92230. VIRKAD BRUDKLÄNNING

Artnr
92230

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Anna Vedda
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Järbo 8/4 (100% Bomull "Merciserad & Gasserad". Ca 50 g = 170 m)
MASKTÄTHET 1 ruta mäter ca 12 x 12 cm (S-M) och 14 x 14 cm (L-XL) med virknål 3 mm
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR S-M (L-XL)
ÖVERVIDD Ca 96 (112) cm
HEL LÄNGD Ca 156 (154) cm
GARNÅTGÅNG Ca 1125 (1400) g (fg 2210)
7 rutor = ca 50 g
VIRKNÅL 3 mm

VIRKFÖRKLARINGAR
Lm (luftmaska): Gör en ögla X stick ner nålen i öglan och drag igenom garnet. Upprepa från X till önskat antal m erhållits.
Sm (smygmaska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag igenom m på nålen.
Fm (fast maska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), 1 omslag drag garnet igenom dessa m
St (stolpe): Gör ett omslag om nålen, stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (3 m på nålen), 1 omslag drag garnet igenom 2 m 2 ggr.
Dst (dubbelstolpe): Gör 2 omslag av nålen, stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (4 m på nålen), drag igenom 2 m 3 ggr.
Hst (Halvstolpe): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m = 3 m på nålen, drag garnet igenom dessa 3 m på en gång.
4 dubbelstolpar tillsammans (4-dst): Virka 4 dst men gör ej sista genomdraget utan behåll m på nålen (= 5 m), omslag, drag garnet genom de 5 m.
3 dubbelstolpar tillsammans (3-dst): Gör 3 omslag av nålen, stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (5 m på nålen), drag igenom 2 m 4 ggr. 
Picot (p): 3 lm och 1 fm i den 1:a virkade lm.

RUTA
Parentesen och x-x upprepas antal gånger som står angivet.
Lägg upp 8 lm och slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: 3 lm = 1:a st, (2 lm, 1 st i ringen) 11 ggr, 2 lm, 1 sm i 3:e lm.
OBS! För storlek L-XL byts st mot dst. På detta viset blir rutan större.
Varv 2: 1 sm, 4 lm = 1:a dst, 3-dst tills om lmb (4 lm, 4-dst tills om nästa lmb) 11 ggr, 4 lm, 1 sm i 4:e lm.
Varv 3: 1 lm, 5 fm om samma lmb (5 fm om nästa lmb) 11 ggr, 1 sm i 1:a fm.
Varv 4: 2 sm, (2 st + 2 lm + 2 st om 3:e fm, 4 lm) 11 ggr, 1 sm i 3:e lm.
Varv 5: sm till lmb x 1 st + 1 p + 1 st + 1 p + 1 st + 1 p + 1 st + 1 p, 1 fm om nästa lmb x, upprepa X-X varvet ut.
OBS! för storlek L-XL byts st mot dst.
Tag av garnet.

SAMMANVIRKNING
AV 2 RUTOR
Virka sammanlagt 104 (88) rutor. Virka först 1 ruta med 5 varv och virka ihopa rutorna på varv 5 enligt nedan.

1 sm till lmb, X 1 st + 1 p + 1 st + 1 lm + 1 sm i motsvarande rutans picot, 1 st + 1 lm + 1 sm i motsvarande rutans picot, 1 st, 1 fm om nästa lmb X, upprepas 2 ggr.
OBS! för storlek L-XL byts st mot dst.
Se skissen.

FYLLNADSBLOMMA
MED SAMMANVIRKNING
Lägg upp 8 lm och slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: 3 lm = 1:a st (2 lm, 1 st i ringen) 7 ggr, 2 lm, 1 sm i 3:e lm.
Varv 2: 1 sm, 4 lm = 1:a dst, 3-dst tills om lmb, 2 sm i föregående rutans picot, (4 lm, 4-dst tills om nästa lmb, 1 sm i föregående rutans picot) 7ggr, 4 lm, 1 sm i 4:e lm.
Virka 82 (66) fyllnadsblommor.
OBS! Storlek L-XL blir 2 rader rutor kortare eftersom rutan som är virkad på varv 1 och 5 med dst istället för st.

MONTERING
Virka hela klänningen med sammanvirkning av rutor och fyllnadsblommor efterhand.
OBS! L-XL modellen har 2 rader färre rutor i längden eftersom rutorna är större. Se skissen.
Sy fast alla trådar. Blocka plagget (sträck plagget när det är fuktigt till önskad form och storlek medan det torkar.)
För att behålla formen måste samma process upprepas varje gång plagget tvättas. 

ROS
Lägg upp 8 lm och slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: (1 fm om ringen, 5 lm, 2 st i den 5:e lm från nålen räknat, 4 lm, 1 fm om lmb) 6 ggr, 1 sm i 1:a fm.
Varv 2: (1 fm bakom bladen mellan de 2 fm, 5 lm) 6 ggr 1 sm i 1:a fm.
Varv 3: Om varje lmb virkas 1 fm, 1 hst, 3 st, 1 hst, 1 fm, sluta v med 1 sm i 1:a fm.
Varv 4: (1 fm bakom och mellan de 2 bladen, 7 lm) 6 ggr, 1 sm i 1:a fm.
Varv 5: om varje lmb virkas 1 fm, 1 hst, 1 st, 3-dst, 1 st, 1 hst, 1 fm, sluta v med 1 sm i 1:a fm.
Varv 6: = varv 4
Varv 7: Om varje lmb virkas 1 fm, 1 hst, 1 st, 1 dst, 4 3-dst , 1 dst, 1 st, 1 hst, 1 fm, sluta varv med 1 sm i 1:a fm.
Tag av garnet.

Rosorna virkas i efterhand med varandra på sista varvet genom att virka 2 3-dst, 1 sm i motsvarande rosens blad, 2 3-dst osv. (Se skissen)

Virka sammanlagt 72 rosor (36 stycken x 2) som ska sys fast med små stygn på klänningens båda sidor (se skissen).

Skriv din egen recension
Du recenserar:92230. VIRKAD BRUDKLÄNNING
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!