90285. Skärgårdströja med polo

Artnr
90285

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Lillemor Bäckström

Storlek: S (M) L (XL)
Garnåtgång: Nyst av fg 1 (01)
12 (13) 14 (15)
Nyst av fg 2 (13)
2 (2 ) 3 (3)
Nyst av fg 3 (41)
2 (2) 3 (3)
Nyst av fg 4 (39)
2 (2) 3 (3)
Garnkvalite: Big Verona Alt. Lady, Fuga
Stickor: Aero 3,5 mm
PLAGGETS Mått:
Bröstvidd: 104 (112) 121 (131) cm
Hel längd: 68 (70) 72 (74) cm
Masktäthet: 23 m slätstickning på st 3,5 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga, om den inte stämmer, byt till grövre eller tunnare stickor

Randmönster: 1: x 2 varv med fg 1, 8 v med fg 2, 2 v med fg 1, 8 v med fg 3, 2 v med fg 1, 8 v med fg 4 x. Sticka x-x 4 ggr.
Randmönster: 2: x 8 v med fg 1, 2 v med fg 2, 8 v med fg 1, 2 v med fg 3, 8 v med fg 1, 2 v med fg 4 x. Upprepa x-x resten av arb.
OBS!! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v.

BAKSTYCKET
Lägg upp 122 (132) 142 (154) m på st 3,5 med fg 1 och sticka resårst 1 rm, 1 am i 3 varv. Nu stickas randmönster 1 i slätst 4 ggr, sedan mönster 2 resten av arb. När arb mäter ca 67 (69) 71 (73) cm avm de 32 (34) 36 (36) mittersta m för halsringn och var sida stickas för sig. Avm för nacken ytterl 3 m 1 ggr. När arb mäter ca 68 (70) 72 (74) cm sätts m på en nål.

FRAMSTYCKET 
Lägg upp och sticka lika som bakst tills arb mäter ca 59 (61) 63 (65) cm. Då avm de mittersta 16 (18) 20 (20) m för halsringn och var sida stickas för sig. Avm för halsringn 2 m vartannat v 4 ggr, sedan 1 m tills 42 (46) 50 (56) m återstår. Sätt axelns m på en nål när längdmåttet stämmer med bakst.

ÄRMAR 
Lägg upp 60 (62) 64 (66) m på st 3,5 med fg 1 och sticka resårst 1 rm, 1 am i 3 v. Nu stickas randmönster 2 hela arb. När arb mäter ca 2 cm ökas 1 m i var sida 14 (13) 9 (8) ggr med 2 cm:s mellanrum, därefter ökas med 1,5 cm:s mellanrum 10 (12) 18 (20) ggr. När arb mäter ca 46 (47) 48 (49) cm avm alla m.

MONTERING 
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sticka ihop höger axelsöm från avigs. Lägg arb räts mot räts. Sätt m på st. Börja i ytterkanten med st 3,5 och sticka ihop 1 m från vardera st och avm samtidigt.

POLOKRAGE 
Börja plocka upp m ca 1,5 cm nedanför axeln på framst (plats för knäppkant). Plocka på st 3,5 med fg 1 upp ca 160 (164) 168 (168) m runt halsringn och sticka (innanför 1 km i var sida) resårst 2 rm, 2 am i ca 21 cm. Maska av. Knäppkant framst: Plocka upp 1 m i varje v och hoppa över vart 4:e v utmed kragens insida (den sida som viks ut). Sticka 1 rm, 1 am i ca 2 cm. Maska av och sticka på samma sätt utmed kragen på bakst, men med 4 knapphål efter 1 cm. Knapphålen görs över 2 m som avm och åter läggs upp på nästa v. Fäst kanterna över varann. Sticka ihop vänster axelsöm. Sy i 4 knappar. Sy i ärmarna och ärm och sidsömmar med km till söm.

Skriv din egen recension
Du recenserar:90285. Skärgårdströja med polo
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!