Julvanten 2019

Artnr
91869

Årets traditionella julstickning från Järbo är en klassiskt nordisk vante med färgsprakande mudd och extra välsittande passform. På vår blogg hittar du detaljerade beskrivningar för varje moment i vanten. 

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1

GARNKVALITÉ Järbo 2 tr ull (100 % ull. Ca 100 g = 300 m)
MASKTÄTHET Ca 30 m x 44 varv = 10 x 10 cm i slätstickning på sticka 2,5 mm
28 m x 32 varv = 10 x 10 cm i flerfärgsstickning på sticka 3 mm

GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
HEL LÄNGD Ca 23 cm
BREDD Ca 9 cm
LÄNGD TUMME Ca 6 cm
LÄNGD TUMKIL Ca 5 cm
LÄNGD HAND FRÅN TUMKILENS SLUT Ca 12 cm
GARNÅTGÅNG BF: Ca 60 g (fg 74103, Nostalgia, vit) 
MF1: Ca 30 g (fg 74123, Cherry Pie, röd)
MF2: Ca 30 g (fg 74101, Pure White, vit)
STRUMPSTICKOR 2, 2.5 samt 3 mm
TILLBEHÖR 1 stickmarkör

OBS! Längdmåtten går att justera utifrån individuella mått, med hjälp av instruktioner i mönstret.

FÖRKLARINGAR
Öka 1 maska vänster = ö1mv = Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka framifrån och sticka den rät i bakre maskbågen. 
Öka 1 maska höger = ö1mh = Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka bakifrån och sticka den rät. 
Flytta markör = Flytta markören från vänster sticka till höger sticka, när du ”passerar” den.

”Snöflinga” - strukturmönster
Se instruktionsfilm på vår youtubesida
(Mönstret är delbart med 4 m + 3 m.)

Knutmaska = km = Sticka in stickan mitt i maskan under följande maska på vänster sticka, drag garnet genom maskan till en ny maska och sätt den på vänster sticka, sticka den upplockade maskan rät och sedan den ”ordinarie” maskan rät, dra sist av allt den första av de två stickade maskorna över den andra.

Varv 1: Räta maskor.
Varv 2: Räta maskor.
Varv 3: 3 rm, *gör en km, 3 rm* upprepa från *-*.
Varv 4: Räta maskor.
Varv 5: 1 rm, *gör en km, 3 rm* upprepa från *-* till 2 maskor återstår, 1 km, 1 rm.

Upprepa sedan varv 2-5 för strukturmönster.

MUDD - Mönsterstickad del
Med sticka 3 mm och MF1: Lägg upp 60 m. Sticka runt:

Lettisk Fläta
Varv 1: *1 rm med MF1, 1 rm med BF*. Upprepa från *–* varvet ut.
Varv 2: *1 am med MF1, 1 am med BF*. Upprepa från *–* varvet ut. OBS! Håll det båda trådarna framför ditt arbete när du stickar. Vid varje färgbyte ska det nya garnet föras under det garn du just har stickat med.
Varv 3: *1 am med MF1, 1 am med BF*. Upprepa från *–* varvet ut. OBS! Håll det båda trådarna framför ditt arbete när du stickar. Vid varje färgbyte ska det nya garnet föras över det garn du just har stickat med.
Sticka mönster i slätstickning (= räta maskor samtliga varv vid rundstickning) enligt diagrammet, dvs maska 1-10, 6 ggr per varv från varv 1-13. (OBS! Du läser diagrammet från höger till vänster.)
Sticka ytterligare en lettisk fläta enligt tidigare beskrivning.
Nu är den mönsterstickade delen av mudden färdig - dags att gå vidare till den del som ska ge extra bra passform och värme, nämligen resårdelen!

MUDD - Resårstickad del
Vänd arbetet ut och in.
Byt till strumpstickor 2 mm och MF1:
Sticka 1 rätt varv i riktning åt vänster (= motsatt håll mot vad du tidigare stickat). Se pil på bilden ovan.
Sticka resår (1 rm, 1 am) i 19 varv.
Sticka 1 rätt varv.
Nu är mudden färdig!

VÄNSTER VANTE
Med BF och strumpstickor 2,5 mm: Sticka 1 varv räta maskor.
Minskningsvarv: *2 rm tills, 8 rm* upprepa från *-* varvet runt = 54 m
Nu stickas strukturmönstret ”Snöflinga” på vantens ovansida (maska 1-27) och slätstickning (=räta maskor samtliga varv vid rundstickning) på undersidan (maska 28-54).
Sticka 4 varv med strukturmönster på ovansidan och slätstickning på undersidan, som beskrivet ovan. Fortsätt sedan med strukturmönstret parallellt med att tumkilen stickas på undersidan enligt nedanstående beskrivning:

