersta m baktill (bör vara en rät ribba). På nästa v från räts ökas 1 m på var sida om markeringen. Upprepa ökn med 1 cm:s mellanrum sammanlagt 3 ggr och sedan med 1½ cm:s mellanrum 5(5)6(6)6(7) ggr. De utökade maskorna ska stickas med i resåren. Dvs du utökar resåren på var sida om de markerade m. Börja med en avig ribba på var sida om mittenribban. När arb mäter ca 17(19)20(21)22(23) cm maska av alla m från räts. Sy ihop luvan upptill.
Alternativ: Sätt huvans maskor på en tråd. Sätt hälften av m på en sticka och den andra hälften på en sticka. Håll stickorna parallellt i vänster hand med avigsidorna utåt. Sticka med en tredje sticka (höger hand) ihop 1 m från varje sticka, upprepa och drag sedan den första m över den andra ihopstickade m. Upprepa v ut.

Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna använd kantm till sömsmån.
Virka 4(4)5(5)5(5) knapphålsöglor på höger framkant. Sätt den första ca 1 cm nedanför första avm för halsen och övriga rakt nedanför med ca 2(2)2(2½-3)2½-3(3) cm mellanrum.
Knapphålsögla: Fäst tråden med en sm, virka 9 lm, slut till en ring med en sm i första lm. Virka 12 fm runt ringen. Fäst trådarna.

RESÅRLEGGINGS
Stickas från midjan och neråt. Lägg på rundst nr 4 upp 96(108)112(116) m och sticka resår 2 rm 2 am i rundvarv hela arb. När arb mäter ca 9(11)13(14-15) cm utse mitt fram och markera de 2 mittersta m. Öka 1 m på var sida om de mittersta 2 m. Upprepa ökn vartannat v tills det finns 120(132)140(146) m på stickan. De utökade m ska också stickas med i resårstickningen.
När arb mäter ca 13(20)23(24) cm avm de mittersta 4(6)6(6) m fram och de mittersta 4(6)6(6) m bak. Var ben stickas nu klart för sig. Fördela benets 56(60)64(67) m på 4 strumpstickor nr 4. Minska på första v 4(4)4(3) m vid benets innersida så att du får 52(56)60(64) m. Detta gör man för att resåren ska gå jämnt upp.
När benet mäter ca 11-12(18)21(25) cm avm samtliga m elastiskt i resårst.
Sy ihop öppningen mellan benen. Vik ned ca 2 cm upptill mot avigs och fålla. Lämna öppet några cm i sidan, drag ett resårband genom linningen. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91674. JACKA & RESÅRSTICKADE LEGGINGS TILL BABY
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!