91730. NOMAD – FRANSTUNIKA MED LUVA

Artnr
91730

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 3
Designer: Katarina Segerbrand
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Maya (100 % Ull. Ca 50 g = 125 m)
MASKTÄTHET Ca 19 m och 27 v slätstickning med st 4,5 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR–DAM XS(S)M(L)XL(2XL)
STORLEKAR–EU 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
ÖVERVIDD Ca 86 (94) 102 (110) 121 (133) cm
HEL LÄNGD Ca 86 (88) 90 (92) 94 (96) cm (inkl. snibb)
ÄRMLÄNGD Ca 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm
GARNÅTGÅNG Ca 600 (650) 700 (750) 800 (850) g (fg 17506, röd/gul/brun / 17505, grön/orange/brun)
STICKOR 4.5 mm
RUNDSTICKA 4.5 mm, 60 cm (till luvan)
VIRKNÅL 4.5 mm (till luvan)

FÖRKLARINGAR
Kantm: Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v.
Intagning: I början av v: 2 m tillsammans rät i bakre maskbågen. I slutet av v: 2 m tillsammans rät.

Ökning:
Öka 2 m = lägg upp 2 m i början av de 2 följande varven.
Öka 1 m = Lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 rm, innanför kantm

Rätränder:
Varv 1: rm
Varv 2: am
Varv 3: rm
Varv 4: rm
Upprepa Varv 1 – 4 till arb mäter 26 (27,5) 28 (29,5) 31 (32,5) cm. (mät exklusive snibben)

VIRKFÖRKLARINGAR
Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på nålen.

BAKSTYCKET
Lägg med st 4,5 upp 4 (4) 4 (4) 4 (4) m och sticka 1 v am. På nästa v ökas enligt följande och sticka rätränder enligt förklaring, efter avslutade rät ränder stickas slätstickning till arbetets slut.
XS = öka 1 m i var sida innanför kantm vartannat v till det finns 82 m
S = öka 1 m i var sida innanför kantm vartannat v till det finns 92 m
M = öka 1 m i var sida vartannat v vartannat v till det finns 98 m
L = X lägg upp 2 m i början av v, (öka 1 m i var sida vartannat v 7 ggr) X upprepa X X 5 ggr, sluta med att öka 1 m i var sida vartannat v 6 ggr till det finns 106 m
XL = X lägg upp 2 m i början av v, (öka 1 m i var sida vartannat v 5 ggr) upprepa X X till det finns 116 m
2XL = X lägg upp 2 m i början av v, (öka 1 m i var sida vartannat v 3 ggr) upprepa X X 12 ggr, sluta med att öka 1 m i var sida vartannat v 2 ggr till det finns 128 m
Det finns nu 82 (92) 98 (106) 116 (128) m. Nu tags alla mått härifrån (exkl snibben). När arb mäter 1 cm minskas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa denna intagning med 7 (6) 6 (6) 6 (6,5) cm mellanrum ytterligare 3 ggr. När arbetet mäter 24 (21,5) 21 (21,5) 22 (22,5) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med 4,5 (5) 5 (5,5) 6 (6) cm mellanrum ytterligare 3 ggr. När arbetet mäter 39 (37,5) 38 (39,5) 41 (42,5) cm avm i var sida för ärmhålet med: 4-2-2-1 (5-2-2-1-1-1-1) 5-2-2-2-1-1-1-1 (5-3-2-2-1-1-1-1-1-1) 5-3-2-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1 (6-3-2-2-2-2-1-1-1-1-1-1-1- 1-1-1) m. När arbetet mäter 55 (54) 55 (57) 59 (61) cm avm de mittersta 24 (24) 26 (26) 28 (28) m för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 2-1 m. Avm rakt för axeln när hela arbetet mäter 57 (56) 57 (59) 61 (63) cm. (Eller sätt dem på en nål för att sticka ihop och maska av axlarna istället för att sy ihop dem)

