91839. GRANSKOG – EN FAMILJESOCKA

Artnr
91839

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Maja Karlsson
Foto: Maja Karlsson

GARNKVALITÉ Junior Raggi / garngrupp 2
MASKTÄTHET Ca 30 m x 32 v = 10 x 10 cm
STORLEKAR 30-31 (32-33) 34-35 (36-37) 38-39 (40-41) 42-43 (44-45)
PASSAR FOT MED FOTLÄNGD Ca 20 (21) 22 (23) 24½ (25½) 27 (28) cm
SOCKANS OMKRETS Ca 17 (17) 17 (17) 20 (20) 23 (23) cm
SOCKANS FOTLÄNGD Ca 19 (20) 21 (22) 23½ (24½) 26 (27) cm
GARNÅTGÅNG  Fg 1: Ca 50 (50) 50 (50) 50 (50) 50 (50) g 
Fg 2: Ca 50 (50) 50 (50) 100 (100) 100 (100) g
STRUMPSTICKOR 3 mm

FÖRKLARINGAR
Öka1v: Plocka upp tråden mellan två m med vänster st framifrån och sticka den rät i bakre mb.
Öka1h: Plocka upp tråden mellan två m med vänster st bakifrån och sticka den rät.
Lyft 1 am: Flytta 1 m från vänster till höger st som om du skulle sticka den avig (med garnet framför arb).
Lyft 1 rm: Flytta 1 m från vänster st till höger st som om du skulle sticka den rät (med garnet bakom arb).
2 vr am tills (2 vridna aviga m tillsammans): Lyft 1 rm 2 ggr, sätt tillbaka m på vänster st och sticka ihop dem avigt i bakre mb. 

SKAFT

Med fg 1:
Stl 30-31/32-33/34-35/36-37: Lägg upp 48 m.
Stl 38-39/40-41: Lägg upp 60 m.
Stl 42-43/44-45: Lägg upp 68 m.
Sticka resår (2 rm, 2 am) i 16 v.
Sticka 1 rätt v och öka samtidigt 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (2) m jämnt fördelade över v = 50 (50) 50 (50) 60 (60) 70 (70) m.
Sticka ytterligare 1 rätt v.
Sticka mönster enligt diagram nedan i slätst (räta m samtliga v). Repetera de 10 m i diagrammet v runt.
Med fg 2: Sticka 2 räta v. 

HÄL

KILPARTI
Varv 1: Ovansida: Räta m. Undersida: Sticka 2 rm, öka1v, sticka rm fram till 2 m återstår, öka1h, 2 rm.
Varv 2: Räta m v runt.
Upprepa v 1-2 till du har följande antal m på under-/baksidan: 48 (48) 48 (48) 58 (58) 68 (68) m. 

HÄLKAPPA

Sätt en markör mellan de mittersta 2 m på undersidan. Nu stickas kortvarv med hoptagningar till under-/baksidan kommit upp i höjd med ovansidan.
Nästa v (räts): Ovansida: Räta m. Undersida: Sticka rm fram till markören,
sedan 2 rm, 2 rm tills, 1 rm.
Nästa v (avigs): Vänd och lyft 1 am samtidigt som du spänner garnet, sticka am fram till markören, sedan 2 am, 2 vr am tills, 1 am.
*Nästa v (räts): Vänd och lyft 1 rm (spänn garnet), sticka rm fram till 1 m före glappet, sticka ihop m före och m efter glappet: 2 rm tills, sedan 1 rm.
Nästa v (avigs): Vänd och lyft 1 am (spänn garnet), sticka am fram till 1 m före glappet, sticka ihop m före och efter glappet 2 vr am tills, 1 am, vänd.*
Upprepa *-* till du har 1 m kvar efter hoptagningen på ett v från räts, sticka den m rät, men vänd inte.
Nästa v: Ovansida: Räta m. Under-/baksida: 1 rm, 2 rm tills (för extra finish, sticka 1:a m i främre och 2:a m i bakre mb), rm fram till 2 m återstår, 2 rm tills.
Nästa v: Ovansida: Räta m. Under-/baksida: Sticka 2 rm tills, sedan rm v runt.
Du har nu återigen det antal m du började med och hälen är klar!
Sticka slätst till foten mäter 14 (15) 16 (17) 17½ (18½) 20 (21) cm från hälen.  (Eller 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) cm från önskad fotlängd.)
Sticka mönster enligt diagram nedan. Repetera de 10 m i diagrammet v runt. 


Med fg 1:
Sticka 2 räta v.
Minskningsvarv: *1 rm, lyft 1 m, drag den lyfta m över den stickade m, sticka till  3 m återstår, 2 rm tills, 1 rm* upprepa från *-* = 4 m har minskats.
Upprepa minskningsvarvet vartannat v till 16 (16) 16 (16) 20 (20) 24 (24) m återstår.
Ta av garnet men låt m sitta kvar på st och lämna en garnände att sy med.
Sy ihop de resterande m med hjälp av grafting/maskstygn.
Fäst lösa trådar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91839. GRANSKOG – EN FAMILJESOCKA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!