92135. ‘LÖJTNANTSHJÄRTAN’ – SJAL MED HJÄRTAN

Artnr
92135

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ann-Louise Sörman
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Bambu Raggi (50% Ull "SW", 25% Polyamid, 25 % Bambu. Ca 100 g = 400 m.)
MASKTÄTHET Ca 22 m slätst på st 5 mm = 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK En storlek
MÅTT Ca 180 x 65 cm
GARNÅTGÅNG Ca 200 g (fg 17201)
STICKOR 5 mm
TILLBEHÖR 4 stickmarkörer

FÖRKLARINGAR
öka1v: öka en maska lutande åt vänster, Lyft med vänster sticka upp tråden mellan maskorna framifrån. sticka maskan/ tråden rät i bakre maskbågen.
öka1h: öka en maska lutande åt höger, Lyft med vänster sticka upp tråden mellan maskorna bakifrån. Sticka maskan/ tråden rät genom främre maskbågen.
ssk: Lyft 1 m som om den skulle stickas rät. Lyft nästa likadant. Sätt tillbaka de lyfta maskorna på vänster sticka och sticka ihop dem i bakre maskbågen.
döhpt: lyft en maska som om den skulle stickas rät. Sticka 2rm tills, drag den lyfta m över.
I-cordavmaskning:
Lägg upp 3 nya maskor i kanten innan du börjar avmaskningen. *Sticka 2rm, 2tills i bakre maskbågen, lägg tillbaka dessa 3 på vänster sticka*. Upprepa *-* tills 3 maskor återstår. Avmaska dessa 3.
1:a maskan stickas rät varje v, sista lyfts med garnet framför stickan. Dessa är inräknade i de 4 kantmaskorna (2 i varje sida).
M = markör

SJAL
Lägg upp 25 maskor på stickor 5 mm och sticka ett varv rm (1:a v = avigsidan).
V1: 2 rm (kantm), M, omsl, 1 rm, öka1h, M, 19 rm, M, öka1v, 1rm, omsl, M, 2 rm (kantm).
V2 och alla aviga varv: 2 rm, M, am till sista markören, 2 rm.
V3 och 5: 2 rm, M, omsl, rm till nästa M, öka1h, M, rm till nästa M, öka1v, rm till nästa M, omsl, M, 2 rm.

Fortsätt sticka sjalen enl följande (alt. sticka enl diagrammet om du föredrar det):
V1: 2 rm, M, omsl, rm till nästa M, öka1h, M, 8 rm, 2 rm tills, omsl, 9 rm, M, öka1v, rm till nästa M, omsl, M, 2 rm.
V2, och alla aviga varv: 2 rm, M, am till sista markören, M, 2 rm (flytta bara med markören när du “passerar” den).
V3: 2 rm, M, omsl, rm till M, öka1h, M, 7 rm, 2 rm tills, omsl, 1 rm, omsl, ssk, 7 rm, M, öka 1v, rm till nästa M, omsl, M, 2 rm.
V5: 2 rm, M, omsl, rm till nästa M, öka 1 h, M, 6 rm, 2 rm tills, omsl, 3 rm, omsl, ssk, 6 rm, M, öka 1v, rm till nästa M, omsl, M, 2 rm.
V7: 2 rm, M, omsl, rm till nästa M, öka 1 h, M, 5 rm, 2 rm tills, omsl, 5 rm, omsl, ssk, 5 rm, M, öka 1 v, rm till nästa M, omsl, M, 2 rm.
V9: 2 rm, M, omsl, rm till nästa M, öka 1 h, M, 4 rm, 2 rm tills, omsl, 7 rm, omsl, ssk, 4 rm, M, öka 1 v, rm till nästa m, omsl, M, 2 rm.
V11: 2 rm, M, omsl, rm till nästa M, öka 1 h, M, 3 rm, 2 rm tills, omsl, 9 rm, omsl, ssk, 3 rm, M, öka 1 v, rm till nästa M, omsl, M, 2 rm.
V13:
2 rm, M, omsl, rm till nästa M, öka 1 h, M, 2 rm, 2 rm tills, omsl, 11 rm, omsl, ssk, 2 rm, M, öka 1 v, rm till nästa M, omsl, M, 2 rm.
V15:
2 rm, M, omsl, rm till nästa M, öka 1 h, M, 2 rm, 2 rm tills, omsl, 4 rm, 2 rm tills, omsl, 5 rm, omsl, ssk, 2 rm, M, öka 1 v, rm till nästa M, omsl, M, 2 rm.
V17: 2 rm, M, omsl, rm till nästa M, öka 1 h, M, 3 rm, ssk, omsl, 2 rm, 2 rm tills, omsl, rm, omsl, ssk, 2 rm, omsl, 2 rm tills, 3 rm, M, öka 1 v, rm till nästa m, omsl, M, 2 rm.
V19: 2 rm, M, omsl, rm till nästa M, öka 1 h, M, 5 rm, omsl, döhpt, omsl, 3 rm, omsl, döhpt, omsl, 5 rm, M, öka1v, rm till nästa M, omsl, M, 2 rm.
V21, 23, 25: 2 rm, M, omsl, rm till nästa M, öka1h, M, 19 rm, M, öka1v, rm till nästa M, omsl, M, 2 rm.

Upprepa dessa 26 varv ytterligare 5 ggr. Sticka nu ett varv där du tar bort markörerna när du passerar dem enligt följande: 2 rm, omslag *2 rm tills, omsl* upprepa *-* till du har 3 m kvar, 1 rm, omsl, 2 rm.
Sticka nästa varv: 2 rm , am till du har 2 m kvar, 2 rm.

MONTERING
Maska av med en I-cordavmaskning eller en elastisk avmaskning. Fäst trådarna. Fukta sjalen och spänn ut den, gärna med blockningsvajrar. Nålar går också bra. Börja med att nåla mittendelen av sjalen, både nederkanten och längs med de lutande ökningarna. Nåla till sist överkanten. Sidorna sitter spänt och bra utan att behöva nålas.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92135. ‘LÖJTNANTSHJÄRTAN’ – SJAL MED HJÄRTAN
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!