91777. RÄTSTICKAD V-SJAL MED TOFSAR

Artnr
91777

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Heidi Hug Bergsten
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Maya (100 % Ull. Nystan ca 50 g = 125 m.)
MASKTÄTHET Ca 21 m x 39 v rätstickning på st 4 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
MÅTT Se skiss
GARNÅTGÅNG Ca 350 g (fg 17504)
STICKOR 4 mm

FÖRKLARINGAR
Sjalen är vändbar (båda sidorna ser lika ut). Det är därför bra att markera rät- och avigs med markeringar av olika färg. Det gör det lättare att följa mönstret och hålla isär rät- och avigs. Sätt också markeringar av olika färg innanför kantm i båda sidorna för att lättare se var ökningar och minskningar ska göras.

Lyft 1 am: Flytta 1 m från vänster till höger st, som om du skulle sticka den avig, med garnet framför arb. När du lyfter varvens första m i rätstickning bildas en rak, snygg kant.
Öka 1 m: Sticka 1 m i främre mb och 1 m i bakre mb.

SJAL
Lägg upp 5 m på st 4.
V 1 (räts): Lyft 1 am, sticka 4 rm.
V 2 (avigs): Lyft 1 am, sticka 4 rm.
V 3: Lyft 1 am, sticka rm till 2 m återstår, öka 1 m i nästa m, 1 rm = 6 m.
V 4: Lyft 1 am, sticka rm till 2 m återstår, öka 1 m i nästa m, 1 rm = 7 m.
Fortsätt sticka rätst och öka 1 m i slutet av varje v på samma sätt till du har 181 m och sjalen mäter ca 43 cm från spetsen, se skiss.
På nästa v från räts: Börja sticka V-formen i mitten genom att sticka fram till mitten av arb och maska av mittm.
Nu delas arb i två delar och stickas färdigt en i taget med 90 m i varje del.

VÄNSTER SIDA
Fortsätt efter den minskade m i mitten från räts av arb: Lyft 1 am, sticka 2 rm tills, rm till 2 m återstår, öka 1 m i nästa m, 1 rm.
Nästa v (avigs): Lyft 1 am, sticka rm v ut.
*Nästa v (räts): Lyft 1 am, sticka 2 rm tills, rm till 2 m återstår, öka 1 m i nästa m, 1 rm.
Nästa v (avigs): Lyft 1 am, sticka rm v ut.*
Upprepa *-* till arb mäter ca 28 cm från mitten längs innerkanten av arb, se skiss.
*Nästa v (räts): Lyft 1 am, sticka 2 rm tills, rm v ut. OBS! Ingen ökning i vänsterkanten, det gör att den blir rak, se skiss.
Nästa v (avigs): Lyft 1 am, sticka rm v ut.*
Upprepa *-* till det är 5 m kvar på arb.
Maska av.

HÖGER SIDA
Börja vid mitten från avigs och minska 1 m innanför kantm i början av v och öka 1 m i slutet av v. Fortsätt på samma sätt som på vänster sida men med ökn och minskn från avigs i stället.

MONTERING
Fäst trådarna och gör 5 tofsar. Sy fast tofsarna i varje hörn på sjalen, se skiss. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91777. RÄTSTICKAD V-SJAL MED TOFSAR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!