91903. ”THEODORA” SJAL

Artnr
91903

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Lisa R. Myers
Översättare: Karen Marie Vinje
Foto: Daniel Bernstål,Emrik Jansson

GARNKVALITÉ Manos del Uruguay Alegria (75% Merinoull ”Superwash”, 25% Polyamid. Ca 100 g = 425 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång och form kan variera vid byte av garn)
MASKTÄTHET Ca 30 m slätstickning på st 3 mm = ca 10 cm
MÅTT Bredd upptill: Ca 110 cm. Längd mitt bak: Ca 53 cm.
GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg: 14748)
RUNDSTICKA 3 mm (80-120 cm)
VIRKNÅL 2.5-4 mm (till uppläggningen)
TILLBEHÖR 2 ringmarkörer

TRÖJA Mönster 91968
VANTAR Mönster 91900

FÖRKLARINGAR
Sjalen stickas uppifrån den raka kantens mitt, se skiss på nästa sida. Ökningarna i mitten och i sidorna formar den trekantig, det ökas 4 m varje varv från rätsidan.
OBS! Mittm på sjalen är inte med i diagrammen. Diagrammens m stickas en gång före och en gång efter mittm varje v.
Kantmaska (kantm) i början på v: Lyft 1:a m på alla v.
Flytta markör: Flytta markören från vänster sticka till höger sticka.
Dubbel överdragshoptagning (döhpt): Lyft 2 m, 1 rm, drag de 2 lyfta m över den stickade.
2 vr rm tills: Vrid 2 m, en i taget, genom att lyfta dem som om du skulle sticka dem räta, sätt tillbaka båda m på vänster sticka och sticka dem sedan tills i bakre mb.
Rätstickning (rätst) - fram och tillbaka: Sticka rm på alla v.
Provisorisk uppläggning: Se sista sidan för virkad uppläggning. (Man kan även göra provisorisk uppläggning utan virknål, gå till Youtube.com och sök på ”Provisional cast on”.)

SJAL
Lägg upp 3 m med provisorisk uppläggning (se FÖRKLARINGAR).
Varv 1-6: Lyft 1 am (med tråden bakom arb), 2 rm.
Varv 7: 3 rm, sätt markör, plocka upp 3 m längs med sidan av de stickade v, sätt markör, ta ur den provisoriska tråden ur uppläggningsm och sätt de 3 m i slutet av st, sticka 3 rm = 9 m.
Alla aviga v: Lyft 1 m, 2 rm, flytta markör, sticka am till nästa markör, flytta markör, 3 rm.

Varv 9-16: Nu stickas v 1-7 enl diagram A 1 gång.
Varv 9: Lyft 1 m, 2 rm, flytta markör, sticka 1:a v enl diagram A, sätt en markör i nästa m (= mittm) och sticka den rm, sticka 1:a v i diagram A igen, flytta markör, 3 rm = 13 m.
Varv 11: Lyft 1 m, 2 rm, flytta markör, sticka 3:e v enl diagram A, 1 rm (= mittm), sticka 3:e v i diagram A igen, flytta markör, 3 rm = 17 m.
Varv 13: Lyft 1 m, 2 rm, flytta markör, sticka 5:e v enl diagram A, 1 rm (= mittm), sticka 5:e v i diagram A igen, flytta markör, 3 rm = 21 m.
Varv 15: Lyft 1 m, 2 rm, flytta markör, sticka 7:e v enl diagram A, 1 rm (= mittm), sticka 7:e v i diagram A igen, flytta markör, 3 rm = 25 m.

Varv 17-128: Nu stickas v 1-15 enl diagram B 7 ggr.
Lyft 1 m, 2 rm, flytta markör, sticka enl diagram B, 1 rm (= mittm), sticka enl diagram B igen, flytta markör, 3 rm.
Diagrammets m stickas till att börja med en gång före och en gång efter mittm, rapporten (rödmarkerad) upprepas sedan vartefter maskantalet ökar. OBS! Alla aviga v stickas som ovan.
Nu har du 249 m.

Varv 129-173: Nu stickas v 1-43 enl diagram C 1 gång.
Lyft 1 m, 2 rm, flytta markör, sticka enl diagram C (rapporten upprepas 5 ggr), 1 rm (= mittm), sticka enl diagram C igen (rapporten upprepas 5 ggr), flytta markör, 3 rm.
OBS! Alla aviga v stickas som ovan.
Nu har du 329 m.

Maska av nästa v från rätsidan, ej för hårt. Fäst lösa trådar.

MONTERING
Spänn upp sjalen efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt den torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91903. ”THEODORA” SJAL
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!