91923. VIRKAD DOPKLÄNNING

Artnr
91923

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Gunilla Olmarker
Foto: Emrik Jansson,Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Järbo 8/4 (100% Bomull ”Merciserad & Gasserad”. Ca 50 g = 170 m)
MASKTÄTHET Ca 26 st och 12 v med virknål 2.5 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR–CL 62-68 cl
STORLEKAR–ÅLDER 4-6 mån
BRÖSTVIDD Ca 47 cm (kroppsmått)
ÖVERVIDD Ca 55 cm (plaggets mått)
HEL LÄNGD Ca 88 cm
GARNÅTGÅNG Ca 550 g (fg 32010)
VIRKNÅL 2.5 mm
TILLBEHÖR 6 st små knappar till axlarna, satinband

VIRKFÖRKLARINGAR
1:a st på v: Virkas som 3 lm.
Minskning av 1 st: 1 omsl om nålen, stick nålen i nästa m, drag upp 1 m, stick nålen i nästa m, drag upp 1 m, drag
garnet genom 3 m, drag garnet genom 2 m.
Minska 1 fm: Stick nålen i nästa m, drag upp 1 m, stick nålen i nästa m, drag upp 1 m, drag garnet genom 3 m.
Det som står mellan x - x: Upprepas hela v.
Det som står inom parentes ( ): Virkas det antal ggr som står direkt efter ( ).
1 picot: 3 lm och 1 fm i den sist virkade st eller fm.
Luftmaska: Gör en löpögla, x omslag om nålen, drag garnet genom öglan x. Upprepa x - x till önskat antal lm.
Fast maska: Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på nålen.
Smygmaska: Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.
Stolpe: Omslag om nålen, stick ned nålen i nästa m och drag genom m, (omslag om nålen, drag garnet genom 2 m) 2 ggr.
Dubbelstolpe: 2 omslag, stick ner nålen i en m från föregående v, hämta garn (= 4 m på nålen), 1 omslag, dra garnet
genom de 2 första m, 1 omslag, dra garnet genom nästa 2 m, 1 omslag, dra garnet genom de resterande m.

KJOL
Lägg ganska löst upp 144 lm, slut dem till en ring med 1 sm i 1:a lm - se till att lm-ringen ej blir snodd.
Varv 1: x 1 st, 1 st i var och en av nästa 14 lm, 1 lm, hoppa över 1 lm, 1 st, 1 lm, hoppa över 1 lm x, sluta detta och
följande v med 1 sm i 3:e lm i början (1:a st) = bak på kjolen.
Varv 2: x 7 st, 3 lm, hoppa över 1 st, 7 st, 1 lm, 1 st i nästa st, 1 lm x.
Varv 3: x 5 st, 3 lm, 2 fm om nästa lmb, 3 lm, hoppa över 2 st, 5 st, 1 lm, 1 st i nästa st, 1 lm x.
Varv 4: x 3 st, (3 lm, 2 fm om nästa lmb) 2 ggr, 3 lm, hoppa över 2 st, 3 st, 1 lm, 1 st + 1 lm + 1 st i nästa st (= ökning
av 1 ruta), 1 lm x.
Varv 5: x 3 st, 2 st om lmb, 3 lm, 2 fm om nästa lmb, 3 lm, 2 st om nästa lmb, 3 st, (1 lm, 1 st i nästa st) 2 ggr, 1 lm x.
Varv 6: x 5 st, 2 st om lmb, 1 lm, 2 st om nästa lmb, 5 st, (1 lm, 1 st) 2 ggr, 1 lm x.
Varv 7: x 7 st, 1 st om lm, 7 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st om nästa lm (= ökning av 1 ruta), 1 lm, 1 st i nästa st, 1 lm x.
Varv 8: x 7 st, 3 lm, hoppa över 1 st, 7 st, (1 lm, 1 st) 3 ggr, 1 lm x.
Varv 9: x 5 st, 3 lm, 2 fm om lmb, 3 lm, hoppa över 2 st, 5 st, (1 lm, 1 st) 3 ggr, 1 lm x.
Varv 10: x 3 st, (3 lm, 2 fm om nästa lmb) 2 ggr, 3 lm, hoppa över 2 st, 3 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st + 1 lm + 1 st i nästa
st, 1 lm, 1 st, 1 lm x.
Varv 11: x 3 st, 2 st om lmb, 3 lm, 2 fm om nästa lmb, 3 lm, 2 st om nästa lmb, 3 st, (1 lm, 1 st) 4 ggr, 1 lm x.
Varv 12: x 5 st, 2 st om lmb, 1 lm, 2 st om nästa lmb, 5 st, (1 lm, 1 st) 4 ggr, 1 lm x.
Varv 13: x 7 st, 1 st om lm, 7 st, (1 lm, 1 st) 2 ggr, 1 lm, 1 st om nästa lm, (1 lm, 1 st) 2 ggr, 1 lm x.
Fortsätt virka mönster som v 8-13 och öka (varannan gång om lm och varannan gång i st) ytterligare 1 gång med 2 v
mellan nästa ökning, öka sedan på vart 4:e v 6 ggr, sedan på vart 5:e v 6 ggr och slutligen vart 6:e v 3 ggr, virka ytterligare
3 v (sista v = mönsterv 13) = 91 v på kjolen.
Varv 92: 1 st + 1 picot + 1 st i 1:a st, hoppa över 1 m, 1 st, x hoppa över 1 m, 1 st + 1 picot + 1 st i nästa m, hoppa
över 1 m, 1 st i nästa m x.

