92102. MÖNSTERSTICKAD BARNKOFTA OCH TRÖJA

Artnr
92102

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Katarina Segerbrand
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Llama Silk (70 % mjuk babylama, 30 % mullbärsilke. Ca 50 g = 165 m)
Alpacka Solo (100 % Alpacka. Ca 50 g = 167 m)
MASKTÄTHET Ca 24 m x 31-32 v slätstickning på st 3,5 = 10 x 10 cm.
Ca 27 m mönsterstickning på st 3,5 = 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR-CL 98-104(110-116)122-128(134-140)146-158(158-164) cl
STORLEKAR-ÅLDER 2-4 (4-6) 6-8 (8-10) 10-12 (12-14) år
LÄNGD Ca 38 (42) 46 (50) 52 (56) cm
ÄRMLÄNGD Ca 24 (28) 32 (35) 39 (41) cm
ÖVERVIDD Ca 69 (73) 78 (84) 88 (94) cm

GARNÅTGÅNG KOFTA

Bfg: Ca 150 (150) 200 (200) 250 (250) g (fg 29106, grå, Alpacka Solo)
Mfg: Ca 50 (100) 100 (150) 150 (200) g (fg 29131, petrol, Alpacka Solo)

GARNÅTGÅNG TRÖJA

Bfg: Ca 150 (150) 200 (200) 250 (250) g (fg 12202, ljusgrå, Llama Silk)
Mfg: Ca 50 (100) 100 (150) 150 (200) g (fg 12211, cerise, Llama Silk)
STICKOR 3 och 3,5 mm
RUNDSTICKOR 3 mm, 40 cm (halskant tröja)
TILLBEHÖR 5 (5) 6 (6) 6 (6) knappar koftan

FÖRKLARINGAR
Kantm: den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla varv
Knapphål: maska av 2 m vilka läggs upp på nästa v.

OSYNLIG AVMASKNING
Vänd arbetet med avigsidan utåt och fördela m på 2 stickor. Håll stickorna paralellt i vänster hand och sticka med ytterligare 1 sticka i höger hand. Tag 1 m från främre och 1 m från bakre stickan och sticka ihop de 2 m rät, sticka ihop nästa 2 m likadant, drag den första m över den andra = 1 m på stickan. Fortsätt sticka ihop och avmaska alla m på samma sätt.

TRÖJA BAKSTYCKE
Lägg med st 3 och bfg upp 90 (96) 102 (110) 116 (124) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 5 (5) 7 (7) 9 (9) v. Byt till st 3,5, slätstickning och mönster enligt diagram. Öka på första v 5 m jämt fördelat. När arbetet mäter 25 (28) 31,5 (35) 36,5 (40) cm avm i var sida för ärmhålet med 3 m. Maska därefter av 1 m i var sida 2 ggr. Sticka rakt upp med 1 kantm i var sida. När arbetet mäter 36 (40) 44 (48) 50 (54) cm. Maska av de mittersta 27 (29) 29 (31) 31 (33) m för nacken och sticka var sida för sig. Maska av ytterligare 2-1 m. Maska av rakt för axeln (eller sätt axelns m på en tråd och gör enligt osynlig avmaskning enligt förklaring) när hela arbetet mäter 38 (42) 46 (50) 52 (56) cm.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakstycket. När arbetet mäter 33 (37) 40 (43) 45 (48) cm maska av de mittersta 23 (25) 23 (25) 25 (27) m för halsen och sticka var sida för sig. Maska av ytterl 2-2-1 (2-2-1) 2-2-1-1 (2-2-1-1) 2-2-1-1 (2-2-1-1) m vartannat v. Maska av rakt för axeln vid samma mått som på bakstycket (eller sätt m på en tråd och gör en osynlig avmaskning enligt förklaring)

ÄRMAR
Lägg med st 3 och bfg upp 48 (50) 52 (54) 56 (58) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 5 (5) 7 (7) 9 (9) v. Byt till st 3,5 och slätstickning, öka 3 (3) 3 (5) 5 (5) m jämt fördelat på första v. När slätstickningen mäter 2 (2) 2 (3) 3 (3) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med 3 (2,5) 3 (3,5) 4 (4) cm mellanrum till det finns 65 (71) 73 (77) 79 (81) m. När arbetet mäter 24 (28) 32 (35) 39 (41) cm maska av 3 m i var sida för ärmhålet. Maska därefter av 1 m i var sida 2 ggr. Maska av de resterande m. Sticka ytterligare en likadan ärm.

