91726. BABYTRÖJA, MÖSSA MED TOFS & MATCHANDE FILT

Artnr
91726

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Junior (70% Premium Akryl, 30 % Polyamid. Nystan ca 50 g = 168 m)
Elise (60 % Bomull, 40 % Akryl. Nystan ca 50 gr = 168 m)
MASKTÄTHET Ca 24 m och 32 v slätst på 3.5 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

TRÖJA:
STORLEKAR 44(50-56)62-68(74-80)86-92 cl
ÖVERVIDD Ca 42(47)53(58)63 cm
HEL LÄNGD Ca 20(25)27(30)32 cm
GARNÅTGÅNG
A: 100(150)150(200)200 g (fg 67025, grå, Junior)
B: 100(100)150(150)200 g (fg 69202, vit, Elise)

MÖSSA:
STORLEKAR 44(50-56)62-68(74-80)86-92 cl
GARNÅTGÅNG Ca 50(50)50(50)100 g (fg 67021, vit, Junior)

FILT:
MÅTT Ca 60 x 80 cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: 200 g (fg 67021, vit, Junior)
Fg 2: 100 g (fg 67025, grå, Junior)

STICKOR 3.5 mm + flätsticka
RUNDSTICKOR 3.5 mm, 60 och 80 cm
STRUMPSTICKOR 3.5 mm

FÖRKLARINGAR
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Enkelintagning (enkelint): I början av v: 2 m tills rätt. I slutet av v: Lyft 1 m, sticka 1 m, drag den lyfta m över.
Rätstickning i rundvarv: 1 v räta, 1 v aviga, upprepa de 2 varven.
Slätstickning i rundvarv: Alla v räta.
Avigvänd slätst i rundvarv: Alla v aviga.
Strukturmönster: X 4 v slätst, 6 v rätst X, upprepa X-X.

TRÖJA (A)
(Nerifrån och uppåt) Plagget stickas på rundsticka upp till ”ärmhålen” där man delar på arb och stickar klart framstycket för sig och bakstycket för sig.

BAKSTYCKE &
FRAMSTYCKE

Lägg på st 3.5 upp 104(116)132(144)156 m och sticka 6 v rätst i rundv. Markera ut sidorna = sätt en markör i arbetet, sticka 52(58)66(72)78 m = framstycket, sätt en markör, sticka 52(58)66(72)78 m = bakstycket. Utgå från ena sidan och sticka enl följ: 19(22)26(29)32 m strukturmönster enl förkl, fläta över 14 m enl förkl, 19(22)26(29)32 m struktur (= framst), fortsätt med 19(22)26(29)32 m struktur, 14 m fläta enl diagram, 19(22)26(29)32 m strukturmönster (= bakst). Sticka så tills arb mäter ca 12(15)16(18)19 cm. OBS! Alla mått tas i sidan.
Dela arb i fram- och bakstycke. Sticka bakst först och sätt framst m på en tråd att vänta.
Bakstycke: Byt till st 3.5 och sticka nu fram och tillbaka istället. På första v från räts börja att lägga upp nya m i var sida för ärmar enl följ: Lägg upp vartannat v 11-11-10(12-12-12)15-14-14(17-17-16)20-19-19 m i var sida = 116(130) 152(172)194 m på stickan. Alla utökade m stickas i strukturmönster.
OBS! När alla ökningar är gjorda stickas den yttersta m i var sida som en kantm rest av arb. När arb mäter ca 20(25)27(30)32 cm sätt från räts 42(47)57(66)76 m på en tråd. Maska av 29(31)35(37)39 m = nacke.
Sätt följ 42(47)57(66)76 m på en tråd.
Framstycket: Stickas lika bakst. 

TRÖJA (B)
(Uppifrån och neråt)
Bakstycket och framstycket stickas separat ner till ”ärmhålen” där man sätter delarna på en rundst och stickar klart i rundv.

BAKSTYCKE
Lägg på st 3.5 (eller rundst 3.5) upp 116(130)152(172)194 m och sticka enl följ: kantm, 50(57)68(78)89 m strukturmönster enl förkl (OBS! Börja strukturen med 6 v rätst, osv.) fl äta över 14 m enl förkl, 50(57)68(78)89 m struktur + kantm.
När arb mäter ca 6-6½(8-8½)9-9½(10-10½)11-11½ cm avm vartannat v i var sida 10-11-11(12-12-12)14-14-15(16- 17-17)19-19-20 m (= ärmar) = 52(58)66(72)78 m kvar. Lägg arb åt sidan att vänta.

FRAMSTYCKE
Stickas lika bakst.

