92160. ’Hösteld’ – poncho med luva

Artnr
92160

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Alpacka Solo (100 % Alpacka . Nystan ca 50 g = 167 m)
MASKTÄTHET Ca 17-18 m mönster enl diagram 1 på st 4.5 mm = 10 cm Ca 21-22 m slätst på st 4.5 mm = 10  cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång och form kan variera vid byte av garn) 
BREDD Ca 111  m
HEL LÄNGD Ca  62  cm
GARNÅTGÅNG 
Fg 1: Ca 275 g (fg 29110, vinröd)
Fg 2: Ca 60 g (fg 29109, röd)
Fg 3: Ca 65 g (fg 29117, rost) 
Fg 4: Ca 100  g (fg 29123, orange)
STICKOR 4 och 4.5 mm
RUNDSTICKOR 3.5 mm, 60 cm. 4 och 4.5 mm, 80  cm
TILLBEHÖR 9 st knappar

FÖRKLARINGAR
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m vrid den och sätt den på vänster sticka , sticka den rät.
Mönster: Enl diagram.
Släppt maska (SM): Öka 1 m enl förkl från räts, sticka maskan i slätst i x antal varv, då man släpper av maskan och låter den repa upp sig.

Mönster med SM:
Varv 1-2: slätst
Varv 3: räts X gör en SM, sticka 8 rm X upprepa X-X och sluta med en SM.
Varv 4: avigt
Varv 5-10: slätst
Varv 11: slätst och släpp av alla SM så att de repar upp sig.
Varv 12: avigt
Varv 13: X 4 rm, gör en sm, 4 rm X, upprepa X-X
Varv 14: avigt
Varv 15-20: slätst
Varv 21: = v 11
Varv 22: = v 12
Varv 23-26: slätst

BAKSTYCKET
Lägg på rundst 4 mm med fg 1 upp 199 m och sticka 3 v rätst. Byt till rundst 4.5 mm. Sticka de yttersta 4 m i varje sida i rätst hela arb. Sticka enl följ:
2 v slätst, 10 v (= v 1-10) enl diagram med fg 1, 12 v (= v 11-22) enl diagram med fg 2, 12 v (= v 23-24 sedan 1-10) enl diagram med fg 3, 14 v (= v 11-24 ) enl diagram med fg 4.
4 v rätst med fg 4, öka på sista v 1 m = 200 m på stickan.
26 v mönster med SM enl förkl med fg 4.
4 v rätst med fg 4, minska på första v 1 m = 199 m på stickan.
12 v slätst med fg 3.
4 v rätst med fg 3.
12 v (= v 1-12) enl diagram med fg 2.
Sticka sedan rest av arb med fg 1 enl diagram. Fortsätt med v 13 -24. Upprepa sedan v 1-24 ytterl 2 ggr och därefter varv 1-12 1 gång.
OBS! När arb mäter ca 60 cm avm för nacken de mittersta 29 m och sticka klart varje sida för sig.
Vänster sida: Avm ytterl 4 m för nacken. Maska av axelns m elastiskt från räts.
Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Stickas lika bakst. När arb mäter ca 55 cm maska av de mittersta 19 m för halsen och sticka klart varje sida för sig. Am ytterl vartannat v 3-2-2-2 m för halsringn. Avm axlarna rakt vid samma höjd som på bakst. 

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.
Halskant: Plocka från räts med rundst 3.5 mm upp ca 90 m runt halsringn och sticka resår 1 rm 1 am i 2 cm i rundvarv.
OBS! Gör 9 st knapphål mitt på kanten enl följ: Markera mitt fram. Gör det första och det sista ca 1-1½ cm från mittenmarkeringen och gör sedan ytterl 7 st knapphål med jämna mellanrum runtom.
Knapphål: Maska av 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.
Luva: Lägg på st 4 med fg 1 upp 159 m och sticka resår 1 rm 1 am i 2½-3 cm (första v = avigs). Byt till st 4½ och sticka slätst innanför 9 m i varje sida som stickas i resår 1 rm 1 am. OBS! Yttersta m i varje sida = kantm. När arb mäter ca 4 cm öka 8 m jämnt fördelat över slätst= 167 m. Sticka tills arb mäter ca 29 cm. Maska av i var sida vartannat v 17-16-16-16-16 m. Nu finns det kvar 5 m. Maska av. Sy ihop sömmen baktill. Använd kantm till sömsmån. Sy i 9 knappar på den resårstickade kanten. Sätt en knapp ca 1½ cm från varje framkant och övriga med jämna mellanrum.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92160. ’Hösteld’ – poncho med luva
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!