MONTERING
Sy ihop axlarna eller gör enligt osynlig avmaskning se förklaring.
Halskant: Plocka med rundsticka 3, 40 cm och bfg upp 102 (106) 110 (120) 120 (124) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 5 (5) 7 (7) 9 (9) v. Maska av i resår.
Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna samtidigt använd kantm till sömsmån.

KOFTA BAKSTYCKE, VÄNSTER & HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg med st 3 och bfg upp 185 (199) 213 (227) 241 (255) m och sticka resår X 1 am, 1 rm X sluta med 1 am innanför 1 kantm i var sida i 5 (5) 7 (7) 9 (9) v. Byt till st 3,5 slätstickning och mönster enligt diagram. När arbetet mäter 25 (28) 31,5 (35) 36,5 (40) cm sätt en markering i var sida med 95 (97) 103 (111) 117 (125) m för bakstycket och 45 (51) 55 (58) 62 (65) m för varje framstycke. Sätt framstyckerna på var sin tråd och sticka bakstycket först.

BAKSTYCKE
Maska av 3 m i var sida för ärmhålet. Maska därefter av 1 m i var sida 2 ggr. Sticka rakt upp med 1 kantm i var sida. När arbetet mäter 36 (40) 44 (48) 50 (54) cm. Maska av de mittersta 27 (29) 29 (31) 31 (33) m för nacken och sticka var sida för sig. Maska av ytterligare 2-1 m. Maska av rakt för axeln (eller sätt axelns m på en tråd och gör enligt osynlig avmaskning, se förklaring) när hela arbetet mäter 38 (42) 46 (50) 52 (56) cm.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Maska av för ärmhålet i sidan lika som bakstycket. När arbetet mäter 33 (37) 40 (43) 45 (48) cm avm de yttersta 9 (14) 15 (15) 16 (16) m för halsringingen. Avm ytterligare 2-2-1 (2-2-1-1) 2-2-1-1 (2-2-1-1) 2-2-1-1 (2-2-1-1) m vartannat v mot halsen. Maska av rakt för axeln (eller sätt axelns m på en tråd och gör enligt osynlig avmaskning, se förklaring) vid samma mått som på bakstycket

HÖGER FRAMSTYCKE
Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Se tröja.

MONTERING
Sy ihop axlarna eller gör enligt osynlig avmaskning.
Halskant: Plocka med st 3 och bfg upp 95 (97) 99 (105) 105 (111) m och sticka resår X 1 am, 1 rm X sluta med 1 am innanför 1 kantm i var sida i 5 (5) 5 (5) 7 (7) v. Maska av i resår.
Vänster framkant: Plocka med st 3 från rätsidan upp 1 m i varje v längs kanten och halskanten och sticka resår X 1 am, 1 rm X sluta med 1 am innanför 1 kantm i var sida i 7 (7) 7 (7) 9 (9) v. Maska av i resår.
Höger framkant: Plocka upp och sticka lika som för vänster framkant men gör 5 (5) 6 (6) 6 (6) knapphål mitt på kanten. Det översta 1 cm från överkanten och det nedersta 1 cm från nederkanten och de övriga med jämna mellanrum.
Knapphål:
maska av 2 m vilka läggs upp på nästa v.
Sy ihop ärmarna använd kantm till sömsmån. Sy i ärmarna. Sy i knappar. Lägg plagget enl mått, täck med fuktig duk och låt torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92102. MÖNSTERSTICKAD BARNKOFTA OCH TRÖJA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!