92019. PONCHO MED FICKA PÅ MAGEN & MATCHANDE TORGVANTAR

Artnr
92019

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Berit Lindberg
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Mira (100 % Extra fin merinoull. "SW". Ca 50 g = 125 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

PONCHO
MASKTÄTHET Ca 20 m x 26 v dubbel moss-stickning på st 4,5 = 10 x 10 cm
STORLEKAR-DAM XS-S (M-L) (XL-2XL)
STORLEKAR-EU 32-38 (40-46) 48-54
LÄNGD MITT BAK Ca 63 (70) 77 cm
GARNÅTGÅNG Ca 750 (775) 800 g (fg 46121, blå)
RUNDSTICKOR 4 och 4,5 mm, 60 cm

TORGVANTAR
MASKTÄTHET Ca 20 m x 26 v resår på st 4 = 10 x 10 cm
STORLEKAR En storlek
BREDD Ca 21 cm
OMKRETS Ca 18-20 cm, osträckt
GARNÅTGÅNG Ca 60 g (fg 46121, blå)
STRUMPSTICKOR 4 mm

FÖRKLARINGAR
Dubbel moss-st = v 1 rätsida: *1 rm, 1 am* upprepa * - * v ut.
Varv 2: avigsida: rm på rm, am på am.
Varv 3: rätsida: *1 am, 1 rm* upprepa * - * v ut.
Varv 4: avigsida: rm på rm, am på am. Upprepa v 1 – v 4.
Resår = 2 rm, 3 am, (= rätsidan, avigsidan = 2 am, 3 rm).
Int = i början på v, 2 m tills, i slutet på v 1 öhpt.
Ökn = lyft tråden mellan 2 m, vrid och sätt tillbaks på vänster st, sticka rm/am vad som passar bäst.
Öhpt = lyft 1 m som om den skulle stickas rät, sticka 1 m, dra den lyfta m över den stickade m.
Km = stickas rät alla varv.

PONCHO
BAKSTYCKE 
Lägg med st 4.5 mm upp 13 m. Sticka dubbel moss-st enl förklaring.
Öka 3 m i var sida vartannat v 36 (40) 44 ggr = 229 (253) 277 m på stickan.
Sticka rakt till arb mäter 29 (31) 33 cm, mät från uppläggning mitt bak.
Minska 2 m i var sida vartannat v, 39 (45) 51 ggr.
Maska av 11, 11 m i var sida vartannat v.
På nästa v från rätsidan avm alla m.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakstycket.
När arb mäter 13 (14) 15 cm från uppläggning, sätt en markering runt mittmaskan.
Sticka nu från rätsidan, 29 (31) 33 m efter markerad m. Vänd.
Sticka 59 (63) 67 m är lika med fickans framsida. Vänd.
På nästa v från rätsidan, gör en int innanför 1 km i var sida.
Upprepa int vartannat v totalt 19 (20) 21 ggr.
Sätt alla m på en nål eller tråd. Låt fickans framsidas m vila.
Lägg upp och sticka lika bakstycket till arb mäter 13 (14) 15 cm (=fickpåse).
Sista v stickas på avigsidan. Sticka ihop med framstycket.
Sticka in "fickpåsen" efter framstyckets påbörjade v. Fortsätt med m på andra sidan fickan.
OBS! Fortsätt att öka 3 m i var sida.
Sticka lika många v som fickans framsida.
Flytta upp markeringen för mittmaskan.
Sticka till 10 (11) 12 m före mittmaskan. Sätt fickans framsidas m på en sticka.
Håll st med fickans framsidas m parallellt med framstyckets st.
Sticka ihop 1:a m från de båda st till 1 m, fortsätt med 2:a m från de båda st osv.
Fortsätt att sticka lika bakstycket.
Samtidigt med avmaskning 37 (43) 49, i början och slutet på v, maska av de mittersta 13 (15) 17 m för halsen.
Var sida stickas för sig. Maska av ytterligare 2, 2 m vartannat v vid halsen.
När man maskat av 39 (45) 51 m, maska av för axel 11, 11 m. Sedan resterande m.
Andra sidan stickas lika, men spegelvänd.

KANT BAKSTYCKE
Plocka från räts med st 4 upp 1 m i varje m och v utmed bakst nederkant.
Maskantalet ska vara delbart med 5 + 4 (4 = 2 rm + 2 km).
Varv 1: avigsidan: km, *2 am, 3 rm* upprepa * - * till 3 m återstår, 2 am, km.
Varv 2: rätsidan: km, *2 rm, 3 am * upprepa * - * till 3 m återstår, 2 rm, km.
Upprepa v 1 och 2 i sammanlagt 7 v.
Maska av ganska löst från räts. Det ska inte strama.

KANT FRAMSTYCKE
Stickas lika bakstyckets kant.

