91737. PLÄD

Artnr
91737

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Edith Kristine Nielsen
Översättare: Katarina Dock
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Raggi (70 % Ull Superwash, 30 % Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
STICKFASTHET Ca 14 m x 19 v = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan bli annorlunda med ett annat garn)
STORLEK/FÄRDIGT MÅTT Ca 140 x 125 cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca. 200 gram (Fg. 1500, naturvit)
Fg 2: Ca. 150 gram (Fg. 15117, gråbrun)
Fg 3: Ca. 150 gram (Fg. 15118, brun)
Fg 4: Ca. 200 gram (Fg. 1549, ljusgrå)
Fg 5: Ca. 400 gram (Fg. 15119, mellangrå)
Fg 6: Ca. 150 gram (Fg. 1550, mörkgrå)
STICKOR 5 mm
RUNDSTICKA 5 mm, 80 cm (till kanten)

FÖRKLARINGAR
Gobelängstickning: Varje fält stickas med ett separat garnnystan.
Vid färgbyte: Sno garnändarna om varandra på avigsidan.
Madrasstygn: Sy från rätsidan med samma garnfärg som det stickade. Använd en kraftig, trubbig nål. Sy så att kantmaskorna bildar en kant på avigsidan. Stick nålen under 2 trådar i kanten på den ena längden, stick sedan nålen under två trådar på den andra längden. Dra åt garnet efter hand och justera längderna så att kanterna passar ihop och att det inte stramar. Sy ev med enkel tråd när fälten ska passas ihop vid färgbytena. Se foton med madrasstygn nedan.

PLÄD
Pläden består av 6 längder som stickas i gobelängstickning efter diagram. Kanten stickas i rätstickning efteråt, när längderna fogats ihop.

LÄNGD

Så här stickas en längd:

Börja nedtill i diagrammet och lägg upp maskor med de garnfärger som visas i den nedersta raden.
Längd 1 börjar med färg 3 och 4. Längd 2 börjar med färg 5 och 1.
Första varvet = nedersta raden i diagrammet.
Lägg upp 32 m = 1 km, 30 m enl diagram, 1 km. Uppläggningskanten visas ej i diagrammet. Sticka slätstickning efter diagrammet. Sticka km rät på alla v och i samma färg som respektive fält. Maska av löst efter sista v i diagrammet, med samma färg som i fältet. Sticka 3 längder enligt varje diagram. Sy sedan ihop längderna med madrasstygn, växelvis längd 1 och 2 bredvid varandra. Tänk på vad som är upp respektive ner på varje längd. Fäst alla ändar och sticka därefter kanterna.

KANTER
Stickas fram och tillbaka på rundsticka med färg 5. Börja i den ena sidan och plocka upp maskor längs sidan: 1 m per varv men hoppa över ca vart 4:e v. Se till att masktätheten på kanten stämmer ihop med plädens masktäthet, så att den blir jämn.
Prova ev på en del av kanten först. Sticka 23 v rätstickning och maska av löst. Sticka kanten i plädens andra sida på samma sätt.
Kant upptill på pläden: Plocka upp m i kantens ände (som stickades på plädens sida) ca 1 m i vartannat varv. Fortsätt till ovankanten på längderna med att plocka upp 1 m i varje m. Avsluta med att plocka upp m i den stickade kanten på plädens andra sida (ca 1 m i vartannat v). Sticka 23 v rätstickning och maska av löst. Om din kant blir för lös i förhållande till plädens kan du justera detta genom sticka ihop några m, jämnt fördelat på första v. Prova ev på en mindre del av kanten först.
Kant nedtill på pläden: Stickas på samma sätt som längs ovansidan.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91737. PLÄD
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!