Hålvarv för band:
Virkas i kjolens uppläggningsvarv. Börja bak och virka 1 dst i var och en av de 3 första st på en mönsterbård
(1:a dst virkas som 4 lm), 3 lm, hoppa över 3 m, x 1 dst i var och en av nästa 3 m, 3 lm, hoppa över 3 m x, sluta med 1 sm
i 4:e lm i början, tag av garnet.

FRAMSTYCKET
= 3 mönsterbårder + ½ på vardera sida av de 3.
Varv 1: 1 st i den mittersta av de 3 dst i mitten på mönsterbården i sidan, 1 st i nästa dst, (3 st om de 3 lm, 1 st i var
och en av de 3 dst) 11 ggr, 3 st om de 3 lm, 1 st i var och en av nästa 2 dst, vänd.
Varv 2: 1 st, minska 1 st, 67 st, minska 1 st, 1 st.
Varv 3-9: 71 st.
Varv 10: 22 st, minska 1 st, 1 st, vänd.
Varv 11: 1 st, minska 1 st, 21 st.
Varv 12: = v 10, men 20 st.
Varv 13: = v 11, men 19 st.
Varv 14: 21 st = höger axel, tag av garnet.
Hoppa över 21 st och virka vänster axel spegelvänt = v 10 börjar med 1 st, minska 1 st, 22 st.

BAKSTYCKET
Virka v 1-9 lika som framstycket = 1:a st på v 1 virkas i samma dst som sista st på framstycket.
Varv 10: 71 st
Varv 11-12: = v 10-11 på framstycket.
Varv 13: 18 st, (minska 1 st) 2 ggr, 1 st.
Varv 14: 21 st = höger axel, tag av garnet.
Hoppa över 21 st och virka vänster axel lika men spegelvänt.

HALSKANT, FRAM
Börja på vänster axel.
Varv 1: 1 fm i var och en av de första 20 st, 3 fm i sista st, 2 fm om yttersta st på varje v vid halsen,1 fm i var och en
av de 21 st, 2 fm om yttersta st på varje v, 3 fm i 1:a st på axel, 20 fm.
Varv 2: 1 lm, 5 fm, (3 lm, hoppa över 1 fm, 6 fm) 2 ggr, 3 lm, hoppa över 1 fm, 1 fm, 3 fm i nästa fm, 10 fm, minska 1
fm, 19 fm, minska 1 fm, 10 fm, 3 fm i nästa fm, 1 fm, (3 lm, hoppa över 1 fm, 6 fm) 2 ggr, 3 lm, hoppa över 1 fm, 5 fm.
Varv 3: 1 lm, virka 1 fm i varje fm, 3 fm om de 3 lm och 2 fm i den mittersta av de 3 fm i hörnen.

HALSKANT, BAK
Börja på höger axel och virka lika som halskant fram, men utan knapphål och 2 fm mindre innan minskningarna på v 2.

ÄRM
Lägg ganska löst upp 54 lm.
Varv 1: 1 st i 5:e lm från nålen, 1 st i var och en av resterande 49 lm.
Varv 2-5: 51 st.
Varv 6: 2 st, minska 1 st, 43 st, minska 1 st, 2 st.
Varv 7-10: 49 st.
Varv 11: = v 6, men 41 st.
Varv 12-16: 47 st.
Varv 17: 1 lm, x 3 fm, 1 picot, hoppa över 1 st x.

MONTERING
Lägg fm omlott, sy till ytterkanten. Lägg ärmens rätsida mot klänningens rätsida och kasta fast ärmen. Kasta ihop ärmens
sidsöm och och livets sidsöm från avigsidan. Sy i knappar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91923. VIRKAD DOPKLÄNNING
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!