Virkade döskallehandskar

Artnr
91803

Fina och enkla virkade döskallehandskar, ett roligt projekt i klassiska Järbo 8/4!

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Linda Brodin
Foto: Järbo Garn

GARNKVALITÉ Järbo 8/4 (100 % Bomull. Ca 50 g = 170 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR Ca 2-3 år (Ca 5-8 år) Dam/S
MÅTT Se skiss
HEL LÄNGD Ca 13 (13) 15 cm
GARNÅTGÅNG Ca 20 (20) 25 g (fg 32012, svart)
VIRKNÅL 3 mm
TILLBEHÖR 2 markörer

FÖRKLARINGAR
2 st tills: Omslag, nedtag i m, hämta garn (=3 m på nålen), omslag, dra garnet genom 2 m (= 2 m på nålen), omslag, nedtag i nästa m, hämta garn (= 4 m på nålen), omslag, dra garnet genom 2 m (= 3 m på nålen), omslag, dra garnet genom resterande 3 m (= 1 m på nålen).
1 ruta: 1 lm, hoppa över nästa m, 1 st i nästa m. 1:a rutan på alla varv = 4 lm, hoppa över nästa m, 1 st i nästa m. OBS! Sluta alla varv med 1 sm i 1:a rutans 2:a lm. Virka rutor runt handsken utom i döskallemotivet. Handskarna virkas utifrån fingrarna in mot handen.
Mät handen enligt skiss för att bestämma storlek.

VÄNSTER HANDSKE
Virka 30 (34) 38 lm (eller det antal lm som passar din hand, jämnt delbart med 2).
Slut till en ring med 1 sm i 1:a lm (se till att lmkedjan inte vrids).
Varv 1: Virka 4 lm, *hoppa över 1 lm, 1 st i nästa lm, 1 lm*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i 2:a lm (av de 4 lm i början på varvet).
Varv 2: Virka 4 lm, *hoppa över 1 m, 1 st i nästa m (=föregående varvs st), 1 lm*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i 2:a lm.
Dam: Virka ytterligare 1 varv med rutor, som varv 2.

Markera nu var döskallemotivet ska vara:
Lägg arbetet med varvets början i höger sida.
Sätt en markör i den 4:e (5:e) 5:e rutan från varvets början, alltså om lm mellan två stolpar (se bild).
Markören = mitten av döskallemotivet/ovansidan av handsken (virkar du större så sätt markören i mitten av handskens ovansida, sedan anpassar du motivet så de 9 lm på varv 3 hamnar mitt för markören).
Varv 3: Virka 2 (3) 3 rutor (fram till 1 ruta innan markören, se bild), virka 9 lm, hoppa över 2 st, 1 st i nästa st och fortsätt med rutor varvet runt.
Varv 4: Virka 1 (2) 2 rutor, sedan 4 lm, 4 hst om lmb (placera dem i mitten av lmb), 4 lm, hoppa över nästa st och fortsätt med 1 st i nästa st, sedan rutor varvet runt.
På nästa varv ökas för tumme.

