92072. BODYKLÄNNING TILL BABY

Artnr
92072

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Emrik Jansson,Lasse Åbom

GARNKVALITET Llama Silk (70 % Mjuk babylama, 30 % Mullbärssilke. Nystan ca 50 g = 165 m)
MASKTÄTHET Ca 24-25 m och 37-38 v slätst på st 3 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR-CL 50-56(62-68)74-80(86-92)98-104 cl
STORLEKAR-ÅLDER 0-2(2-6)6-12(12-24) mån 2-4 år
ÖVERVIDD Ca 46(51)56(61)66 cm
HEL LÄNGD Ca 38(43)48(53)58 cm
GARNÅTGÅNG Ca 175(200)200(225)250 g (fg 12201, vit)
STICKOR 2.5 och 3 mm
RUNDSTICKOR 2.5 mm, 40 cm. 3 mm, 60 cm
VIRKNÅL 2.5 mm
TILLBEHÖR 6 st knappar

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Enkelintagning (enkelint): OBS! Alla int görs innanför kantm. I början av v: Sticka ihop 2 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m,
sticka 1 rm, drag den lyfta m över.
Dubbelintagning (dubbelint): OBS! Alla int görs innanför kantm. I början av v: Sticka ihop 3 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m, sticka ihop 2 m rätt, drag den lyfta m över.
Knapphål: Avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.
Rätstickning i rundvarv: X 1 v am, 1 v rm X, upprepa X-X.
Slätstickning i rundvarv: Sticka alla v räta.

Mössa:  Beskrivning 92150
Byxa och sockor: Beskrivning 92015

BODYN
Framstycket: Lägg på st 3 mm upp 15(17)17(19)19 m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i varje sida i 1½ cm.
Första v = avigs. Gör 3 st knapphål mitt på kanten. Gör ett i varje sida innanför 2 m (= kantm + 1 m) och ett "mittemellan".
OBS! Eftersom det är ett ojämnt maskantal blir det olika m på var sida om det mittersta hålet. Sticka sedan slätst innanför kantm i varje sida rest av arb. När arb mäter ca 3½(4)4½(6)7 cm utöka m i varje sida enl följ: Öka 1 m innanför kantm med 1 v:s mellanrum 3(3)5(5)7 ggr. Utöka sedan m genom att lägga upp nya m i varje sida vartannat v 2-2-2-2-9 (2-2-2-2-2-9)2-2-2-2-2-10(2-2-2-2-2-2-10)2-2-2-2-2-2-11 m. Nu finns det 55(61)67(73)79 m på stickan. Sätt m på en tråd att vänta.
Bakstycket: Lägg på st 3 mm upp 15(17)17(19)19 m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i varje sida i ca 1 ½ cm.
Första v = avigs. Byt till slätst. Börja att från räts öka m innanför kantm i varje sida en följ: Öka 1 m med 1 v:s mellanrum 18(19)20(21)25 ggr och med 3 v:s mellanrum 2(3)5(6)5 ggr = 55(61)67(73)79 m på stickan.
Byt nu till en rundst 3 mm och sätt framst m och bakst m på stickan. Fortsätt sticka slätst i rundvarv = 110(122)134(146)158 m på stickan. När arb mäter 29(33)37(41)45 cm dela arb i framst och bakst igen. Sätt framst m på en tråd att vänta.
Sticka bakst först. Använd st 3 mm. Avm på första v från räts för ärmhål i varje sida 3(3)3(4)4 m. På nästa v börja snedda för raglan enl följ: Gör en enkelint i varje sida, innanför kantm, med 3 v:s mellanrum 3(3)3(3)3 ggr (samma alla storlekar) och med 1 v:s mellanrum 11(13)15(16)18 ggr. Nu finns det kvar 21(23)25(27)29 m till nacken. Maska av rakt från räts.
Framstycket: Avm för ärmhål och gör raglanint i varje sida lika bakst. Men uteslut de 3(3)4(4)4 sista int. Samtidigt med den 8(10)10(12)13:e raglanint avm för halsen de mittersta 13(15)15(19)17 m och sticka klart varje sida för sig.
Vänster sida: Avm ytterl vartannat v 2-2-1(2-2-1)3-2-1(3-2-1)3-2-2-1 m för halsringn.
Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM
Lägg på st 3 mm upp 37(41)43(45)47 m och sticka rätst i 1 cm, innanför kantm i varje sida. Första v = avigs. Sticka sedan slätst innanför kantm i varje sida. När arb mäter ca 2 cm ökas 1 m i varje sida innanför kantm. Upprepa ökn med
4 cm:s mellanrum ytterl 2(1)1(0)0 ggr, med 3 cm:s mellanrum 0(2)3(2)3 ggr och med 2 cm:s mellanrum 0(0)0(4)4 ggr = 43(49)53(59)63 m på stickan. När arb mäter ca 15(17)19(21)23 cm avm för ärmhål i varje sida 3(3)3(4)4 m. På nästa v från räts börja snedda för raglan i varje sida enl följ: Gör en enkelint innanför kantm med 3 v:s mellanrum 2 ggr (samma alla storlekar) och därefter med 1 v:s mellanrum 10(12)13(14)16 ggr. Nu finns det kvar 13(15)17(19)19 m till sneddningen för halsen. Sticka 1 v.

