91744. Babysockor med matchande mössa

Artnr
91744

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Llama Silk (70% Mjuk babylama, 30% mullbärssilke. Ca 50 g = 165 m.)

SOCKOR:
MASKTÄTHET Ca 28 m x 40 v slätst på st 2.5 = 10 x 10 cm
STORLEKAR 0–3 (6–9) 12–15 (18–24) mån
GARNÅTGÅNG Ca 15 (20) 20 (25) g (fg 12209)
STRUMPSTICKOR 2.5 mm

MÖSSA:
MASKTÄTHET Ca 26 m x 34 v slätst på st 3 = 10 x 10 cm
STORLEKAR 1-3 (3-6) 6-9 (9-12) 12-18 mån
GARNÅTGÅNG Ca 20 (20) 25 (25) 30 g (fg 12209)
STRUMPSTICKOR 3 mm
RUNDSTICKA 3 mm, 40 cm
TILLBEHÖR 6 st markeringsringar

FÖRKLARINGAR
Överdragshoptagning (öhpt): Lyft 1 m med höger sticka som om den skulle stickas rät, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den stickade.
Dubbel överdragshoptagning (döhpt): Lyft 2 m, som de skulle stickas rätt tills, sticka 1 rm, dra de båda lyftade m över den stickade.
Ökning (ökn): Lyft länken mellan 2 m, vrid och sätt upp på vänster st, sticka den rät.

SOCKA SKAFT
Lägg upp 36 (40) 44 (48) m med dubbla st 2,5 mm. Fördela på 4 stickor och sticka runt. Sticka resår *2 rm, 2 am* i 6 (7) 8 (9) cm.
Nästa varv: Sticka *2 rm, 2 am tills*, upprepa *-* v runt = 27 (30) 33 (36) m. Sticka 4 v resår *2 rm, 1 am*.
Nästa varv: Sticka *2 rm, 1 ökn, 1 am* upprepa *-* v runt = 36 (40) 44 (48) m.
Nästa varv: Sticka resår *2 rm, 2 am* v runt.

HÄL
Sticka slätst fram och tillbaka över 20 (20) 24 (24) m. Flytta över den 1:a rm till de vilande m. 1:a och sista m av hälmaskorna, börjar och slutar med 1 rm från resåren. Sticka slätst i 2½ (2½) 3 (3½) cm.
Sticka nu med början från rätsidan: 11 (11) 13 (13) rm, 1 öhpt, 1 rm, vänd,
lyft 1 m, 3 am, 2 am tills, 1am, vänd,
lyft 1 m, 4 rm, 1 öhpt, 1 rm, vänd,
lyft 1 m, 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd,
lyft 1 m, 6 rm, 1 öhpt, 1 rm, vänd,
fortsätt med minskningarna till alla sidmaskor är stickade.
Plocka upp 8 (10) 12 (14) m på var sida om hälmaskorna. Hälens m stickas i slätst, på ovansidan fortsätt att sticka resår, *2 rm, 2 am*. Efter 1 v börjar man minska på var sida om hälen, det är de upplockade m som minskas. Börja mitt på hälen, sticka slätst till 2 m återstår på st 1, 2 rm tills. Resårst på st 2 och st 3, st 4 börjar med 1 öhpt, rm på resterande m. Upprepa minskningarna varannat v till det återstår 36 (40) 44 (48) m.

FOT
Sticka rakt till hela foten mäter 6 (7) 8 (9) cm. Resår på ovansidan, slätst på undersidan. Se till att resåren börjar och slutar med 2 rm.
Nu minskas för tån:
OBS! Sticka 1 och 4 = undersidan på sockan (slätstickning). Sticka 2 och 3 = ovansidan på sockan (resårstickning).
St 1: sticka till 3 m återstår, 2rm tills, 1 rm.
St 2: 1 rm, 1 öhpt, rest m resår.
St 3: resår, utan minsk.
St 4: slätst, utan minsk.
Upprepa minsk totalt 4 ggr (på st 1 och st 2) sista v utan minsk. Nu minskas på alla 4 st, varje v.
St 1 och 2: som tidigare.
St 3: resår till 3 m återstår, 2 rm tills, 1 rm.
St 4: 1 rm, 1 öhpt, slätst på resterande m. Minska varje v till det återstår 8 m.
Klipp garnet, dra genom de 8 m. Fäst alla trådar.
Sticka en socka till. OBS! Kom ihåg att börja minska för tån på st 3 och 4, så det blir en höger och en vänster socka. 

MÖSSA
Lägg upp 104 (110) 116 (122) 128 m på rundst 3 mm. Sticka runt i resår *1 rm, 1 am* i 6 (7) 8 (9) 10 v. Sticka 1 v med rm och markera för ökn och minskn enl följande:
Sätt 1 markering runt 1:a m = mitt bak. Sticka 18 (19) 20 (21) 22 rm, sticka och markera nästa m, 18 (19) 20 (21) 22 rm, sticka och markera nästa m, 13 (14) 15 (16) 17 rm, sticka och markera nästa m, 13 (14) 15 (16) 17 rm, sticka och markera nästa m, 18 (19) 20 (21) 22 rm, sticka och markera nästa m, 18 (19) 20 (21) 22 rm = 6 markeringar.
Nästa varv: Öka på var sida om markering 1, 3 och 5 = 6 ökningar.
Sticka fram till 1 m före markerad m, 1 döhpt vid markering 2, 4 och 6 = 6 minskningar.
Dessa ökn och minskn görs varannat v, totalt 6 (7) 8 (9) 10 ggr. Därefter görs endast minskningar på samma markeringar varannat v (ej några fler ökn). Byt till strumpst vid behov. Fortsätt minska vartannat v till 32 m återstår. Nu minskas varje v till 8 m återstår. Tag av garnet. Dra genom de 8 m.

SNODD
Plocka upp 3 m vid ena öronlappen med strumpst. Sticka 3 rm, ta stickan med vänster hand utan att vända arb. För m till början av st, håll garnet bakom ganska stramt. Sticka 3 rm, byt hand utan att vända, sticka 3 rm, osv.
Fortsätt till snodden mäter ca 20 (21) 22 (23) 24 cm.
Sticka ihop de 3 m till 1 m, klipp garnet och dra genom m.
Gör en till snodd vid andra öronlappen.
Fäst alla trådar

Skriv din egen recension
Du recenserar:91744. Babysockor med matchande mössa
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!