92224. RESÅRSTICKAD RAGLANTRÖJA

Artnr
92224

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Cookie (100% Akryl, Kaka ca 200 g = 600 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
MASKTÄTHET Ca 18-19 m x 23-24 v resårst på st 5 mm = 10 x 10 cm
STORLEKAR–CL 98-104(110-116)122-128(134-140)146-152(158-164) cl
STORLEKAR–ÅLDER 2-4(4-6)6-8(8-10)11-12(12-14) år
ÖVERVIDD Ca 56(59)65(71)77(83) cm
HEL LÄNGD Ca 42(46)51(55)58(61) cm
GARNÅTGÅNG Ca 150(175)200(225)250(300) g (fg 46212)
STICKOR 5 mm
RUNDSTICKA 5 mm, 40 och 60 cm

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Kantm: Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Enkelintagning: I början av v: 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna. I slutet av v: 2 m tills rätt.
Dubbelintagning: I början av v: 3 m tills rätt i de bakre maskbågarna. I slutet av v: 3 m tills rätt.

BAK- & FRAMSTYCKE
Lägg på rundst 5 mm, 60 cm, upp 128(132)144(160)172(188) m och sticka resår 1 rm 1 am i rundvarv.
När arb mäter 25(27)31(34)36(38) cm delas arb på mitten och framstycket och bakstycket stickas klart var för sig = 64(66)72(80)86(94 m på varje stycke.
Sticka bakstycket först. Lägg upp 1 ny m i var sida = kantm = 66(68)74(82)88(96) m på stickan. Fortsätt sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida. Avm nu också för ärmhål i var sida 4(4)4(5)5(5) m. Sticka 3(3)3(3)3(1) v. På nästa v från räts börjar man snedda för raglan. Gör en enkelint innanför kantm i var sida. Upprepa enkelint med 3 varvs mellanrum ytterl 1(3)2(1)0(0) ggr och därefter med 1 varvs mellanrum 11(9)12(15)18(18) ggr. Sticka 1 v. Gör en dubbelint med 1 v:s mellanrum 3(3)3(3)3(5) ggr. Sätt de återstående 20(22)24(26)28(28) m på en sticka eller tråd = nackens m.
Framstycke från delningen: Lägg upp 1 ny m i var sida (kantm) = 66(68)74(82)88(96) m på stickan. Fortsätt sticka resår 1 rm,1 am innanför kantm i var sida. Gör avm för ärmhål och raglanint lika bakst, men uteslut de 3 översta raglanint. Samtidigt med den 12:e(12:e)13:e(14:e)16:e(18:e) raglanint sätts de mittersta 16(18)20(20)22(22) m på en sticka eller en tråd = hals (dessa m stickas med senare i polokragen) och var sida stickas för sig. Avm vid halsen vartannat v ytterl 3-2-1(3-2-1)3-2-1(3-2-1-1)3-2- 1-1(3-2-1-1) m. Efter avslutade int och avm återstår det 2 m, vilka avm.

HÖGER ÄRM
Lägg på st 5 mm upp 32(34)40)44(46)48 m och sticka resår 1 rm, 1 am innanför kantm i var sida hela arb (1:a v = avigs).
När arb mäter ca 3(5)5(5)5(5) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 3 cm mellanrum ytterl 7(7)2(0)0(3) ggr och därefter med 4 cm mellanrum 0(0)5(8)9(7) ggr = 48(50)56(62)66(70) m på stickan. Vid ca 25(29)33(40)43(45) cm avm för ärmhål 4(4)4(5)5(5) m i var sida. På nästa v från räts påbörjas sneddningen för raglan. Gör 1 enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa enkelint med 3 varvs mellanrum ytterl 0(2)1(0)0(0) ggr därefter med 1 varvs mellanrum 13(11)14(17)18(20) ggr. Det återstår nu 12(14)16(16)18(18) m. Sticka 1 v.
Nu sneddas för halsen:
Varv 1 (räts): Maska av 2(2)3(3)4(4) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 2 och alla jämna v: Stickas utan avm och int.
Varv 3: Maska av 1(2)3(3)3(3) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 5: Maska av 1(2)2(2)3(3) m i början av v och gör en dubbelint i slutet. Det återstår nu 2 m, vilka avm.

VÄNSTER ÄRM
Stickas lika höger ärm, men åt motsatt håll. Sneddningen för halsen börjar 1 v tidigare från avigs.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop raglansömmarna. Använd kantm till sömsmån.
Halvpolo: Plocka med rundst 5 mm från räts runt halsringningen upp ca 70(74)78(82)84(84) m (inkl m som väntar för halsen och nacken, som nu ska stickas med i kragen) sticka resår 1 rm, 1 am, i ca 6(6)7(7)8(8) cm.
Maska av i resår. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92224. RESÅRSTICKAD RAGLANTRÖJA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!