92110. KOFTA & KLÄNNING MED HÅLMÖNSTER

Artnr
92110

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Mira (100 % Extra fin merinoull. "SW". Nystan ca 50 g = 125 m)
MASKTÄTHET Ca 21 m och 28 v slätst på st 4 = 10 x 10 cm
Ca 23 m och 34 v gallermönster på st 4 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR-CL 50-56(62-68)74-80(86-92)98-104(110-116) cl
STORLEKAR-ÅLDER 0-2(2-6)6-12(12-24) mån 2-4(4-6) år

KLÄNNING
:
ÖVERVIDD Ca 45½(49)52(57)59(61) cm
HEL LÄNGD Ca 38(42)46(50)54(57) cm
GARNÅTGÅNG Ca 100(150)175(200)225(275) g (fg 46125)
TILLBEHÖR 7(7)8(8)8(8) st knappar

KOFTA
:
ÖVERVIDD Ca 48(53)57(63)67(70) cm
HEL LÄNGD Ca 25(28)32(35)39(43) cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 50(50)50(50)50(50) g (fg 46125)
Fg 2: Ca 150(175)200(250)275(325) g (fg 46104)
TILLBEHÖR 5(5)6(6)6(6) st knappar

STICKOR
3.5 och 4 mm + flätsticka 4 mm
RUNDSTICKOR 4 mm, 60 cm

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Enkelintagning (enkelint): OBS! Alla int görs innanför kantm. I början av v: Sticka ihop 2 m rätt. I slutet av v: Lyft 1
m, sticka 1 m, drag den lyfta m över.
Dubbelintagning (dubbelint): OBS! Alla int görs innanför kantm. I början av v: Sticka ihop 3 m rätt. I slutet av v: Lyft
1 m, sticka ihop 2 m rätt, drag den lyfta m över.
Avigvänd slätstickning (avigv slätst): Am från räts och rm från avigs.
Knapphål: Avm 2 m, lägg upp nya m på nästa v.

MÖNSTER
Varv 1: (räts) * Sticka ihop 2 m rätt, 2 omsl, lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över *. Upprepa *-* v ut.
Varv 2 och 4: (avigs) Stickas avigt. Alla omslag stickas också aviga.
Varv 3: * 1 omls, lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över, 2 m rätt tills, 1 omsl *. Upprepa *-* v ut.

KLÄNNING
Plagget stickas på rundst fram och tillbaka upp till ärmhålen. Där delas arbetet och varje del stickas klart för sig.
Lägg på rundst 4 upp 164(175)184(197)206(218) m och sticka enl följ: 5 m rätst , 0(1)1(3)3(0) am (am stickas räta från
avigs), 154(163)172(181)190(208) m enl diagram, 0(1)1(3)3(0) am + 5 m rätst. Första v = räts. Efter avslutat diagram
(= 6 v) sticka 2 v rätst och minska på det 2:a v 10(9)10(11)12(12) m jämnt fördelat (OBS! Minska inga maskor över de
yttersta 5 m i varje sida) = 154(166)174(186)194(206) m. OBS! De 5 räta m i början och slutet av v = knäppkanter baktill.
Sticka nu mönster enl förkl innanför 5 rm i varje sida.
OBS! På höger knäppkant gör man 7(7)8(8)8(8) st knapphål. Det första ca 4(5)5(7)7(6½) cm från nederkanten och övriga rakt ovanför med ca 4(4½)5(5½)6(6½) cm:s mellanrum. Det översta bör då komma ca 1 cm nedanför avm för nacken.
När arb mäter ca 26-26½(28-28½)31-31½(34-34½)37-37½(39-39½) cm sticka 2 räta v och minska på det 2:a v
44(48)49(49)53(60) m jämnt fördelat (OBS! Minska inga maskor över de yttersta 5 rm i varje sida) = 110(118)125(137)141(146) m på stickan.
Sticka en bård enl diagram innanför 5 m + 0(4)3(0)2(0) am i varje sida. Minska på det sista varvet 14(18)17(17)17(18)
m jämnt fördelat ( ej över de yttersta 5 m i varje sida) = 96(100)108(120)124(128) m. På nästa v från räts dela arb i
framst och bakstycken enl följ: Sätt 25(26)28(31)32(33) m på en tråd att vänta = vänster bakst, sätt 46(48)52(58)60(62)
m på en st 4 = framst, sätt 25(26)28(31)32(33) m på en tråd att vänta = höger bakst.
Sticka framst först: Sticka slätst innanför 1 kantm i varje sida. Gör en enkelint innanför kantm med 1 v:s mellanrum
3(3)3(4)4(4) ggr, och sedan med 3 v:s mellanrum 2 ggr. När ärmhålet mäter ca 6(6)8(9)10(10) cm avm för halsen de
mittersta 8(8)8(10)12(12) m och sticka klart varje sida för sig.
Vänster sida: Avm ytterl vartannat v 2-2-1-1(2-2-1-1)3-2-1-1(3-2-1-1)3-2-1-1(3-2-1-1) m för halsringn. OBS! När ärmhålet mäter 7½(8½)10½(11½)12½(13½) cm snedda axeln genom att maska av vartannat v 4-4(5-4)5-5(6-5)6-5(6-5) m.
Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.
Höger bakst: Sätt m på en st 4 , sticka slätst innanför 5 rm och 1 kantm i sidan. Gör int i sidan lika framst. När ärmhålet
mäter ca 5½(6½)8½(9½)10(11) cm maska av i vänster sida för nacken vartannat v 5-2-1-1(5-3-2-1-1)6-3-2-1-1(7-3-2-
1-1)7-3-2-1-1-1(7-3-2-2-1-1) m. Snedda för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på framst.
Vänster bakst: Stickas lika höger bakst, men åt motsatt håll.
OBS! Klänningen är vändbar. Vi har valt att visa plagget med knapparna fram.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter angivna mått och låt dem torka.
Halskant: Plocka från räts med st 3.5 upp ca 66(68)72(76)80(82) m runt halsringn och sticka 1 rätt v. Maska av i rätst.
Ärmhålskanter: Plocka från räts med st 3.5 upp 1 m i varje v runt ärmhålen, hoppa ev över vart 4:e v, och sticka 1 rätt
v. Maska av i rätst. Sy ihop axelsömmarna. Sy i knappar på vänster knäppkant där bak.