FRAMSTYCKET
Lägg upp och sticka lika bakstycket.
När ärmhålet mäter 2 (2) 3 (3) 3 (3) cm delas arbetet på mitten för v-halsen och sticka var sida för sig Minska för v-halsen 1 m innanför 1 m. Upprepa denna minskning med 1 varvs mellanrum totalt 9 (7) 11 (9) 11 (11) ggr. Sticka 3 v. Minska 1 m med 3 varvs mellanrum sammanlagt 6 (8) 5 (7) 6 (6) ggr. Avm rakt för axeln vid samma mått som på bakstycket. (Eller sätt dem på en nål för att sticka ihop och maska av axlarna istället för att sy ihop dem) 

ÄRMAR
OBS! läs igenom hela texten innan du börjar sticka så att du inte missar något moment.
Lägg med st 4,5 upp 46 (46) 48 (48) 50 (50) m och sticka 1 v avigt. Nu stickas rät ränder enligt förklaring till arbetet mäter 35 (36) 37 (38) 39 (40) cm stickas slätstickning till arbetets slut. När arbetet mäter 4 (4) 4 (3) 3 (3) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med 5,5 (5) 4,5 (3,5) 3,5 (3) cm mellanrum till det finns 62 (64) 68 (72) 76 (80) m på stickan. När arbetet mäter 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm avm i var sida för ärmkupan med 4-2-2 (5-2-2) 5-2- 2-2 (5-3-2-2) 5-3-2-2-2 (6-3-2-2-2-2) m. Gör 1 int i var sida innanför kantm. Upprepa int med 3 v mellanrum totalt 3 (4) 4 (4) 3 (4) ggr. Sticka 1 v. Gör 1 int med 1 v mellanrum totalt 9 (8) 8 (8) 9 (7) ggr. Maska av 2 m i början av de 2 följande v. Maska av de återstående 18 (18) 18 (20) 20 (20) m.

MONTERING
Spänn ut plaggdelarna enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka. Sy ihop axlarna. Eller gör enligt följande: Vänd arbetet med avigsidan ut och fördela ena sidans axel maskor både från bak och framstycket på 2 stickor. Håll stickorna paralellt i vänster hand och sticka med ytterligare en sticka i höger hand. Ta 1 m från främre och 1 m från bakre stickan och sticka ihop 2 m rätt, sticka ihop 2 m likadant, dra den första m på höger st över den andra = 1 m på stickan. Fortsätt sticka ihop och avm till m tar slut. Gör likadant på den andra sidans axlar. Sy ihop sidsömmarna. Sy ihop ärmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i ärmarna.
Fransar: 1 st = klipp ca 30 cm långa bitar 6 trådar per fransgrupp och knyt i dem nertill med jämna mellanrum (se foto).

LUVA
Börja vid v-halsen framtill ca 6 cm ner från axeln i höger sida från rätsidan och plocka med rundsticka 4,5 upp 1 m i varje v och m = 64 (64) 66 (66) 68 (68) m och sticka slätstickning, 1:a v stickas avigt. På andra v ökas 1 m på var sida om de 2 mittersta m. Upprepa denna ökning med 3 varvs mellanrum 10 (10) 10 (11) 11 (11) ggr. Sticka nu rakt i 7 (7) 7 (8) 8 (8) cm, sista v från avigsidan. Nu minskas enligt följande på var sida om de 2 mittersta m. Före de 2 m: lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över. 2 rm. 2 m tillsammans rät. Upprepa detta int varv med 3 varvs mellanrum 7 (7) 7 (8) 8 (8) ggr. Sticka 1 v avigt. Sätt de återstående maskorna på var sin sticka (det skall vara lika många på varje sticka). Vänd arbetet med avigsidan ut. Håll stickorna paralellt i vänster hand och sticka med ytterligare en sticka i höger hand. Ta 1 m från främre och 1 m från bakre stickan och sticka ihop 2 m rätt, sticka ihop 2 m likadant, dra den första m på höger st över den andra = 1 m på stickan. Fortsätt sticka ihop och avm till m tar slut.
Börja I V:et mitt fram och virka från rätsidan med virknål 4,5 1 v fm jämt fördelat, vänd, 1 lm, virka 1 v fm tillbaka. Tag av garnet. Lägg kanten omlott mitt fram och fast. Gör en snodd av ett starkare ullgarn och trä i snodden i det första fm varvet. Gör en tofs och fast den i toppen på Luvan.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91730. NOMAD – FRANSTUNIKA MED LUVA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!