91745. RAGLANKOFTA MED MULTIFÄRGADE STJÄRNOR

Artnr
91745

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Katrine Wohllebe
Foto: Lasse Åbom
Reproduktion: Järbo Garn

GARNKVALITÉ Mellanraggi (75% Ull ”Superwash”, 25% Polyamid. Nystan ca 100 g = 240 m)
MASKTÄTHET Ca 24 m och 24 v i slätstickning med mönster på stickor nr 4.5 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång och form kan variera vid garnbyte)
STORLEKAR XS(S)M(L)XL(2XL)
BRÖSTVIDD 84(91)98(108)118(130) cm
LÄNGD 55(56)62(69)69(70) cm
GARNÅTGÅNG
Ca 300(350)400(400)450(450) g (fg 28211, grå / 28201, vit)
Ca 250(300)300(350)350(400) g (fg 28345, röd-rosa / 28349, brun-grön)
RUNDSTICKA 4 mm/80 cm 4.5mm/80 cm (till kroppen), 4.5 mm/40 cm (till ärmarna)
STRUMPSTICKOR 4 mm och 4.5 mm
TILLBEHÖR 6(6)7(7)7(7) knappar ca 24 mm i diameter. Stickmarkör eller kontrastfärgat garn till markeringar. Avmaskningsnålar
eller garn till vilande maskor.

FÖRKLARINGAR
OBS! Förhållandet mellan resårkanternas bredd, kroppens och ärmarnas längd och bredd varierar mellan olika storlekar på denna modell för att mönstret skall passa vid intagningarna till raglan. Efter resåren stickas modellen runt på rundsticka. Lägg upp 4 extra m mitt fram, för att klippa upp, det kallas för kil eller kilmaskor och stickas efter ett särskilt diagram. När kroppen är stickad till ärmhålen, läggs arb åt sidan. Då stickas ärmarna upp till ärmhålen. Sticka ihop kropp och ärmar och sticka runt upp till halsringningen. Sedan stickas fram och tillbaka.

Diagram: Läses från höger till vänster, utom i halsringningen där arb stickas fram och tillbaka, här läses från höger till vänster från rätsidan och från vänster till höger på avigsidan. Mönsterdiagrammen visar stjärnmönstret och kilmönstret. Skisserna visar kropp och ärmar upp till ärmhålen.
Ökning (ökn): Tag upp tråden mellan m och sticka den vriden rät.
Överdragshoptagning (ödhpt): Lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade m.

Resår:
Varv 1: *1 rm, 1 am* upprepa *-* varvet ut.
Varv 2 och alla följande varv: Rm över rm, am över am.

FRAM- OCH BAKSTYCKE
Lägg upp 183(199)213(233)251(279) m på rundst 4 mm med fg 1. Sticka 6(6)6(6)6(6) cm resår fram och tillbaka (1:a v = avigs), sista v från avigs. Sticka 1 v räta m och öka 14(14)16(20)26(30) m jämnt fördelade över v. Lägg upp 6 nya m i slutet av v = 203(219)235(259)283(315) m. De 6 nya m + 1 m på var sida (dvs 8 m totalt) utgör kilen som ska klippas upp. Sätt ett märke på var sida om de 8 m, som är början och slutet på v. Dessa m stickas efter diagrammet för “kilmönster”. Markera 47:e-48:e(51:e-52:e)55:e-56:e(61:e-62:e)67:e-68:e(75:e-76:e) m på var sida om kilmaskorna till sidsömmarna, dessa m ingår inte i mönstret och stickas alltid i fg 2. Det är 46(50)54(60)66(74) m på varje framstycke, 99(107)115(127)139(155) m på bakstycket, och 2 x 2 sidmaskor, och 8 kilmaskor.
Byt till st 4.5 mm och sticka stjärnmönster enligt diagram (läses från höger till vänster). Börja på höger framstycke som visas på diagrammet, och sticka till sidmarkeringen, sticka de 2 sidmaskorna i fg 2, sticka mönster på bakstycket till vänster sidmarkering, sticka de 2 sidmaskorna i fg 2, sticka mönster v ut till kilmaskorna, som stickas i “kilmönster” (mönstret blir spegelvänt vid sidmarkeringarna och kilmaskorna). Sticka i mönster med denna maskindelning i 73(69)82(94)88(99) v. Arb mäter ca 36(35)40(45)43(47) cm.
Nästa v (maska av för ärmhål): Sticka till 3(3)3(4)4(6) m återstår till de 2 sidmaskorna, maska av 8(8)8(10)10(14) m, sticka till 3(3)3(4)4(6) m återstår till de 2 sidmaskorna, maska av 8(8)8(10)10(14) m, sticka v ut till kilmaskorna. Låt m vila.