KOFTA
Plagget stickas på rundst fram och tillbaka upp till ärmhålen. Där delas arbetet och varje del stickas klart för sig.
Lägg på rundst 4 med fg 1 upp 115(128)138(153)162(169) m och sticka mönster enl diagram innanför 3(5)1(4)4(3) m
i varje sida (= kantm + 2(4)0(3)3(2) m som stickas i avigv slätst ).Sticka diagrammets varv 1 gång (= 6 v). Minska på
sista v 9(10)8(11)12(11) m jämnt fördelat = 106(118)130(142)150(158) m. På nästa v från räts byt till fg 2 och sticka
mönster enl förkl innanför kantm i varje sida. När arb mäter 15(17)20(22)25(28) cm delas arb i fram-och bakst enl följ:
Sätt 25(29)33(35)37(39) m på en tråd att vänta = höger framstycke, sätt följ 56(60)64(72)76(80) m på en st 4 = bakstycke, sätt följ 25(29)33(35)37(39) m på en tråd att vänta = vänster framstycke.

BAKSTYCKET
Fortsätt med mönstret i den mån det går. Maskor som ev inte kan fortsätta vara med i mönstret stickas i slätst. Yttersta
m i varje sida blir nu en kantm. Börja att snedda för raglan i varje sida enl följ: Gör en enkelint innanför kantm vartannat
v 15(16)18(19)21(22) ggr och sedan en dubbelint vartannat v 2(2)2(3)3(3) ggr. Nu finns det kvar 18(20)20(22)22(24)
m till nacken. Maska av rakt från räts.

VÄNSTER FRAMSTYCKE 
Sätt m på en st 4. Yttersta m i varje sida blir nu kantm. Fortsätt med mönstret i den mån det går. Annars sticka slätst.
Gör raglanint i sidan lika bakst. Men uteslut de översta 3 raglanint. Samtidigt med den 11(12)13(15)16(17):e raglanint
maska av för halsen vid framkanten vartannat v 5-2-1-1(6-3-2-1)7-3-2-1-1(7-3-2-1-1)7-3-2-2-1-1(7-3-2-2-1-1) m. När
alla int och avm är gjorda för raglan och hals finns det kvar 2 m. Maska av.

HÖGER FRAMSTYCKE
Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM
Lägg på st 4 med fg 1 upp 35(38)40(44)47(47) m och sticka mönster enl diagram innanför 4(1)2(4)1(1) m i varje sida
(= kantm + 3(0)1(3)0(0) m avigv slätst). Sticka diagrammets v 1 gång och minska på sista v 1(4)2(2)5(1) m jämnt fördelat = 34(34)38(42)42(46) m. På nästa v från räts byt till fg 2 och sticka mönster enl förkl innanför kantm i varje sida. När arb mäter ca 3(4)3(4)4(4) cm ökas 1 m i varje sida innanför kantm. Upprepa ökn ytterl 5(7)7(8)10(10) ggr med 5(4)5(5)5(5) v:s mellanrum = 46(50)54(60)64(68) m. OBS! Utöka mönstret i sidorna allteftersom maskantalet ökar. När arb mäter ca 15(17)18½(20)23(25) cm börja snedda för raglan i varje sida enl följ: Gör en enkelint innanför kantm vartannat v 12(13)15(17)19(19) ggr och därefter en dubbelint vartannat v 2(2)2(2)2(3) ggr. Nu finns det kvar 14(16)16(18)18(18) m till sneddningen för halsen. Sticka 1 v.
Snedda enl följ:
Varv 1: (räts) Maska av 2(3)3(4)4(4) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 2, 4 och 6: (avigs) Stickas utan avm och int.
Varv 3: Maska av 2(3)3(3)3(3) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 5: Maska av 2(2)2(3)3(3) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Det finns nu kvar 2 m. Maska av .

VÄNSTER ÄRM
Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Sneddningen för halsen börjar 1 v tidigare från avigs.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter angivna mått och låt dem torka.
Sy ihop alla raglansömmar. Använd kantm till sömsmån.
Halskant: Plocka från räts med st 3.5 och fg 1 upp 68(72)74(78)78(84) m runt halsringn och sticka 1 rätt v. Maska av i rätst.
Vänster framkant: Plocka med st 3.5 och fg 1 från räts utmed framkanten upp 1 m i varje v. Hoppa över ca vart 4:e v.
Sticka rätst i 1½ cm. Maska av i rätst från räts.
Höger framkant: Stickas lika vänster framkant men åt motsatt håll. Gör också 5(5)6(6)6(6) st knapphål mitt på kanten.
Det nedersta ca 1-2 cm från nederkanten. Det översta ca 1 cm från halskanten. Övriga med jämna mellanrum.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92110. KOFTA & KLÄNNING MED HÅLMÖNSTER
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!