Mät ut var tummen ska vara:
Lägg arbetet med mittmarkören uppåt och varvets början till höger. Sätt en markör i 5:e (5:e) 6:e rutan till vänster om mittmarkören, se bild, (det bör vara minst 4 st från döskallemotivet).
Varv 5: Virka 2 (2) 2 rutor, sedan 4 lm, 1 hst i 1:a hst på föreg varv, 2 hst i nästa och 1 hst i nästa, 4 lm, 1 st i nästa st, 1 (1) 2 rutor. Tumme: 11 (11) 13 lm, hoppa över 2 st, 1 st i nästa st, fortsätt virka rutor varvet runt. Prova om tummen känns lagom, annars gör du fler eller färre lm, men det ska vara ett udda antal.
Varv 6: Virka 2 (2) 2 rutor, sedan 4 lm, (1 st i hst, 1 lm) 3 ggr, ytterligare 3 lm, 1 st i nästa st, fortsätt med rutor i varvet runt, över tummens lm virkas rutor som på varv 2.
Varv 7: Virka 1 (1) 1 ruta, sedan 4 lm, 2 hst om lmb, (1 hst i st, 1 hst om lm) 3 ggr, samt ytterligare 1 hst om samma lmb (totalt 9 hst), 4 lm, hoppa över nästa st, 1 st i nästa st, sedan rutor varvet runt.
Varv 8: Virka 1 (1) 1 ruta, sedan 4 lm, 1 hst i hst 3 ggr, 4 lm (=näsa), hoppa över 2 hst, 3 hst, 4 lm, 1 st i nästa st, sedan rutor varvet runt.
Varv 9: Virka 1 (1) 1 ruta, sedan 4 lm, 1 fm i 1:a hst, 7 lm (=öga 1), 2 hst om lmb (näsan), 7 lm (=öga 2), 1 fm i sista hst, 4 lm, 1 st i nästa st. Dam: rutor varvet runt. Barn, här minskas under tummen: 2 rutor, 1 lm, 2 st tills, sedan rutor varvet runt.
Varv 10: Virka 1 (1) 1 ruta, 3 lm, 1 st i fm, 8 fm om lmb (=öga 1), 1 hst i hst mellan ögonen, 8 fm om lmb (=öga 2), 1 st i fm, 3 lm, 1 st i nästa st, sedan 3 (-) 4 rutor, Dam+Barn, minskas under tummen: virka 1 lm, 2 st tills (se förklaring), sedan rutor varvet runt.
Varv 11: Virka 1 (1) 1 ruta, 3 lm, hoppa över 3 m, virka 5 fm, 2 hst (mitt över näsan), 5 fm, 3 lm, 1 st i nästa st.
Barn: rutor varvet runt. Dam, minskas under tummen: 1 ruta, 2 st tills, 3 rutor, 2 st tills, sedan rutor varvet runt.
Prova så minskningarna under tummen känns bra.
Varv 12: Virka 1 (1) 1 ruta, sedan 5 lm, hoppa över 3 fm, virka 7 fm, 5 lm, 1 st i nästa st, rutor varvet runt.
Varv 13: Virka 2 (2) 2 rutor, sedan 5 lm, hoppa över 2 fm, 3 fm, 5 lm, 1 st i näst sista lm, rutor varvet runt.
Varv 14: Virka 3 (3) 3 rutor, 9 lm, 1 st i näst sista lm, rutor varvet runt.
Varv 15-17: Virka rutor hela varvet runt.
Barn: Ta av garnet och fäst trådarna.
Dam: Virka ytterligare ett varv med rutor. Ta av garnet och fäst trådarna. 

HÖGER HANDSKE
Virka 30 (34) 38 lm (eller det antal lm som passar din hand, jämnt delbart med 2).
Slut till en ring med 1 sm i 1:a lm (se till att lm-kedjan inte vrids).
Varv 1: Virka 4 lm, *hoppa över 1 lm, 1 st i nästa lm, 1 lm*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i 2:a lm (av de 4 lm i början på varvet).
Varv 2: Virka 4 lm, *hoppa över 1 m, 1 st i nästa m (=föregående varvs st), 1 lm*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i 2:a lm.
Dam: Virka ytterligare ett varv med rutor, som varv 2.

Markera var döskallemotivet ska vara:
Lägg arbetet med varvets början i vänster sida.
Sätt en markör i den 5:e (5:e) 5:e rutan från varvets början, alltså om lm mellan två stolpar (se bild).
Markören = mitten av döskallemotivet/ovansidan av handsken (virkar du större så sätt markören i mitten av handskens ovansida, sedan anpassar du motivet så de 9 lm på varv 3 hamnar mitt för markören).
Varv 3: Virka 9 (11) 13 rutor (fram till 1 ruta innan markören, se bild), virka 9 lm, hoppa över 2 st, 1 st i nästa st och fortsätt med rutor varvet runt.
Varv 4: Virka 8 (10) 12 rutor, sedan 4 lm, 4 hst om lmb (placera dem i mitten av lmb), 4 lm, hoppa över nästa st, 1 st i nästa st, sedan rutor varvet runt.
På nästa varv ökas för tumme.

