91740. PIGGELIN – BABYKOFTA MED FINT HÅLMÖNSTER

Artnr
91740

Piggelin stickas i Rio, ett garn som har utgått. Vi rekommenderar dig därför att använda Astrid i stället!

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Rio (6 % ull, 25 % Bomull, 69 % Premium Akryl, 100 g = 300 m)
MASKTÄTHET Ca 20 m och 36-37 v utav mönster (2 v rätst och 2 v slätst) på st 4 = 10 x 10 cm.Ca 19 m mönster på st 4 = 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR 50-56(62-68)74-80(86-92)98-104 cl
ÖVERVIDD Ca 49(54)59(63)66 cm
HEL LÄNGD Ca 24(28)32(36)39 cm
GARNÅTGÅNG Ca 100(100)150(200)200 g (fg 31104)
TILLBEHÖR 5 st knappar
STICKOR 3 och 4 mm
RUNDSTICKA 3.5 och 4 mm, 60 cm
VIRKNÅL 3 mm

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Enkelint: I början av v: Sticka ihop 2 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m, sticka 1 m, drag den lyfta m över.
Dubbelint: I början av v: Sticka ihop 3 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m, sticka ihop 2 m rätt, drag den lyfta m över. Knapphål: Maska av 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.

Virkförklaringar:
Luftmaska (lm)= Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X-X till önskat antal lm.
Smygmaska (sm) = Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.

KOFTA
Bak- och framstyckena stickas på rundsticka, fram och tillbaka upp till ärmhålen, där man delar och stickar klart varje del för sig.
Lägg på rundst 4 upp 92(104)112(120)124 m och sticka 1 rätt v från avigs. På nästa v från räts sticka mönster enl diagram innanför kantm i varje sida. Upprepa mönstrets varv sammanlagt 3(4)4(5)5 ggr. Därefter stickas enl följ rest av arb: X 2 v slätst, 2 v rätst X, upprepa X-X.
OBS! Öka på första v 5(6)5(5)6 m jämnt fördelat = 97(110)117(125)130 m. När arb mäter ca 13(16)19(22)24 cm dela arb i bakst- och framstycken enl följ: Sätt 24(28)29(31)32 m på en tråd = Höger framstycke. Bakstycke = följande 49(54)59(63)66 m. Sätt följande 24(28)29(31)32 m på en tråd = Vänster framstycke.
Sticka bakst först: Lägg upp en ny m i var sida (= kantm) = 51(56)61(65)68 m. Fortsätt sticka X-X innanför kantm i var sida rest av arb. Sticka 2 v. På nästa v från räts avm för ärmhål 2 m i var sida.
På nästa v från räts börja snedda för raglan enl följ: Gör en enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 2(2)0(0)0 ggr, därefter med 1 v:s mellanrum 12(14)17(19)19 ggr och därefter med 3 v:s mellanrum 1(1)2(2)3 ggr. Nu finns det kvar 15(16)17(17)18 m till nacken. Maska av rakt från räts.

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg upp en ny m i slutet av v (= kantm) = 25(29)31(32)33 m . Fortsätt sticka mönster enl X-X innanför kantm i var sida rest av arb. Sticka 2 v. På nästa v från räts maska av för ärmhål och gör raglanint i sidan lika bakst.
OBS! Hoppa över de 3 sista raglanint. Samtidigt med den 11(13)14(16)18:e raglanint maska av för halsen vid framkanten vartannat v 4-2-2(5-3-2)4-2-2-2(4-2-2-1)4-2-2-1 m. När alla avm och int är gjorda återstår 2 m. Maska av. 


VÄNSTER FRAMSTYCKE
Stickas lika höger framst men åt motsatt håll. Dvs lägg upp 1 ny m i början av v = kantm. 

HÖGER ÄRM
Lägg på st 4 upp 27(29)30(32)32 m och sticka 1 rätt v = avigs. På nästa v stickas mönster enl X-X lika bakst rest av arb. När arb mäter ca 2(3)3(4)4-5 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med ca 2(2)1½(1½)1½ cm:s mellanrum tills det finns 39(43)48(52)56 m på stickan.
När arb mäter ca 15(17)18-19(21)23-24 cm avm för ärmhål 2 m i var sida. Försök att avm på ett likadant v som på bakst så att mönstret stämmer. På nästa v från räts görs raglanint enl följ: Gör en enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 3(4)2(3)3 ggr och därefter med 1 v:s mellanrum 8(8)12(12)14 ggr. När alla int är gjorda finns det kvar 11(13)14(16)16 m till sneddningen för halsen.
Snedda enl följ:
Varv 1: Maska av 2(3)2(3)3 m i början av v och gör en enkelint(enkelint)dubbelint(dubblint)dubbelint i slutet.
Varv 2 och alla jämna varv: Stickas utan avm och int.
Varv 3: Maska av 2(3)2(3)3 m i början av v och gör en enkelint(enkelint)dubbelint(dubblint)dubbelint i slutet.
Varv 5: Maska av 2(2)2(2)2 m i början av v och gör en enkelint(enkelint)dubbelint(dubblint)dubbelint i slutet.
Det återstår nu 2 m . Maska av.

VÄNSTER ÄRM
Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Sneddningen för halsen börjar 1 v tidigare från avigs.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop alla raglansömmar. Använd kantm till sömsmån.
Halskant: Plocka med st 3 upp ca 67(70)73(73)76 m runt halsringn. Sticka 3 v rätst , maska av i rätst.
Höger framkant: Plocka från räts med st 3 upp m ut med framkanten. Kanten ska inte bubbla eller strama. Sticka rätst i 5 v. Maska av i rätst.
Vänster framkant: Stickas lika höger men åt motsatt håll. Gör 5 st knapphål mitt på kanten. Det översta mitt för halskanten. Det nedersta ca 1-1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy ihop ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91740. PIGGELIN – BABYKOFTA MED FINT HÅLMÖNSTER
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!