92408. HUNDKUDDE

Artnr
92408

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Daniel Bernstål

GARNKVALITÉ Raggi (70% Ull "Superwash", 30% Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m.)
MASKTÄTHET Ca 18 m och 23 v slätst på st 5 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 6 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
KUDDENS MÅTT Ca 37 X 37 cm                                          
GARNÅTGÅNG                   
Fg 1: Ca 150 g (fg 15117, brun)       
Fg 2: Ca 50 g (fg 1500, vit)
Fg 3: Ca 25 g (fg 1558, svart)
STICKOR 5 mm
TILLBEHÖR Polyesterstoppning (art.nr 77441, 300 g / art.nr 77440, 1000 g)

FÖRKLARINGAR                
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Intagning (int): I början av v lyft 1 m rätt, sticka 1 m, drag den lyfta m över. I slutet av v sticka ihop 2 m rätt.

KUDDEN
Kudden stickas i ett stycke med början längst ner på framsidan.
Framsidan: Lägg på st 5 mm med fg 2 upp 67 m och sticka slätst innanför 1 kantm i varje sida enl följ:
Varv 1-8:  fg 2
Varv 9-12 : kantm + 1 m med fg 1, 63 m med fg 2, 1 m + kantm med fg 1.
Använd separata nystan till de olika färgpartierna. Sno trådarna om varandra vid färgbyte så att det inte blir ett hål.
Varv 13-16: kantm + 2 m med fg 1, 61 m med fg 2, 2 m + kantm med fg 1.
Varv 17-20: kantm + 3 m med fg 1, 59 m med fg 2, 3 m + kantm med fg 1.
Varv 21-22: kantm + 4 m med fg 1, 57 m med fg 2, 4 m + kantm med fg 1.
Upprepa v 21-22 rest av arb men utöka fg 1 med 1 m i varje sida på varje v från räts tills det finns kvar 1 m med fg 2 i mitten.
Sticka 8 v med fg 1.
Baksidan: Fortsätt sticka utan att maska av. Sticka med fg 1 rest av arb. Sticka lika många v som på framst+ 1 v. Maska av.

MONTERING
Spänn ut kudden efter angivna mått.
Brodera ansiktet enl diagram och förkl. 
Nos: Brodera nosen med fg 3 och maskstygn (se förklaring) enligt diagram över de mittersta 17 m, ca 13-13½ cm från nederkanten. Diagrammet visar alla v.
Ögon: Brodera ögonen med fg 3 och täta stygn plattsöm (se förklaring).
Mun: Brodera munnen med fg 3 och efterstygn (se förklaring).

Vik kudden på mitten = mellan framsidan och baksidan, med rätsidorna utåt.  Sy ihop sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån.
Sy ihop kanten nedtill men lämna hälften öppet och stoppa kudden. Sy igen resten av kanten. 

Öra 1: Sticka 2 likadana delar.
Lägg på st 5 mm med fg 2 upp 11 m och sticka slätst enl följ: sticka 3 v (1:a v = avigs).
På nästa v från räts öka 1 m i var sida innanför 2 m. Sticka 7 v. På nästa v från räts öka 1 m i var sida som tidigare. Sticka 7 v. Öka 1 m i var sida som tidigare. Sticka 11 v. Öka på nästa v 1 m som tidigare = 19 m. Sticka 5 v. På nästa v från räts gör en int innanför 2 m i var sida = 17 m. Sticka 3 v. På nästa v från räts, gör en int i var sida = 15 m. Sticka 1 v från avigs. Maska av på nästa v från räts.
OBS! Om man vill kan man fortsätta att sticka nästa del utan att ta av garnet. Då stickar man på samma sätt men baklänges. Intagningar och ökningar görs från avigsidan. Och istället för int gör du ökningar och istället för ökningar gör du intagningar.
Öra 2: Stickas lika Öra 1 men med fg 3.
Sy ihop öronen, lämna öppet nedtill och stoppa öronen.
Sy fast öronen upptill på kudden, ca 6½ cm in från sidorna, eller efter eget önskemål. Vik ner toppen på ena örat och fäst (vikningen kan uteslutas). 

Skriv din egen recension
Du recenserar:92408. HUNDKUDDE
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!