Mät ut var tummen ska vara:
Lägg arbetet med mittmarkören uppåt och varvets början till vänster. Sätt en markör i 5:e (5:e) 6:e rutan till höger om mittmarkören (se bilder för vänster handske, men åt motsatt håll), (det bör vara minst 4 st från döskallemotivet).
Varv 5: Virka 4 (6) 7 rutor. Tumme: 11 (11) 13 lm, hoppa över 2 st, 1 st i nästa st, 1 (1) 2 rutor, sedan 4 lm, 1 hst i 1:a hst på föreg varv, 2 hst i nästa och 1 hst i nästa, 4 lm, 1 st i nästa st, rutor varvet runt.
Prova om tummen känns lagom, annars gör du fl er eller färre lm, men det ska vara ett udda antal.
Varv 6: Virka 11 (13) 16 rutor (över tummens lm virkas rutor som på varv 2), sedan 4 lm, (1 st i hst, 1 lm) 3 ggr, 3 lm, 1 st i nästa st, sedan rutor varvet runt.
Varv 7: Virka 10 (12) 15 rutor, sedan 4 lm, 2 hst om lmb, (1 hst i st, 1 hst om lm) 3 ggr, samt ytterligare 1 hst om samma lmb (totalt 9 hst), 4 lm, hoppa över nästa st, 1 st i nästa st, sedan rutor varvet runt.
Varv 8: Virka 10 (12) 15 rutor, sedan 4 lm, 1 hst i hst 3 ggr, 4 lm (=näsa), hoppa över 2 hst, 3 hst, 4 lm, 1 st i nästa st, sedan rutor varvet runt.
Varv 9: Virka 5 (7) 15 rutor. Endast barn, minska under tummen: 1 lm, 2 st tills(se förklaring), 3 (3) rutor. Alla storlekar: Virka 4 lm, 1 fm i 1:a hst, 7 lm (=öga 1), 2 hst om lmb (näsan), 7 lm (=öga 2), 1 fm i sista hst, 4 lm, 1 st i nästa st, sedan rutor varvet runt.
Varv 10: Virka 3 (4) 6 rutor. Alla storlekar, minska under tummen: 1 lm, 2 st tills. Endast de två största storlekarna: – (2) 3 rutor, 2 st tills. Alla storlekar: 4 (1) 1 rutor, 3 lm, 1 st i fm, 8 fm om lmb (=öga 1), 1 hst i hst mellan ögonen, 8 fm om lmb (=öga 2), 1 st i fm, 3 lm, 1 st i nästa st, sedan rutor varvet runt.
Varv 11: Virka 8 (9) 9 rutor. Endast dam, minska under tummen: 1 lm, 2 st tills, 3 rutor. Alla storlekar: 3 lm, hoppa över 3 fm, virka 5 fm, 2 hst (mitt över näsan), 5 fm, 3 lm, 1 st i nästa st, sedan rutor varvet runt.
Prova så minskningarna under tummen känns bra.
Varv 12: Virka 8 (9) 12 rutor, sedan 5 lm, hoppa över 3 fm, virka 7 fm, 5 lm, 1 st i nästa st, rutor varvet runt.
Varv 13: Virka 9 (10) 13 rutor, sedan 5 lm, hoppa över 2 fm, 3 fm, 5 lm, 1 st i näst sista lm, rutor varvet runt.
Varv 14: Virka 10 (11) 14 rutor, 9 lm, 1 st i näst sista lm, rutor varvet runt.
Varv 15-17: Virka rutor hela varvet runt.
Barn: Ta av garnet och fäst trådarna.
Dam: Virka ytterligare ett varv med rutor. Ta av garnet och fäst trådarna. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:Virkade döskallehandskar
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!