92052. CAMOTE POCKET SCARF

Artnr
92052

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Fairmount Fibers
Översättare: Helene Wallin
Foto: Fairmount Fibers Ltd.

GARNKVALITÉ Manos del Uruguay Maxima (100% Extrafin Merino. Härva ca 100 g = 200 m)
MASKTÄTHET Ca 20 m x 32 v dubbel mosstickning på stickor 5 mm = 10 x 10 cm. Ca 19 m x 36 v rätstickning på stickor 5 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
MÅTT Längd: Ca 160 cm. Bredd: Ca 17-18 cm.
GARNÅTGÅNG Ca 300 g
STICKOR 5 mm
TILLBEHÖR 4 markörer, ullnål

FÖRKLARINGAR 
2 rm tills: Sticka ihop 2 rm (1 minskning, lutar åt höger)
öka1v: Med vänster sticka, framifrån, lyft upp tråden mellan maskorna, sticka den rät i bakre maskbågen.
öka1h: Med vänster sticka, bakifrån, lyft upp tråden mellan maskorna, sticka den rät (i främre maskbågen).

Dubbel mosstickning (delbart med 2):
Varv 1: *1 rm, 1 am*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: *1 rm, 1 am*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 3: *1 am, 1 rm*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 4: *1 am, 1 rm*, upprepa *-* varvet ut.
Upprepa dessa 4 varv.

Rätstickning: Räta maskor alla varv.

HALSDUK
Lägg upp 72 m och se till att lämna en ca 40 cm lång tåt som sedan används vid monteringen.
Sticka dubbel mosstickning i 15 cm.
Sätt två markörer i första och sista m på sista varvet för att markera slutet av fickans söm.
Minskningar:
Varv 1: 8 rm, 2 rm tills, (7 rm, 2 rm tills) 6 ggr, 8 rm (=65 m).
Varv 2: 5 rm, 2 rm tills, 51 rm, 2 rm tills, 5 rm (=63 m).
Varv 3-6: rätstickning.
Varv 7: 5 rm, 2 rm tills, sticka rätt till 7 m återstår, 2 rm tills, 5 rm (=61 m).
Varv 8-10: rätstickning.
Upprepa varv 7-10 ytterligare 14 ggr (=33 m).

Rätstickad del:
Sticka rätstickning till halsduken är ca 125 cm lång.

Ökningar:
Varv 1: 5 rm, öka1h, 23 rm, öka1v, 5 rm (=35 m).
Varv 2-4: rätstickning.
Varv 5: 5 rm, öka1h, rm till 5 m återstår, öka1v, 5 rm (=37 m).
Upprepa varv 2-5 ytterligare 14 ggr (=65 m).
Varv 62: (8 rm, öka1h) 4 ggr, (8 rm, öka1h) 3 ggr, 9 rm (=72 m).

Sätt två markörer i första och sista m på sista varvet för att markera slutet av fickans söm.
Sticka dubbel mosstickning i 15 cm, mätt från markörerna.
Maska av alla m.
Tag av garnet, men lämna en ca 40 cm tåt för montering.

MONTERING 
Lägg ut halsduken plant. Vik in de ökade delarna i dubbel mosstickning så markörerna möts på mitten. Sy ihop med uppläggningståten osynligt från rätsidan, från uppläggningskanten till markörerna. Gör likadant i andra sidan. Sy samman botten av fickorna och se till att den längsgående sömmen hamnar i mitten på fickan (se bild).
Fäst lösa trådar. Blocka sjalen (våtspänn och låt torka) efter angivna mått.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92052. CAMOTE POCKET SCARF
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!