91829. SOCKOR FÖR DET NYA ÅRET!

Artnr
91829

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Maja Karlsson
Foto: Maja Karlsson

GARNKVALITÉ: Mellanraggi
GARNÅTGÅNG: 
Bottenfärg: 100 g mörkgrå
Mönsterfärg 1: Rester av naturvit Mellanraggi.
Mönsterfärg 2: Rester av lila Mellanraggi. 
STORLEKAR - Fotvidd: S/M (L/XL) 
STORLEKAR - Fotlängd: 34-35 (36-37) 38-39 (40-41) 42-43 
FOTVIDD: 24 (28) cm 
FOTENS LÄNGD: Ca 21½-22 (23-23½) 24½-25 (26-26½) 27-27½ cm 
STRUMPSTICKOR: 2,5 och 3 mm 

FÖRKLARINGAR 
Judy´s magic cast on och magic loop: Se instruktionsfilm här
Turkisk uppläggning (alt. till Judy´s magic cast on): Se Turkisk uppläggning här
Stickar du med rundsticka (magic loop): Sticka 1 = ovansidan, sticka 2 = undersidan.
Stickar du på strumpstickor: Sticka 1 + 2 = ovansidan och nämns som sticka 1 i texten, sticka 3 + 4 = undersidan och nämns som sticka 2. 
Öka 1 m (på tån): Sticka 2 rm i samma m, genom att sticka 1 i främre + 1 i bakre maskbågen.
Öka1v: Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka framifrån och sticka den rät i bakre maskbågen.
Öka1h: Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka bakifrån och sticka den rät. 
Kortvarv med lindade m: Kortvarv innebär att du bara stickar en viss del av ett varv. För att det inte ska bli hål där du vänder lindas maskorna vid vändningen. 
Så här lindas en maska: 
På rätsidan: Lägg tråden framför arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden bakom arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd. När du sedan skall sticka en lindad maska stickar du både genom själva maskan och den lindade tråden.
 
På avigsidan: Lägg tråden bakom arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden framför arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd. När du sedan skall sticka en lindad maska stickar du både genom själva maskan och den lindade tråden. 
Se gärna vår film om kortvarv och lindade maskor här
Lyft 1 am: Flytta 1 m från vänster till höger sticka som om du skulle sticka den avig (med garnet framför arbetet).
Lyft 1 rm: Flytta 1 m från vänster sticka till höger sticka som om du skulle sticka den rät (med garnet bakom arbetet). 

TÅ 
Med strumpstickor 2,5 mm och bottenfärg: Lägg upp 24 (28) m (storleksgraderingen syftar här på fotvidden) på 2 stickor - 12 (14) m per sticka med Judy´s magic cast on eller Turkisk uppläggning, se förklaringar. Använder du Turkisk uppläggning stickar du m på sticka 1 innan du börjar med varv 1.
Varv 1: På sticka 1: *Sticka 1 rm, öka 1 m, sticka rm till 2 m återstår på stickan, öka 1 m, sticka 1 rm*, upprepa *-* på sticka 2.
Varv 2: Räta maskor.
Om du stickar på strumpstickor är det lämpligt att på v 2 fördela m över 4 stickor.
Upprepa varv 1 och 2 till du har totalt 56 (64) m. (Storleksgraderingen syftar här på fotvidden.) 
Maska 1-28 (1-32) m = ovansidan, Maska 29-56 (33-64) = undersidan

FOT
Sticka mönster i slätstickning enligt diagram A. (Vit = Bottenfärg, Grå = Mönsterfärg 1, Lila = Mönsterfärg 2) 

Sticka sedan slätstickning med bottenfärgen till sockan mäter ca 8 (9) 10 (11) 12 cm. (Storleksgraderingen syftar här på fotlängden.) Observera att det är två olika diagram A, se fotvidd-storlekarna.
(OBS! Denna sockmodell har en åtsittande passform, ungefär som en tunn sportsocka. Önskar du en något mer löst sittande socka rekommenderar vi att du lägger till ca 1 cm på längdmåttet.)

