Reflekterande pannband

Artnr
91752

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Linda Brodin
Foto: Järbo Garn

GARNKVALITÉ Reflex (61% Ull ”Superwash”, 26% Polyamid, 13% Reflexgarn. Ca 64 m = 50 g)
MASKTÄTHET Ca 22 m x 23 v mönsterstickning (osträckt) med st 4 mm = 10 x 10 cm.
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK En storlek. Passar huvudomkrets ca 52-58 cm.
HÖJD Fram: Ca 7 cm. Bak: Ca 12 cm.
GARNÅTGÅNG Ca 40 g (grå: fg 34102)
RUNDSTICKA 4 mm, 40 cm
TILLBEHÖR Ev. markörer

Tröja,
se mönster 91702

FÖRKLARINGAR
Mönster: Varv 1: *1 am, 2 rm*, upprepa *-* v runt. Varv 2: Sticka am på am, rm på rm. Upprepa varv 2.
Vändmaska - rm: Lägg garnet framför arb, lyft m som om du skulle sticka den am, till höger st, lägg garnet bakom arb och sätt tillbaka den lyfta m på vänster st = vändmaskan.
Vändmaska - am: Lägg garnet bakom arb, lyft m som om du skulle sticka den am, till höger st, lägg garnet framför arb och sätt tillbaka den lyfta m på vänster st = vändmaskan.
Sticka ihop vändmaskorna: När vändmaskorna sedan stickas, lyfter du upp omslaget (garnet som lades runtom vändmaskan) på vänster sticka och stickar ihop vändmaskan med omslaget.
Avmaskning: Du kan maska av som vanligt, i rm/mönster, eller för en snyggare och mer spänstig kant kan du göra en
Elastisk avmaskning: Sticka m enligt mönster. Sticka 2 m, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka ihop dem till 1 m. Är den sista stickade m rät, stickas de som 2 rm tills i bakre mb. Är den sista stickade m am, sätts de tillbaka med garnet framför arb och stickas som 2 am tills.

PANNBAND
Lägg upp 84 m på rundsticka 4 mm. Slut till en ring och sticka runt i mönster till arb mäter 6½ cm.
1:a m på v (1 am) = mitt bak. Sätt gärna en markör runt m mitt bak. Samt en markör mellan 28:e och 29:e m (M1) och en markör mellan 57:e och 58:e m (M2).
Nu stickas kortvarv med vändmaskor (se förklaringar):
Varv 1 (rätsidan): Sticka 28 m i mönster (fram till M1), vändmaska, vänd.
Varv 2 (avigsidan): Sticka 55 m i mönster från avigsidan (fram till M2), vändmaska, vänd.
Varv 3: Sticka fram till 1 m före vändmaskan på föregående v, vändmaska, vänd.
Varv 4: Som varv 3.
Varv 5-8: Sticka fram till 2 m före vändmaskan på föregående v, vändmaska, vänd.
Varv 9-10: Som varv 3.
Varv 11 (rätsidan): Sticka alla 84 m varvet runt i mönster. Glöm inte att samtidigt sticka ihop vändmaskorna med omslaget (se förklaringar).
Maska av, gärna elastiskt (se förklaringar).

Skriv din egen recension
Du recenserar:Reflekterande pannband
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!