91797. TREKANTSSJAL I SPETSMÖNSTER

Artnr
91797

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 3
Designer: Järbo Garn
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Llama Silk (70 % Mjuk babylama, 30 % Mullbärssilke. Ca 50 g = 165 m)
MASKTÄTHET Ca 23 m x 30 v mönster på st 3 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR One size
LÄNGD Ca 50 cm
BREDD Ca 190 cm
GARNÅTGÅNG Ca 200 g (fg 12201)
RUNDSTICKOR 3 mm, 80 cm
VIRKNÅL 3 mm

FÖRKLARINGAR
Vändvarv vid den rätstickade kanten görs för att den inte ska strama och omslag görs för att undvika hål vid vändvarv.
Rätstickning (rätst): alla varv räta maskor,
Luftmaska (lm): gör en löpögla, *omslag om nålen, drag garnet genom öglan*. Upprepa *-* till önskat antal lm.
Fast maska(fm): stick ner nålen i nästa m, omsl om nålen, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom
båda m på nålen.

SJAL
Lägg upp 419 m på rundst 3. Sticka 3 v rätst.
Nästa v (= rätsidan): 3 rm, lyft nästa m som den skulle sticka rät, gör ett omsl om vänster st, sätt tillbaks den lyfta m,
vriden, vänd, håll garnet något spänt, sticka 3 rm, vänd, 3 rm, sticka omsl + 3 m tills i bakre mb. Sticka mönster enl
diagram till det återstår 6 m på st, 3 rm tills, 3 rm. Upprepas varje v från rätsidan.
Avigsidan: 3 rm, lyft över nästa m till höger st, 1 omsl runt vänster st, sätt tillbaks den lyfta m på vänster st, vänd, 3 rm,
vänd, 3 rm, nästa m + omsl stickas avigt tills, am till 3 m återstår, 3 rm. Upprepas varje v från avigsidan.
Upprepa de här 2 v till det är 11 m kvar på st.
Från rätsidan: 3 rm, lyft nästa m som den skulle stickas rät, gör ett omsl om st, sätt tillbaks den lyfta m, vriden, vänd,
3 rm, vänd, 3 rm, lyft 2 m + omsl, sticka 3 rm tills, dra de lyftade m + omsl över de 3 sammanstickade m, 3 rm, = 7 m.
Vänd, 2 rm, 3 rm tills, 2 rm = 5 m.
Vänd, 1 rm, 3 rm tills, 1 rm = 3 m.
Vänd, 3 rm tills. Ta ej av garnet.

KANT
Virka 1 v runt sjalen. Börja i spetsen där du slutade stickningen.
Flytta över den sista m till virknålen, 3 lm, 1 fm i vart 4:e v, fortsätt fram till långsidan, 3 lm, 1 fm i var 3:e m, fortsätt
sidan ut, 3 lm, 1 fm i vart 4:e v, längs sista sidan.

MONTERING
Fäst alla trådar. Lägg ut mellan fuktiga dukar, låt torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91797. TREKANTSSJAL I SPETSMÖNSTER
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!