IHOPSTICKNING AV
FRAMST & BAKST

Sätt framst 52(58)66(72)78 m och bakst 52(58)66(72)78 m på en rundst 3.5 = 104(116)132(144)156 m. Sticka nu i rundvarv rest av arb. Fortsätt med struktur över struktur och fläta över fläta.
När arb mäter ca 20(25)27(30)32 cm maska av samtliga m. OBS! Sluta med 6 v rätst.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter angivna mått och låt dem torka.
Tröja A:
Sticka ihop ärm och axel enl följ:
Höger sida: Sätt bakst 42(47)57(66)76 m på en st 3.5 och framst 42(47)57(66)76 m på en sticka 3.5. Håll parallellt med avigsidorna utåt i vänster hand. Sticka med en tredje sticka (i höger hand) ihop den första m från varje st = 1 m på stickan. Gör samma sak med nästa ”par” m, drag den första m över den andra. Fortsätt på samma sätt över rest m.
Vänster sida: Gör lika höger sida. Sy ihop ärmsömmarna. OBS! Tänk på att kanten nedtill ska vikas utåt ca 1½-2 cm.
Tröja B: Sy ihop plagget upptill. OBS! Lämna öppet för halsringningen ca 29(31)35(37)39 m. Sy ihop ärmsömmarna.

MÖSSAN
Lägg på rundst 3.5 upp 79(83)89(99)111 m och sticka i resår 1 rm 1 am i rundv utom på 14 m som stickas enl diagram (= mitt fram).
När resåren mäter ca 2 cm justera maskantalet till 80(84)90(100)112 m och sticka struktur enl förklaring över de resårstickade m, flätan stickas som tidigare. När arb mäter ca 6(8)9(10)11 cm justeras maskantalet på ett v till 76(80)88(96)112 m. På nästa v görs ett intagningsvarv (intv) enl följ: Utgå från vänster sida om flätan. Fortsätt att sticka flätans m som tidigare och struktur på var sida om flätan.
OBS! Anpassa ihoptagningarna efter det sticksätt du just stickar i strukturen.
Sticka 2(0)0(0)0 m struktur X 2 m tills, 5(6)7(8)10 m X, upprepa X-X ytterl 7 ggr och sluta med 2 m tills + 2(0)0(0)0 m struktur. Du ska nu vara på höger sida av flätan. Upprepa intv med 5 v:s mellanrum ytterl 1(1)0(0)0 ggr, med 3 v:s mellanrum 3(4)6(6)7 ggr och därefter med 1 v:s mellanrum tills det återstår 0 m mellan int. Det är bara på de 2 största storlekarna som man behöver göra intv med 1 v:s mellanrum. Det blir 1 m mindre mellan int för varje intv. Sticka på de 2 följ v ihop m 2 och 2, även över flätans m. Tag av garnet och drag det igenom de återstående m. Fäst. Gör en boll ca 3½-4 cm i diameter och fäst i toppen av mössan.
OBS! Byt ev till strumpstickor allteftersom maskantalet minskar. 

FILT
Lägg på rundst 3.5 med fg 2 upp 156 m och sticka struktur enl förkl i 6 cm.
OBS! Yttersta m i var sida = kantm som stickas rät alla v. Sluta med 6 räta v. Därefter stickas med fg 1 utom på de yttersta 12 m i varje sida som fortfarande stickas med fg 2. Sticka enl följ:
Fortsätt sticka struktur enl förkl utom på yttersta m i var sida = kantm samt över de mittersta 14 m som stickas enl diagram. Upprepa diagrammet 10 ggr och sluta med att sticka varv 1-16 så att man slutar med en stor romb = 11 stora romber.
OBS! Samtidigt med att man börjar om på diagrammet andra gången ska man börja sticka ytterligare en fläta på var sida om den mittersta flätan.
Sticka då enl följ över partiet med fg 1: 21 m struktur, fläta över 14 m enl diagram, 24 m struktur, fläta över 14 m (= mittersta flätan), 24 m struktur, 14 m enl diagram, 21 m struktur.
Sticka så tills flätorna på var sida om den mittersta flätan upprepats 8 ggr + varv 1-16 (så att man slutar med en stor romb). Sammanlagt blir det 9 stora romber på flätorna på sidan av mittflätan. Fortsätt med flätan i mitten och sticka struktur över de andra maskorna.
När den mittersta flätan är klar stickas rest av arb i struktur med enbart fg 2 i 6 cm = lika kanten i början av arb. Sluta med 6 v rätst. Maska av.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91726. BABYTRÖJA, MÖSSA MED TOFS & MATCHANDE FILT
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!