ÄRMAR
Lägg upp 42(44)46(50)56(58) m på strumpst 4 mm med fg 1, och sticka runt i 6(3)6(6)3(6) cm resår. Sticka 1 rätt v och öka 13(13)15(19)21(23) m jämnt fördelat över v = 55(57)61(73)77(81) m. Markera v:s första och sista m till ”ärmsöm”, dessa m räknas inte in i mönstret utan stickas i fg 2.
Byt till strumpst 4.5 mm och sticka mönster enligt diagram. Öka 1 m på var sida om sidsömmen vart 3:e varv, totalt 10(10)20(25)30(0) ggr, på vart 4:e v totalt 13(16)8(3)2(21) ggr = 101(109)117(129)141(123) m. Sticka mönster i 90(103)99(94)105(99) v, ärmen mäter nu ca 43(46)47(45)47(47) cm.
Nästa v (maska av för ärmhål): Sticka till 3(3)3(4)4(6) m återstår till “sömmen” och maska av 8(8)8(10)10(14) m. Låt m vila och sticka en ärm till.

OK
Sätt ärmarna på rundst över de avmaskade m till ärmhålen. Sticka sista och första m tills på varje stycke och markera de sammanstickade m till raglan. Dessa m stickas alltid med fg 1, nu ska mönstret passa med de diagonala linjerna mellan stjärnorna. Det finns 369(401)433(473)521(501) m på v.
Fortsätt att sticka runt, samtidigt som det minskas för raglan vid alla markeringarna enl följande: Sticka mönster till 2 m återstår innan raglanmarkeringen: 2 rm tills, med fg 2, sticka den markerade m rät med fg 1, 1 ödhpt med fg 2. Det minskas 8 m på varje intagningsvarv (kilmaskorna stickas som förut). Fortsätt sticka till arb mäter 45(46)52(58)58(59) cm mitt fram, det är ca 193(193)201(225)233(269) m på stickan.
Maska av för halsringningen enl följande: Sticka till 5(5)6(6)7(7) m återstår till kilen och maska av de nästa 18(18)20(20)22(22) m.
Nu stickas fram och tillbaka i mönster, raglanint fortsätter som förut. OBS! Från avigs stickas raglanint enl följande: Före raglanint stickas 2 vridna am tills (byt plats med m 1 och 2 på stickan, sticka m avigt tills), efter raglanmarkeringen stickas 2 am tills, samtidigt maskas av i var sida på vartannat v: 4,5,9,3,2,2(4,5,9,3,2,2)4,3,10,8,2,2,2(5,7,10,7,2,2,2) 5,7,10,7,2,2,2(5,5,7,10,7,2,2,2) m till halsringningen. Maska av de resterande m.

MONTERING
Fäst alla trådar. Sy ihop under ärmhålen. Sy 3 täta maskinsömmar mitt fram i den yttersta kilmaskan på varje sida. Klipp upp mellan sömmarna. Vik in kilmaskorna på avigs och sy fast dem med fg 1 i de lösa trådarna. Kasta runt de trasiga kanterna fram och tillbaka.
Vänster framkant: Sticka upp från räts utmed kilen med st 4 mm, m stickas upp i den kilmaska som är invikt. Sticka upp ca 1 m på varje v på framkanten och ca 14 m utmed resårkanten = ca 110(113)128(142)142(144) m. Sticka totalt 9 v resår, maska av i resår.
Höger framkant: Sticka upp samma antal m som på vänster framkant och sticka 3 v resår.
Nästa v (rätsidan, med knapphål): 9(8)7(8)8(10) m resår, *maska av 4 m (=knapphål), 17(18)17(19)19(19) m resår*, upprepa *-* ytterligare 3(3)4(4)4(4) ggr. Maska av 4 m, 13(13)12(15)15(15) m resår. Fortsätt i resår och på nästa v läggs upp 4 nya m över de avmaskade. Sticka totalt 9 v resår.
Maska av i resår.
Halskant: Sticka upp med st 4 mm från räts 9 m i resåren på höger framkant, totalt 73(77)81(85)89(91) m jämnt fördelade utmed halskanten på framstyckena och bakstycket och ytterligare 9 m utmed resåren på vänster framkant = ca 91(95)99(103)107(109) m. Sticka resår som på framkanterna. På 4:e v stickas knapphål 4 m in från höger framkant.
Sy i knapparna. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91745. RAGLANKOFTA MED MULTIFÄRGADE STJÄRNOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!