91688. HALVPATENTSTICKAD DAMTRÖJA

Artnr
91688

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Elise (60 % Bomull, 40 % Akryl. Nystan ca 50/100 g = 168/330 m)
MASKTÄTHET Ca 18 m och 35-36 v halvpatent på st nr 4 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR–DAM XS(S)M(L)XL(2XL)
ÖVERVIDD Ca 94(103)110(119)132(143) cm
HEL LÄNGD Ca 57(59)61(63)65(67) cm
GARNÅTGÅNG Ca 350(400)450(500)550(600) g (fg 69022)
STICKOR Nr 3.5 och 4
RUNDSTICKA Nr 3.5, 60 cm

FÖRKLARINGAR
Kantm: Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Enkelintagning: I början av v: 2 m tills rätt. I slutet av v: Lyft 1m, sticka 1 m, drag den lyfta m över.
Dubbelintagning: I början av v: 3 m tills rätt. I slutet av v: Lyft 1 m, sticka ihop 2 m rätt, drag den lyfta m över.
Halvpatent:
Varv 1 (avigs): Sticka alla m räta.
Varv 2 (räts): 1 rm (= kantm), *1 am, 1 rm i v under, följ m på vänster sticka*, upprepa *-*, sluta med 1 am, 1 rm (=kantm). Upprepa dessa två varv.

BAKSTYCKE
Lägg på st nr 3.5 upp 87(95)101(109)121(131) m och sticka resår, 1 am, 1 rm, i ca 6 cm (1:a v = avigs). Sista v från räts. Byt till st nr 4 och sticka halvpatent enl förklaring ovan, innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 39(41)42(43)44(45) cm påbörjas raglanint i var sida. Gör en enkelint i var sida innanför 2 m (= kantm + 1 m halvpatent). Upprepa enkelint med 3 v:s mellanrum ytterl 5(2)1(0)0(0) ggr, därefter med 1 v:s mellanrum 18(25)28(30)29(29) ggr. På nästa v från räts görs sedan en dubbelint i var sida sammanlagt 0(0)0(1)4(6) ggr. Maska av de återstående 39(39)41(43)45(47) m, ej för hårt.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakst, men uteslut de 3 översta raglanint. Samtidigt med den 15:e(19:e)21:a(22:a)24:e(26:e) raglanint avm för halsen de mittersta 21(21)23(25)27(29) m och var sida stickas för sig. Avm vid halsen vartannat v ytterl 3-2-2-2-1(3-2-2-2-1)3-2-2-2-1(3-2-2-2-1-1)3-3-2-2-2-1(3-3-2-2-2-1) m. Efter avslutade int och avm återstår 2 m, vilka avm.

HÖGER ÄRM
Lägg på st nr 3.5 upp 47(47)49(51)53(53) m och sticka resår, 1 rm, 1 am, innanför kantm i var sida i 6 cm, sista v från räts. Byt till st nr 4 och sticka halvpatent innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 7 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 3 cm:s mellanrum ytterl 0(0)0(0)3(10) ggr, med 4 cm:s mellanrum 3(2)5(10)8(3) ggr och därefter med 5 cm:s mellanrum 5(6)4(0)0(0) ggr = 65(65)69(73)77(81) m på stickan. Vid ca 47(48)49(50)51(52) cm påbörjas sneddning för raglan. Gör 1 enkelint i var sida innanför 2 m (= kantm + 1 m halvpatent). Upprepa enkelint med 3 v:s mellanrum ytterl 7(9)8(7)8(9) ggr därefter med 1 v:s mellanrum 11(8)11(14)14(14) ggr. Nu återstår 27(29)29(29)31(33) m. Sticka 1 v.
Nu sneddas för halsen:
Varv 1 (räts): Maska av 7(7)7(7)8(9) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 2 och alla jämna v: Stickas räta m utan avm och int.
Varv 3: Maska av 6(7)7(7)8(8) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 5: Maska av 6(7)7(7)7(8) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Nu återstår 2 m, vilka avm.

VÄNSTER ÄRM
Stickas lika höger men åt motsatt håll. Sneddningen för halsen börjar 1 v tidigare, från avigs.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop raglansömmarna. Använd kantm till sömsmån.
Halskant: Plocka med rundst nr 3.5 från räts runt halsringningen upp ca 124(124)128(132)136(140) m och sticka resår, 1 rm, 1 am, i ca 6 cm. Maska av i resår. Vik kanten dubbel mot avigsidan och fålla.
Sy ihop sid- och ärmsömmarna.
Använd kantm till sömsmån.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91688. HALVPATENTSTICKAD DAMTRÖJA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!