92128. FLUFFIG DAMVÄST

Artnr
92128

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Berit Lindberg
Foto: Emrik Jansson

GARNKVALITÉ Curly (77 % ull "SW" 10 % premium akryl, 13 % mohair. Nystan ca 100 g = 195 m)
MASKTÄTHET Ca 15 m x 22 v slätst på st 5 mm = 10 x 10 cm
STORLEKAR–DAM XS(S)M(L)XL(2XL)
STORLEKAR–EU 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
ÖVERVIDD Ca 82 (90) 98 (110) 116 (122) cm
HEL LÄNGD Ca 52 (54) 60 (62) 66 (68) cm
GARNÅTGÅNG Ca 150 (175) 200 (225) 250 (275) g (fg 13504)
STICKOR 4.5 och 5 mm
TILLBEHÖR 2 st knappar

FÖRKLARINGAR
Km: Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Rätst: Alla v stickas med rm.
Slätst: Rm på rätsidan, am på avigsidan.
Tills: Sticka 2 m rätt tillsammans.
Öhpt: Lyft 1 m, som om den skulle stickas rät, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade m.
Ökn: Lyft länken mellan 2 m, vrid och sticka den rät

BAKSTYCKE
Lägg upp 66 (72) 78 (84) 90 (96) m på st 4,5. Sticka 5 v rätst, 1:a v = avigsidan. Byt till st 5 och sticka slätst innanför en km i var sida. Efter 12 v sticka slätst, börja minska i sidorna och mitt bak. Sätt en markering mellan de 2 mittersta m på bakstycket. Minska enl följande: Sticka km, 1 rm, 2 rm tills, sticka rm till 3 m före markeringen, sticka 1 öhpt, 2 rm, 2 rm tills, rm till 4 m återstår på st, 1 öhpt, 1 rm + km. Upprepa detta minskningsvarv med 7 v mellanrum, totalt 4 (4) 5 (5) 6 (6) ggr. Sticka 7 (7) 9 (9) 11 (11) v utan minskning. Öka sedan totalt 4 (4) 5 (5) 6 (6) ggr med 3 v mellanrum enligt föjande: Sticka km, 1 rm, 1 ökn, rm till 1 m före markeringen, 1 ökn, 2 rm, 1 ökn, rm till 2 m återstår, 1 ökn, 1 rm + km. Avsluta med 3 v utan ökn. På nästa v minska för ärmhål i var sida, vartannat v 4,1,1 (4,1,1,1) 4,1,1,1,1 (4,2,1,1,1) 4,2,1,1,1,1 (4,2,2,1,1,1) m. De 3 yttersta m i var sida stickas nu i rätst hela vägen till axeln. När arb mäter 15 cm (alla storlekar) efter sista int i sidan, stickas de mittersta 16 (18) 20 (22) 24 (26) m i rätst, samtidigt som man börjar maska av för axel i var sida, vartannat v , 8,7,7 (8,8,7) 8,8,8 (9,8,8) 9,9,8 (9,9,9) m. Maska av resterande m.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg upp 28 (31) 34 (37) 40 (43) m på st 4,5. Sticka 5 v rätst, 1:a v = avigsidan. Byt till st 5 och sticka slätst innanför 1 km i sidan och 12 rm (stickas i rätst hela framstycket) i framkanten. Efter 2 v öka 1 m i framkanten, innanför de 12 rm, upprepa ökn med 3 v mellanrum totalt 12 ggr. Samtidigt med 3:e ökn i framkant börja minska i sidan, innanför 2 m med 7 v mellanrum totalt 4 (4) 5 (5) 6 (6) ggr. Sticka 7 (7) 9 (9) 11 (11) v utan minsk/ökn. På nästa v från rätsidan minskas i framkant, innanför 12 rm, 1 m med 3 v mellanrum 6 ggr. Samtidigt ökas i sidan innanför 2 rm, med 3 v mellanrum 5 ggr. Samtidigt med framkantens 6:e minskning maska av för ärmhål i sidan lika bakst. De 3 yttersta m i sidan stickas i rätst resten av arb. Fortsätt maska av vid framkant, innanför de 12 rätst m, nu vartannat v 6 (7) 8 (9) 10 (11) ggr. Maska av för axel vid samma längd som på bakst, vartannat v 8,7,7 (8,8,7) 8,8,8 (9,8,8) 9,9,8 (9,9,9) m.

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika vänster framst, men spegelvänt och med 2 st knapphål. När 3 (3) 5 (5) 7 (7) v är stickade utan ökn/minsk, ungefär vid midjan, gör 2 knapphål på ett v från rätsidan. Sticka enl följ: 2 rm, 2 rm tills, lägg upp 2 m, 1 öhpt, 2 rm, 2 rm tills, lägg upp 2 m, 1 öhpt, rm v ut. Fortsätt sticka enl vänster framst, men spegelvänt.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar enligt angivna mått, låt torka. Sy ihop axel- och sidsömmar. Använd kantm till sömsmån. Fäst alla trådar. Sy i 2 knappar på vänster framstycke.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92128. FLUFFIG DAMVÄST
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!