KILPARTI
Varv 1: Ovansida: Räta maskor enligt diagram. Undersida: 1 rm, öka 1v, sticka rm till 1 m återstår, öka 1h, 1 rm.
Varv 2: Räta maskor.
Upprepa varv 1-2 till du har följande antal maskor på undersidan: 50 (54) m. (Storleksgraderingen syftar här på fotvidden.)
Sticka 2 räta varv. 

HÄLPARTI
Observera att hälen stickas fram och tillbaka med kortvarv och lindade maskor. Läs beskrivningen för kortvarv innan du stickar hälen.

Nu arbetar vi med enbart under-/baksidans m. Sätt ut 4 markörer med följande placering:
M1 efter 11:e (11:e) m
M2 efter 21:a (22:a) m
M3 efter 29:e (32:a) m
M4 efter 39:e (43:e) m

Mellan M1 och M4 har du då de mittersta 28 (32) m som sedan blir hälkappan.
Mellan M2 och M3 har du de mittersta 8 (10) m som blir mitt bak på hälspetsen.
Varv 1 (Rätsida): Sticka rm till 1 maska återstår före M4, linda maska, vänd.
Varv 2 (Avigsida): Sticka am till 1 maska återstår före M1, linda maska, vänd.
Varv 3 (Rätsida): Sticka rm till 1 maska återstår innan vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd.
Varv 4 (Avigsida): Sticka am till 1 maska återstår innan vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 till alla maskor utanför M2 och M3 är lindade. De mittersta 8 (10) m innanför M2 och M3 ska inte lindas.
Nästa varv (Rätsida): Sticka 8 (10) rm. Sticka alla lindade maskorna enligt förklaringar för räta varv, fram till M4. Vänd.
Nästa varv (Avigsida): Lyft 1 am, am fram till de lindade m (efter M2), sticka alla lindade maskor enligt förklaringarna för avigt varv, fram till M1. 

HÄLKAPPA
Samtidigt som den raka hälkappan stickas, så stickar man ihop hälkilens m med hälkappans sidor.
Varv 1 (rätsida): Vänd och lyft 1 rm samtidigt som du spänner garnet, sticka rm fram till 1 m före M4, 2 rm tills i bakre mb.
Varv 2 (avigsida): Vänd och lyft 1 am samtidigt som du spänner garnet, sticka am fram till 1 m före M1, 2 am tills.
Ta bort markörerna.
Varv 3 (rätsida): Vänd och lyft 1 rm (spänn garnet), sticka rm fram till den lyfta m, sticka ihop den lyfta m med nästa m från hälkilen: 2 rm tills i bakre mb (= 1 m före + 1 m efter det lilla glapp som uppstått vid vändningen).
Varv 4 (avigsida): Vänd och lyft 1 am (spänn garnet), sticka am fram till den lyfta m, sticka ihop den lyfta m med nästa m från hälkilen: 2 am tills (1 m före + 1 m efter glappet).
Upprepa varv 3-4 till alla kilmaskor är slut efter hoptagningen på ett varv från rätsidan. Fortsätt sedan sticka runt hela vristen.
Nästa varv: Ovansida: Räta maskor. Under-/baksida: 2 rm tills, 27 (31) rm.
Du har nu återigen det antal m du började med och hälen är klar!
Byt till stickor 3 mm. (Detta gör för att skaftet ska bli något vidare än själva foten.)
Sticka 6 räta varv.
Sticka enligt diagram B. (Vit = Bottenfärg, Grå = Mönsterfärg 1, Lila = Mönsterfärg 2) 

Sticka 3 räta varv med bottenfärgen.
Maska av så att en I-cord bildas:
Lägg upp 3 nya maskor på vänster sticka, framför de som står på tur att stickas inför avmaskningsvarvet.
*Sticka 2 rm, 2 rm tills i den bakre maskbågen. Flytta sedan tillbaka de 3 maskor som hamnat på höger sticka, till vänster sticka.* Upprepa från *-* varvet runt till 3 m återstår. Maska av dessa 3. Ta av garnet. Sy diskret ihop I-cordens start och slut.

Fäst lösa trådar.

Klicka här

Skriv din egen recension
Du recenserar:91829. SOCKOR FÖR DET NYA ÅRET!
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!