92194. KLASSISKA RAGGSOCKOR

Artnr
92194

Mjuka, varma raggsockor i klassisk modell som stickas i handfärgade Maxima eller Alegria Grande från Manos del Uruguay. 

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Järbo Garn
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Maxima (100% Extrafin Merino. Härva ca 100 g = 200 m)
Alegria Grande (75 % Merinoull sw, 25 % polyamid. Härvor ca 100 g = 180 m)
MASKTÄTHET Ca 19 m x 24 v slätstickning med stickor nr 4.5 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR 22–24(25–27)28–30(31–33)34–36(37–39)40–42(43–45)
GARNÅTGÅNG Ca 100(100)100(100)100(150)150(150) g (fg 14406, Maxima / alt. fg 14221, Alegria Grande)
STRUMPSTICKOR 3.5 och 4.5 mm

FÖRKLARINGAR
Slätstickning:
Fram och tillbaka: Varv 1 (räts): Sticka rm. Varv 2 (avigs): Sticka am. Upprepa v 1 och 2. 
Runt: Rm alla v.
Lyft 1 m: Ta maskan, som om du skulle sticka den avigt, men garnet ligger bakom arbetet, och lyft över till höger sticka utan att sticka den.
Lyft 1 m avigt: Lägg tråden framför arbetet, som om du skulle sticka maskan avig, lyft maskan över till höger sticka utan att sticka den.

RAGGSOCKA UPPLÄGGNING
Lägg med st nr 3.5 upp 36(36)40(40)40(48)48(52) m och fördela dem på 4 strumpstickor med 9(9)10(10)10(12)12(13) m på vardera sticka.

SKAFT
Sticka resår 2 rm, 2 am i 10(10-12)12-13(13-14)14-15(15-16)15-16(15-16) cm.
Byt till strumpst 4.5. Sticka slätst (rm i rundstickning) och minska på 1:a v 8 m jämt fördelat. Sticka ytterligare 1 v slätst (rm).

HÄLKAPPA
Sticka slätstickning fram och tillbaka över sticka 1 och 2 i totalt 10(12)14(14)16(16)18(20) v (sista v = avigsidan).

HÄL
På nästa v (= rätsidan) påbörjas kortvarv och hoptagningar:
Sticka 8(8)10(10)10(12)12(13) rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka 3(3)5(5)5(5)5(5) am, 2 am tills, 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka 4(4)6(6)6(6)6(6) rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka 5(5)7(7)7(7)7(7) am, 2 am tills, 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka 6(6)8(8)8(8)8(8) rm, 2 rm tills i bakre mb. Storlekar 22-36: Vänd.Storlekar 37-45: 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka 6(6)8(8)8(9)9(9) am, 2 am tills. Storlekar 22-36: Fortsätt vid *. Storlekar 37-45: 1 am, vänd,
lyft 1 m, sticka -(-)-(-)-(10)10(10) rm, 2 rm tills, Storlekar 37-42: Vänd. Storlekar 43-45: 1 rm, vänd,
lyft 1 m avigt, sticka -(-)-(-)-(10)10(11) am, 2 am tills, Storlekar 37-42: Fortsätt vid *. Storlekar 43-45: 1 am.
*Alla storlekar: Nu är sidmaskorna slut på båda sidor om hälen. Sticka rm över sticka 1 och 2.

HÄLKIL
Plocka upp 6(7)8(9)10(11)12(13) m på sockans högra sida (=st 2), sticka slätst över st 3 och 4, plocka upp 6(7)8(9) 10(11)12(13) m på sockans vänstra sida, samt sticka rest m över hälen (= st 1). Sticka 1 v slätst (rm) över alla stickor. På nästa v minskas på 2:a och 1:a stickan enl följ (det är de upplockade m som minskas):
På sticka 2: Sticka de 2 sista m tills rätt.
På sticka 1: Sticka de 2 första m tills rätt i bakre maskbågen.
Detta upprepas vartannat v till 28(28)32(32)32(40)40(44) m återstår. Fördela de resterande m på 4 stickor.

FOTEN
Sticka rakt till hela foten mäter 10(12)14(16)18(19)20½(22) cm.
Minska för tå: 
På sticka 1 och 3: sticka till 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm.
På sticka 2 och 4: sticka 1 rm, 2 rm tills, sticka rest m på stickan.
Upprepa detta minskningsvarv vartannat v till det återstår 16(16)16(16)16(16)20(20) m på stickorna.
Nu kan du välja att göra rak eller rund tå.

RAK TÅ
För över maskorna på 2 stickor, vänd arbetet så att avigsidan kommer ut.
Maska av så här: Lägg ihop arbetet så att rätsidorna ligger mot varandra, håll stickorna parallellt i vänster hand och sticka med ytterligare en sticka i höger hand. Ta 1 m från främre och 1 m från bakre st och sticka ihop de 2 m rätt, sticka ihop nästa 2 m likadant, dra den första m på högra st över den andra = 1 m på st. Fortsätt sticka ihop och maska av alla m på samma sätt. Tag av tråden och fäst.

RUND TÅ
Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92194. KLASSISKA RAGGSOCKOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!