92006. “ZARA” - FLÄTSTICKAD DAMTRÖJA

Artnr
92006

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Berit Lindberg
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Tropik (50% Bambu, 25% Bumull, 25% Akryl, Ca 50 g = 123 m)
MASKTÄTHET Ca 15 m och 22 v mönster med dubbelt garn på st 6 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR-DAM XS(S)M(L)XL(2XL)
STORLEKAR-EU 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
ÖVERVIDD Ca 75(85)96(106)117(132) cm
HEL LÄNGD Ca 56(58)60(62)64(66) cm
GARNÅTGÅNG Ca 600(625)650(675)700(725) g (fg 55013)
STICKOR 5 och 6 mm (+ flätsticka)

FÖRKLARINGAR
Kantmaska (km): Stickas rät varje varv.
Ökning (ökn): Lyft länken mellan 2 m, vrid, sticka rät/avig.
Slätstickning (slätst): Räta maskor på rätsidan, aviga maskor på avigsidan.
Avigvänd slätstickning (avigv slätst): Aviga maskor på rätsidan, räta maskor på avigsidan.

FLÄTA
Sätt 2 m på en fl st framför arb, sticka 2 rm, sticka fl st 2 m rätt.

MÖNSTER
V1: *fläta (= 4 m), 12 m avig slätst*, upprepa *-*.
V2-12: *4 m slätst, 12 m avig slätst*, upprepa *-*.
Upprepa v 1–12 till önskad längd.

RESÅR
*2 rm, 2 am*, upprepa *-*

BAKSTYCKE
Lägg upp 58(66)74(82)90(102) m med dubbelt garn på st 5. Sticka 9 v resår innanför km i var sida (1:a v = avigsidan).
Byt till st 6, och sticka mönster enl följande indelning:
XS: km, 2 m avigv slätst, *4 m slätst, 12 avigv slätst*, upprepa *-* ytterl 2 ggr, 4 m slätst, 2 m avigv slätst, km.
S: km, 6 m avigv slätst, *4 m slätst, 12 m avigv slätst*, upprepa *-* ytterl 2 ggr, 4 m slätst, 6 m avigv slätst, km.
M: km, 10 m avigv slätst, *4 m slätst, 12 m avigv slätst*, upprepa *-* ytterl 2 ggr, 4 m slätst, 10 m avigv slätst, km.
L: km, 14 m avigv slätst, *4 m slätst, 12 m avigv slätst*, upprepa *-* ytterl 2 ggr, 4 m slätst, 14 m avigv slätst, km.
XL: km, 2 m avigv slätst, *4 m slätst, 12 m avigv slätst*, upprepa *-* ytterl 4 ggr, 4 m slätst, 2 m avigv slätst, km.
2XL: km, 8 am, * 4 rm, 12 am * upprepa *-* ytterl 4 ggr, 4 rm , 8 am, km.
På nästa v från rätsidan stickas mönster till arb mäter ca 51(53)55(57)59(61) cm. Byt till st 5 och sticka resår innanför 1 km i var sida. Efter ca 5 cm resår, maska av alla m i resår.

FRAMSTYCKE
Stickas lika bakstycket.

ÄRM
Lägg upp 42(42)42(46)46(46) m med dubbelt garn på st 5. Sticka 5 v resår innanför 1 km i var sida (1:a v = avigsidan).
Byt till st 6 och sticka mönster enl följande indelning:
XS, S, M: km, 2 am, 4 rm, 12 am, 4 rm, 12 am, 4 rm, 2 am, km.
L, XL, 2XL: km, 4 am, 4 rm, 12 am, 4 rm, 12 am, 4 rm, 4 am, km.
På nästa v från rätsidan börjar man med mönstret. Samtidigt börjar man öka 1 m i var sida, innanför 1 km. Ökningarna görs vart 6:e v, totalt 11(12)13(14)15(16) ggr. Alla utökade maskor stickas i avigv slätst.
När arb mäter ca 40(42)44(46)48(50) cm, maska av alla m.

MONTERING
Spänn ut delarna, efter angivna mått, mellan fuktiga dukar. Låt torka.
Sy ihop axelsömmarna ca 10(10)11(11)12(13) cm inåt från varje sida.
Sy fast ärmarna på fram- och bakstycke. Mät ut ett ärmhålsdjup, ca 19(19,5)20(21)22(23) cm från axelsöm.
Sy ihop ärm- och sidsömmarna, använd km som sömsmån.
Fäst alla trådar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92006. “ZARA” - FLÄTSTICKAD DAMTRÖJA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!