Sneddningen:
Varv 1 (räts): Maska av 2(3)2(3)3 m i början av och gör en dubbelint i slutet.
Varv 2, 4, 6 och 8 (avigs): Sticka alla m avigt.
Varv 3: Maska av 2(2)2(2)2 m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 5: Maska av 1(2)2(2)2 m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 7: Maska av –(--)1(2)2 m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Det finns nu kvar 2 m. Maska av.

VÄNSTER ÄRM
Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Sneddningen för halsringn börjar ett v tidigare från avigs.

MONTERING
Spänn ut plagget mellan fuktiga dukar efter angivna mått och låt torka. Sy ihop alla raglansömmar. Använd kantm till sömsmån.
OBS! Lämna vänster bakre raglansöm öppen ca 5 cm = sprundkant. Sy ihop ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.
Kjolen: Vänd plagget så att du har halsringningen mot dig. Börja till höger på framstycket under ärmhålet , ca ½ -1 cm nedanför ärmhålet, och plocka från räts med rundst 3 mm upp 1 m i varje m runt plagget = 110(122)134(146)158 m.
Markera början på v. Sticka 1 rätt v och minska 2 m = 108(120)132(144)156 m. På nästa v sticka mönster enl diagram.
På varv 14 ökas 12 m jämnt fördelat = 120(132)144(156)168 m. Utöka mönstret med de utökade 12 m = eftersom mönstret är delbart med 12 m utökar man med en mönsterrapport , som kommer i slutet. Sticka 12 v och öka 12 m jämnt fördelat = 132(144)156(168)180 m. Utöka mönstret.
Fortsätt att öka 12 m med 23 v:s mellanrum 1(2)2(2)3 ggr = 144(168)180(192)216 m. Utöka mönstret.
När kjolen mäter ca 24-25(28-29)30-31(34-35)37-38 cm sticka rätst i 3 v. Maska av i rätst.
Sprundkant baktill: Börja upptill på höger sida och virka 1 v fm runt sprundkanten. Virka samtidigt 3 knapphålsöglor på vänster sida i sprundet.
Knapphålsögla: Virka 5-6 lm och därefter 1 fm i sprundkanten.
Halskant: Plocka från räts med rundst 2.5 mm upp ca 57(61)69(71)77 m runt halskanten. Sticka 1 v rätst. Maska av i rätst.
Resårkanten runt benhålen: Plocka från räts med st 2.5 mm upp m utmed benets hål och sticka resår 1 rm 1 am i 1½ cm.
Maska av i resår, inte för hårt.
Sy i 3 knappar på höger sprundkant. Sy i 3 knappar på resårkanten nedtill i grenen på bakst.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92072. BODYKLÄNNING TILL BABY
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!