KANT AXEL/ÄRM
Lägg upp 28 m på st 4 mm.
Varv 1 (avigsida): km, 1 am, 2 rm, 3 am, 4 rm, 6 am, 4 rm, 3 am, 2 rm, 1 am, km.
Varv 2 (rätsida): km, 1 rm, 2 am, 3 rm, 4 am, 6 rm, 4 am, 3 rm, 2 am, 1 rm, km.
Upprepa v 1 och 2 i sammanlagt 9 v. Sticka sedan enl diagram. OBS! Börja på v 5.
Bården ska vara lika lång som axel/ärm på framstycket.
Maska från räts av för halsringningen vartannat v 14, 3 m.
Sticka rakt i 4 (4,5) 5 cm. maska av alla m.
Sticka ytterligare en likadan bård men maska av för halsringningen från avigs.

KANT VID FICKORNA 
Plocka från räts upp m längs fickans kant.
Maskantalet ska vara delbart med 5 + 4 (4 = 2 rm + 2 km)
Varv 1 (avigsida): km, *2 am, 3 rm* upprepa * - * till 3 m återstår, 2 am, km.
Varv 2 (rätsida): km, *2 rm, 3am* upprepa * - * till 3 m återstår, 2 rm, km.
Upprepa v 1 och 2 i 5 v. Maska av på ett v från räts.

MONTERING
Spänn ut alla delar efter angivna mått, mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop alla delar. Använd kantm till sömsmån.
Sy fast fickpåsarna och fickornas kanter. Fäst alla trådar.

KRAG 
Plocka från räts med st 4 upp m längs hals- och framkanter.
Maskantalet ska vara delbart med 3. Vänd. Kragens rätsida = ponchons avigsida.
Sticka resår, 2 rm, 1 am.
När resåren mäter 8 cm öka på ett v från rätsidan (kragens rätsida är fortsättning på koftans avigsida).
*2 rm, 1 am, ökn (lyft länken mellan 2 m bakifrån med vänster st, sticka avig)* upprepa * - * varvet ut.
Sticka 2 cm resår (2 rm, 2 am).
Gör en ny ökn på ett v från rätsidan. *2 rm, 2 am, ökn* upprepa * - * varvet ut.
Sticka resår (2 rm, 3 am), till kragen mäter ca 24 cm.
Maska av alla m, ganska löst, kanten får inte strama.
Fäst alla trådar.

TORGVANTAR
HÖGER VANTE
Lägg upp 47 m på st 4.
Fördela m på 4 st enl följande: St 1: 13 m, st 2: 12 m, st 3: 12 m, st 4: 10 m.
Sticka resår i 10 v med följande indelning:
St 1: 1 rm, 2 am, 3 rm, 4 am, 3 rm.
St 2: 3 rm, 4 am, 3 rm, 2 am.
St 3: *1 rm, 1 am* upprepa * - * st ut.
St 4: *1 rm, 1 am* upprepa * - * st ut.
Efter 10 v resår stickas stickas enl diagram på st 1 och st 2, på st 3 och st 4 stickas resår (1 rm, 1 am).
På v 35 i diagrammet ökas för tummen på st 3 enl följ:
St 3: 1 rm, 1 am, ökn, 1 rm, 1 am, 1 rm, ökn, 1 am, 1 rm st ut.
Öka ytterligare 3 ggr (4 ggr totalt) vartannat v. Det blir 2 m mer mellan ökn vid varje ökningsv. De ökade m stickas i resår.
På v 49 (= v 9 i diagrammet) sätt tummens 11 m på en tråd, lägg upp 3 nya m som stickas in i resåren på nästa v, 1 rm, 1 am, 1 rm.
Maska av alla m på v 63 (= v 23).

TUMME
Sticka tummen på 3 strumpst. Plocka upp 5 m på vanten, bakom tummen. Fördela de vilande 11 m på 2 st. Sticka ihop
den sista m av de 5 upplockade m, med den 1:a m av de vilande 11 m. Och den sista av de 11 vilande m med den 1:a av
de 5 nya m. Tummen består nu av 14 m som stickas i resår (1 rm, 1 am) i ca 2 cm. maska av alla m i resår.

VÄNSTER VANTE
Stickas lika höger vante, men spegelvänd.
Lägg upp och sticka lika höger vante, men fördela enl följande: St 1: 12 m, st 2: 10 m, st 3: 13 m, st 4: 12 m.
Resåren stickas enl följande indelning:
St 1: *1 rm, 1 am* upprepa * - * st ut.
St 2: *1 rm, 1 am* upprepa * - * st ut.
St 3: 1 rm, 2 am, 3 rm, 4 am, 3 rm.
St 4: 3 rm, 4 am, 3 rm, 2 am.
Diagram stickas på st 3 och st 4, resår på st 1 och st 2.
Ökn för tummen görs på st 2.
Sticka till 4 m återstår på st 2, ökn, rm, am, rm, ökn, rm.
Fortsättning lika höger vante.
Fäst alla trådar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92019. PONCHO MED FICKA PÅ MAGEN & MATCHANDE TORGVANTAR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!