TUMKIL - LIVSLINJE
Varv 1: Sticka tills 23 maskor återstår på varvet (strukturmönster på ovansidan - sedan slätstickning), placera ut en markör (OBS! Markören placeras på stickan), sticka sedan varvet ut.
Varv 2–24 (ökningsvarv): Sticka strukturmönster från maska 1-27, sticka sedan slätstickning till markören, ö1mh (se Förklaringar), flytta markör, sticka slätstickning varvet ut. Upprepa öknings­varvet totalt 23 ggr.
Varv 25: Placera de föregående 22 maskorna (= tum­maskor) på en maskhållare eller på en garnände, sticka till markören och ta bort den.
Varv 26: 2 rm tills (= maskorna före och efter tumkilen), sticka sedan varvet runt enligt diagram = 54 m

HAND
Sticka strukturmönster på ovansidan och slätstickning på undersidan til vanten mäter 9 cm från tumkilens avslut. (Eller till vanten mäter 3 cm mindre än önskad längd.)
Minskningsvarv för vantens topp: 1 rm, lyft 1 m, 1 rm och dra den lyfta maskan över den stickade. Sticka strukturmönster till dess att 3 m åter­ står på ovansidan: 2 rm tills, 1 rm. Vantens undersida 1rm, lyft 1 m, 1 rm och dra den lyfta maskan över den stickade. Sticka till dess att 3 m återstår på Undersidan: 2 rm tills, 1 rm = 4 m har minskats.
Upprepa minskningsvarvet vartannat varv 2 ggr, och sedan varje varv till dess att 10 m återstår. Ta av garnet och trä tråden igenom resterande maskor. Dra åt och fäst lösa trådar.

HÖGER VANTE
Med BF och strumpstickor 2,5 mm: Sticka 1 varv räta maskor.
Minskningsvarv: *2 rm tills, 8 rm* upprepa från *-* varvet runt = 54 m
Nu stickas slätstickning (=räta maskor samtliga varv vid rundstickning) på vantens ovansida (maska 1-27) och strukturmönstret ”Snöflinga” på undersidan (maska 28-54).
Sticka 4 varv med slätstickning på ovansidan och strukturmönster på undersidan, som beskrivet ovan. Fortsätt sedan med strukturmönstret parallet med att tumkilen stickas på ovansidan enligt nedanstående beskrivning:

TUMKIL - LIVSLINJE
Varv 1: Sticka 23 rm, placera ut en markör, sticka 4 rm (=resterande maskor på ovansidan), sticka sedan strukturmönster på undersidan.
Varv 2–24 (ökningsvarv): Sticka 23 m, flytta markör, ö1mv, sticka resterande maskor på ovansidan och strukturmönster på undersidan. Upprepa ökningsvarvet totalt 23 ggr.
Varv 25: Sticka 23 m, placera de föregående 22 mas­korna på en maskhållare eller på en garnände, ta bort markör, sticka varvet ut.
Varv 26: Lyft tumkilens 1:a m, sticka maskan efter tumkilen rät och drag sedan den lyfta maskan över den stickade. Sticka sedan varvet ut = 54 m.

HAND
Sticka slätstickning på ovansidan och strukturmönster på undersidan till vanten mäter 9 cm från tumkilens avslut. (Eller till vanten mäter 3 cm mindre än önskad längd.)

Minskningsvarv för vantens topp: 1 rm, lyft 1 m, 1 rm och dra den lyfta maskan över den stickade. Sticka till dess att 3 m åter­ står på ovansidan: 2 rm tills, 1 rm. Vantens undersida 1rm, lyft 1 m, 1 rm och dra den lyfta maskan över den stickade. Sticka strukturmönster till dess att 3 m återstår på Undersidan: 2 rm tills, 1 rm = 4 m har minskats.
Upprepa minskningsvarvet vartannat varv 2 ggr, och sedan varje varv till dess att 10 m återstår. Ta av garnet och trä tråden igenom resterande maskor. Dra åt och fäst lösa trådar.

TUMME
För över de 22 vilande tummaskorna till strumpstickor 2,5 mm.
Med BF: Sticka runt i räta maskor. När de 22 maskorna är stickade plockas 2 nya maskor upp i ”övergången” där ett litet hål annars kan uppstå = 24 m
Sticka slätstickning (=räta maskor samtliga varv vid rundstickning) till tummen mäter 5,5 cm.
(OBS! Vill du ha en annan längd på tummen för att anpassa den till just din hand, ska du sticka till den är 1 cm kortare än önskat mått.)
Minskningsvarv 1: *2 rm tills, 1 rm* upprepa från *-* varvet runt = 16 m
Sticka 1 rätt varv.
Minskningsvarv 2: *2 rm tills* upprepa från *-* varvet runt = 8 m
Ta av garnet och dra tråden genom resterande maskor. Fäst lösa trådar. Upprepa samma sak på vante nummer två.

På bilderna i mönstret har vanten färgerna 74103, 74122 och 74143.

Skriv din egen recension
Du recenserar:Julvanten 2019
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!

Du kanske också gillar!